e
Banner


Gümrük ve ticaret politikalarının geleceği mercek altına alındı
Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği tarafından düzenlenen "Antrepoların, Dünü, Bugünü, Yarını” çalıştayı Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci, parsiyel tırların iki iş günü müsaadesi ile boşaltılmasının Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine büyük fayda sağlayacağını söyledi.
gaidGümrüklü antrepo sektörünün en büyük çatı örgütü Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği (GAİD) tarafından "Antrepoların, Dünü, Bugünü, Yarını" ana temasıyla gerçekleştirilen istişare çalıştayı Ankara’da yapıldı. 
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Teftiş Kurulu Başkanı H.Hasan Murat Özsoy, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Atilla Berber, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Bozkurt, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Burak Serkan Yaşar, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Kadir Tursun, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Erdal Karahisar, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Sadi Çetintaş, Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Hasan Oktay Duygun, Antrepo ve Serbest Bölgeler Daire Başkanı Ozan Diriöz, Transit ve Tır Dairesi Başkanı Onur Çokol, Kıymet ve Vergilendirme Dairesi Başkanı Kadir Sarıkaya, Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi Başkanı Hakan Dalçık, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Ali Fuat Zaimoğlu, Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi Başkanı Emine Bilgehan Tekelioğlu, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Enver Kök, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Topçuoğlu, Ortadoğu Ticaret Bölge Müdürü Havva Eğilmez, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Göllüce, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, İskenderun Gümrük Müdürü Ömer Kuru, Ticaretin Kolaylastırılması Dairesi Ticaret Uzmanı Gülçin Şen, Antrepo ve Serbest Bölgeler Dairesi Ticaret Uzmanı Barış Kurtoğlu, DIŞYONDER Başkanı Dr. Hakan Çınar'ın katılımıyla düzenlenen çalıştay, Türkiye'nin gümrük ve ticaret politikalarının geleceğine dair stratejik görüşmelerin yapıldığı, sektör paydaşlarının bir araya geldiği önemli bir platform oldu.
 
“NİTELİKLİ DENETİM ŞART”
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, açılış konuşmasında Türkiye'nin gümrük ve ticaret alanındaki hedeflerinin altını çizerek, GAİD aktörlerinin iş birliği ve koordinasyonunun önemine dikkat çekti.
Ticarette ve gümrüklerde nitelikli denetimin önemini ifade eden Uçarmak, doğru iş yapan firmaların rahat edeceğini, kuralların tüm firmalar için geçerli olduğunu belirtti. Konuşmasında "Herkese eşit muamele" vurgusu yapan Uçarmak, denetim süreçlerinde mükelleflere duyulan güvenin önemini ifade etti. Uçarmak, denetim süreçlerinin herkes için geçerli olduğunu ve mükelleflerin de bu süreçlere güvenmeleri gerektiğini belirterek, bu şekilde üzerlerindeki yükü hafifletmenin mümkün olabileceğini ve denetimin önemini vurguladı.
 
“TRANSİT TİCARETİN GÜCÜ: 11 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT VE RE-EXPORT”
Konuşmasında gümrüklerin transit ticaretteki önemine değinen Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Türkiye'nin transit ticaretteki üstün konumunu vurgulayarak, gümrüklerin bu alandaki etkinliği ile 11 milyar dolarlık ihracat ve re-export rakamına ulaştığını belirterek, bu durumun Türkiye'nin ticaretteki uluslararası rekabetçiliğini güçlendirdiğini ve piyasayı regüle edici bir yanı bulunduğunu belirtti. 
Gümüş, gümrüklü antrepoların Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine olan katkısının sadece ticaret hacmiyle değil, aynı zamanda istihdam yaratma kapasitesiyle de değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 
“VERİ AKTARIMI VE ENTEGRASYON SÜREÇLERİNDE İŞ BİRLİĞİ”
Çalıştayda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Atilla Berber, veri aktarımı konusundaki çalışmalar ve entegrasyon süreçlerindeki taahhütleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Berber, yapılacak çalışmalarda karşılıklı mutabakat ve ticaretin temel unsurları olacağını belirtirken, aynı zamanda Bakanlık tarafından belirlenen veri gizliliği standartlarını titizlikle takip edeceklerini söyledi. 
Veri aktarımı konusunda sağlanacak entegrasyon süreçlerinde iş birliği ve uyumun önemini kaydeden Berber, yapacakları çalışmaların, sektördeki diğer paydaşlarla karşılıklı anlayış ve uyum içinde gerçekleşeceğini ifade ederek, her türlü karşılıklı mutabakatın, projelerin başarıyla tamamlanmasında kilit rol oynayacağını belirtti.
 
“GÜMRÜKLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: KURUMSAL GELİŞİM VE DİJİTAL ALTYAPI ÖN PLANDA”
Rehberlik ve Teftiş Başkanı H. Hasan Murat Özsoy da konuşmasında;  gümrüklerdeki kurumsal gelişimin, işleyişin düzenlenmesi ve modernizasyonun sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu bağlamda, gümrük süreçlerindeki etkinliğin artırılması için kurumsal yapıların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Dijital altyapının gümrük işlemlerindeki rolüne değinen Özsoy, bu altyapının kullanılmasının sadece süreçleri hızlandırmakla kalmayıp aynı zamanda doğruluğu artırarak gümrük faaliyetlerindeki hataları en aza indireceğini belirtti.
 
GAİD, SEKTÖRÜN İSTEKLERİNİ DİLE GETİRDİ
Konuşmasında antrepoların geleceğini ilgilendiren önemli konuları gündeme taşıyan GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci ise parsiyel tırların iki iş günü müsaadesi ile boşaltılmasının Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine büyük fayda sağlayacağını ifade etti. Dünya genelinde ekonomik önlemlerin alındığı bir süreçte, ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanması gerektiğini belirterek, bu uygulamanın ekonominin canlanmasına önemli bir katkı yapacağını söyledi.
Değirmenci, teminat mektuplarındaki kefalet sigortası imkanının mevzuata eklenmesi düzenlemesinin iş dünyası için daha güvenli ticaret imkanları yaratacağını ve işlemlerin daha şeffaf hale gelmesine katkı sağlayacağını aktardı. Antrepoda kap içindeki adet sorumluluğunun antrepoda olmamasının mümkün olmadığını ifade eden Değirmenci, orijinal ambalajın bozulmaması gerektiğini vurguladı. ATS cihazının tırlardan sökülme sonlandırma işinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine verilmesi hakkındaki düşüncelerini paylaşan Değirmenci, bu uygulamanın etkin kullanılmasıyla zaman kaybının önlenmesi ve ticaretin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanabileceğini belirtti. Değirmenci, veri akışının tek bir merkezden idare edilmesi ve Ticaret Bakanlığı veri girişinin sinsile yoluyla tüm paydaşlarla paylaşılması uygulamasının, veri akışını düzenleyerek ticaretin daha etkili yönetilmesine olanak sağlayacağını sözlerine ekledi.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat