e
Banner

Mars Logistics, Kurumsal Sürdürülebilirlik Manifestosu’nu Yayınladı
Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğe önem veren ve bu konularda çalışmalar yapan Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Mars Logistics, Kurumsal Sürdürülebilirlik Manifestosu’nu yayınladı.  
Mars LojistikSürdürülebilirlik anlayışını şirketin tüm süreçlerine entegre eden Mars Logistics, atık yönetimi, enerji verimliliği, CO₂ emisyonlarının azaltılması alanlarında çalışmalar yapıyor. Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali Projesi ile tesisin enerji ihtiyacını, Yağmur Suyu Hasadı Projesi ile ise peyzaj ve yangın suyu ihtiyaçlarını karşılıyor. 2700 adet özmal araçtan oluşan Türkiye’nin en genç ve en büyük filolardan birine sahip olan Mars Logistics’in filodaki bütün araçları çevre dostu Euro 6 seviyesinden oluşuyor. Evraksız Ofis Portalı ile tüm finansal süreçlerini dijitalde yürüten Mars LojistikMars Logistics, depolarında da enerji tasarrufu sağlayacak ekipmanlar ve yöntemler tercih ediyor, tahta paletler yerine geri kazanılmış kağıttan üretilmiş kağıt paletler kullanıyor. Geri dönüştürülebilir tüm atıklar, geri dönüşüm tesislerine gönderilerek atıkların geri kazanımına katkı sağlanıyor.
 
2022 yılının başında yapılan vagon yatırımı ile en az emisyon üreten taşımacılık şekli olan demiryolu taşımacılığına yatırım yapan Mars Logistics, bu yatırımı ile Türkiye’de üretilmiş ve tescillenmiş kendi vagonlarıyla ihracat yapan ilk firma olma özelliğini taşıyor. Son olarak Halkalı-Kolin intermodal hattını hayata geçiren Mars Logistics, demiryolu ve intermodal taşımacılık modellerine yatırım yapmaya ve hatlarını çeşitlendirmeye devam edecek. 
 
Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yanında sosyal sürdürülebilirlik konusuna da önem veren Mars Logistics, 2017 yılında başlatılan ve her yıl bir köy belirlenerek o köydeki okullarda öğrenim gören ilkokul öğrencileriyle bir araya gelinen Akıllı Tır Akıllı Çocuklar projesi ile eğitimi, 2021 yılının başında başlatılan Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur projesi ile ise toplumsal cinsiyet eşitliğini konu alan projeler yürütüyor. Ülkemizin çölleşmesine engel olmak, karbon ayak izini azaltmak, küresel ısınmanın önüne geçmek ve oksijen kaynaklarını çoğaltmak adına Ege Orman Vakfı ve TEMA’ya fidan bağışları yapan Mars Logistics, bu projeler ile toplumsal fayda sağlamayı hedefliyor.
 
Daha önce Türkiye lojistik sektöründe GRI C seviyesinde onaylı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan ve sonraki yılda da ikinci raporunu GRI A+ seviyesinde yazarak Türkiye’deki ilk 10 firmadan biri olan Mars Logistics, 2021 yılı sürdürülebilirlik raporu için de çalışmalarını sürdürüyor.
 
Mars Logistics’in yayınladığı Kurumsal Sürdürülebilirlik Manifestosu şu şekilde:
1-İnsanlığın daha güzel bir geleceğe sahip olmasına olanak sağlayacak tüm bilgi birikimimizi ve bu birikimin paylaşılmasını kurumsal değerimiz olarak kabul ediyoruz.
2-Ürettiğimiz bu ortak değerin, tek evimiz olan dünyamızın çevresel koşulları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış faaliyetlerimizin sonucu olması gerektiğine inanıyor, kurumsal olarak da bu uyuma ulaşmak için özveriyle çalışıyoruz.
3-Müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza hizmetlerimizi sunarken, faaliyetlerimizden kaynaklı emisyonlarımızın ve su ayak izimizin azaltılmasını, kaynaklarımızın verimli kullanılmasını, dokunduğumuz tüm noktalarda ekolojik unsurların korunmasını önemsiyoruz.
4-İnsan hayatını ve çalışanlarımızın mesleki gelişimlerini gözeterek, insan haklarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına azami seviyede özen gösteriyor, tüm paydaşlarımızın korunması için çaba sarf ediyoruz.
5-Dünyamızın değişen iklim koşullarının önlenmesine yönelik iklim eylemine destek vermeyi, azalan kaynakları ve biyoçeşitliliği korumayı iş anlayışımızın odağına yerleştiriyoruz. Değerlerimiz ve etik kurallarımız ile tüm faaliyetlerimizi bu iş anlayışına uygun olarak, şeffaf, dürüst, adil ve yasalara uyumlu şekilde yürütüyoruz.
6-Enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor, atıklarımızı iş birliklerimiz ile döngüsel ekonomiye kazandırıyor, yağmur sularını geri kazanıyor, emisyonlarımızı azaltacak önlemleri alıyor ve iş modellerimizi sürdürülebilir hale getiriyoruz.
7-Değer zincirimizin her alanında çeşitliliğe, kapsayıcılığa ve koşulsuz eşitliğe önem veriyor, genç nesilleri güçlendiriyor ve işyerinde eşitlik ve çeşitliliğe teşvik ediyoruz.
8-Daha yaşanabilir bir dünya için, küresel ölçekte alınmış olan kararlara, çerçeve sözleşmelere ve ortak kalkınma hedeflerine bağlı olacak şekilde faaliyetlerimizi güçlü iş birlikleri ile gerçekleştiriyor, ortak bir gelecekte kimseyi geride bırakmamak için tutku ile çalışıyoruz.
9-Mars Logistics olarak çalışmalarımızı gerçekleştirirken, yeni iş ve ekonomi anlayışı ile yönetişimi, gezegen ile uyumu ve insani konuları önemsiyor, toplumsal fayda ile refah, ortak kalkınma ve gelişimin desteklenmesine dikkat ediyoruz.SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat