e
Banner


Yunanistan'dan TIR sürücülerine vize engeli
Yunanistan son günlerde TIR sürücülerinin vize başvurularının neredeyse tamamını anlaşılamayan nedenlerle reddederek Türkiye'nin AB ile ticaretini tehdit ediyor. UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, "Ülkemizdeki Yunan misyonları ülkemiz ihracat yüklerini taşıyan Türk TIR Sürücülerinin vize başvurularını reddetmekle kalmayıp Ret verilen sürücülerin AB Topraklarına Giriş Engeli için Schengen Sistemine 'Şerh' koyuyor" dedi. 
UNDUND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, Yunanistan'ın tutumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: 
 
"Yunanistan, Yunan polisinden onaylı olarak alınan davetiye de dahil olmak üzere 20 farklı evrak ile yapılan TIR sürücülerinin vize başvurularına anlamsız bir şekilde “RET” veriliyor. Bu yetmezmiş gibi, ret verilen sürücülere bir de “AB Topraklarına Giriş Yasağı”  getiriliyor. 
 
Bütün bunları Türkiye ile yaşanan siyasi gerginlikten başka bir şekilde açıklamak imkânsız. Özellikle yasal dayanağı olmayan “AB Topraklarına Giriş Yasağı”, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri engellemeye yönelik bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor…
 
AB Giriş yasağının başka bir örneği yok!
Yunanistan’ın Türk sürücülerinin “AB Topraklarına Giriş Yasağı Şerhi” ülkemizin AB ülkelerine ticaretini engellemeye yönelik… Şerh konulan bir pasaport sahibi, daha sonra başka bir ülkeden alınmış geçerli bir Schengen Vizesi veya Bulgaristan vizesi olduğu halde AB Topraklarına giriş engeliniz var denilerek Bulgaristan sınırından da Türkiye’ye geri gönderiliyor! 
 
Özellikle, 2021 yılı başından bu yana Yunanistan misyonlarına yapılan TIR sürücüsü vize başvurularının yarıdan fazlasına RET verildi. RET verilen sürücü başvuruları incelendiğinde; sadece Yunanistan’a taşıma yapan firmalarda çalışan ve hatta aynı firmada 8-10 yıldır çalışan sürücüler için bile “ülkesine geri dönmesinden şüphe edildiği veya kamu sağlığını tehdit ettiği” gerekçeleri ile verilen retler bulunurken, birçok eski sürücünün başvuruları da misyonlara sunulan evrakların “gerçekliği, güvenilirliğine ilişkin şüpheler” bulunduğu şeklinde… 
 
PROFESYONEL SÜRÜCÜYE 15 GÜNLÜK VİZE, HAKARETTİR!
 
Son dönemde kabul edilen vize başvurularının çoğunluğu çok kısa süreli vizeler…
Yunanistan’ın bu tutumu son günlerde çok ciddi bir boyuta ulaştı. Bu hafta yapılan vize başvurularının neredeyse tamamına RET cevabı verildi… 
 
Türk Taşımacıları RET Kararlarına Para Ödüyor
 
RET verilen pasaportlara itiraz edildiğinde ise Yunan misyonları dalga geçer gibi “yeniden başvuru” yapılmasını öneriyor. Aynı ay içinde 3 defa ret cevabı verilen sürücü mevcut. Her bir başvuru için 120 Euro ödeyen Türk taşımacısının elindeki 3 ret cevabının maliyeti 360 Euro’ya ulaşıyor. 
 
Ret cevapları yüzünden Filosundaki 65 aracın 20 tanesini çalıştıramayan, parklarda bekleten üyelerimiz var.  Sektörümüz vize engeli ile iş yapamaz hale getiriliyor. Defalarca AB topraklarına gitmiş ve kuralına uygun olarak geri dönmüş bir sürücüye vize engeli koymak Türk Dış Ticaretine bir darbedir.
 
TEK BİR SÜRÜCÜMÜZÜN DAHİ VİZE BAŞVURUSU REDDEDİLEMEZ!
 
Ülkemiz ihracatının taşıyan ve pasaportunda en az 1 adet Schengen vizesi bulunan ve bu vizesini kuralına uygun tamamlamış ve yurda dönmüş bir sürücüye sonraki vize başvurusunda red cevabı verilemez. Yükünü alıp yola çıkacak sürücüye AB ye giremezsin demek Türkiye’ye ekonomik saldırıdır!
 
MÜTEKABİLİYET İSTİYORUZ
 
Bu haksızlığa bir son verilmesini Türk ve Yunan sürücülerin eşit rekabet koşulları altında taşımacılık faaliyetlerini sürdürebilmelerini istiyoruz. Bunun tek yolu mütekabiliyettir. 
 
Ticaretimizi tek taraflı olarak tehdit eden bu uygulamaya karşın Yunan sürücülerinin de Türkiye’den talep ettiği vize başvurularına aynı oranda ret verilmesini talep ediyoruz…
 • Yunanistan Türk sürücülerden 20 çeşit farklı belge talep ederken, Türkiye Yunan sürücülerinden davetiye talep etmediği gibi sadece 9 çeşit ve kolay hazırlanabilir evrak ile vize başvurusu kabul etmektedir. TÜRKİYE AYNI BAŞVURU EVRAKLARINI İSTEMELİDİR!
 • Ülkemiz misyonları, Yunan TIR sürücülerine RET cevabı vermemektedir. TÜRKİYE DE BENZER GEREKÇELERLE AYNI ORANDA RET VERMELİDİR!
 • 6 aylık vize ile en fazla 90 gün kalış hakkı kuralına rağmen onlar bize 15 güne kadar azaltılmış vize verirken Türkiye her bir Yunan sürücüye en az 6 aylık ve çok girişli vize veriyor… TÜRKİYE DE YUNAN SÜRÜCÜLERİNE 15 GÜNE KADAR KISA SÜRELİ VİZE VERMELİDİR.
 
TALEBİMİZ; MÜTEKABİLİYET YOLUYLA YUNANİSTAN VİZE ENGELİNİN KALDIRILMASIDIR!"
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

 • Otomotiv
 • Enerji
 • Gıda
 • Akaryakıt
 • Tekstil
 • Kimya
 • İnşaat
 • Lastik
 • İhracat