Banner


Lojistik ve ERP
Seyhan Gülhan - Lufian Lojistik Grup Müdürü
seyhan_gulhan_lufianERP kelimesi geçtiğinde birçok profesyonel gibi ilk aklımıza gelen bir progamdır.

Bu nedenle profesyoneller arasında bu konu konuşulduğunda hangi ERP’yi kullanıyorsunuz şeklinde sorular oluyor. Hangi ERP programı veya hangi ERP sistemini kullanıyorsunuz şeklinde soruyu çok az işittim.

ERP tek başına bir yazılım değildir, tek başına da bir süreç yönetimi de değildir. ERP, süreçlerin bir yazılımla desteklenmesi olgusudur.

Bill Gates birçok röportajında yazılımla verimliliğin -15 artırılabileceğini, oluşturulan süreçlerin ERP yazılımı ile desteklenmesinin ise çok daha büyük verimlilik oluşturacağını belirtmiştir.

ERP’nin tarihçesini araştırdığımda 1960’li yıllara dayanan ve malzeme ihtiyaç planlaması için yazılım kullanılmasıyla başladığını gördüm. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre de kullanım alanı yaygınlaştı. Günümüzde ise bir işletmenin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar olarak karşımıza çıktı.

ERP’nin kurumlardaki önemini baz alarak iş hayatına cok şanslı başladığımı belirtebilirim. Çalışmaya başladığım şirket operasyonlar için bir ERP projesi başlatıyordu ve projenin operasyon yöneticiliği görevi ise tarafıma verilmişti. Proje ürünlerin barkod sistemine geçilerek online takip edilebilmesini sağlamaktı. Şu an çok basit olarak algınan bu durum 21 yıl öncesine gidildiğinde uzay teknolojisi denilebilecek bir projeydi ve 6 aylık geceli-gündüzlü amatör ruhla çalışmalar sonucunda proje başarıyla operasyona implante edildi. Lojistik ve Teknolojinin (ERP) bu buluşmasındaki çıktılar inanılmazdı. Operasyon verimliliği ve hızı öngörülerin de üzerine çıktı. Üst yönetimden duygusal bir teşekkür aldık.

İlk iş hayatında ERP’nin operasyona sağladığı katkıyı gördükten sonra ERP konusunda araştırmalar da bulundum ve birçok kurumda çalışmam nedeniyle birçok ERP’yi de kullandım. ERP’ler arasındaki ortak noktalar ve farkları yaşayarak-görerek öğrendim.

İyi bir Lojistik Yöneticisinin mutlaka iyi bir ERP mantığına sahip olması gerekir. İş hayatında birçok ERP projesinin içerisinde bulundum. Projede lojistik operasyonlarında olmasını talep ettiğiniz süreçlerin yapılamayacağına yönelik birçok danışmandan, yazılımcılardan geri bildirim gelir. Böyle durumla karşılaştığım zaman iki cümle ile açıklama getiriyorum.

1- ‘0’ veya ‘1’ kullanılmalı veya

2-  IF  ‘A’ olmazsa ‘B’ olmalı

Yaşadığım deneyimlerden yola çıkarak IT – Bilgi sistemlerinde çalışan iş arkadaşlarını hem takdir ettim hem de eleştirdim.

Özellikle ERP değişikliği projesinde canlıya geçişte bir süre kendimi kalp cerrahlarıyla meslektaş olarak hissediyordum. Devam eden operasyonlar içerisinde yeni bir uygulamayı canlıya taşırken operasyonu durdurmuyorsunuz en fazla bir parça yavaşlatıyorsunuz.

Başarılı geçiş sağlamış ve geçiş sonrası ciddi sorunlarla karşılaşılmamış ERP projesinin üyelerinin ödüllendirilmesi konusunda tereddüt olmamalıdır.

ERP projesi ile şirketin verimliliği, KPI analizi, süreçlerin kontrolü anlamında güç kazanılmıştır.

Ülkemizin bilgi teknolojileri alanında gelişmeye çok ihtiyacı var. Yazılım firmalarının, yerli yazılım kullanan şirketlerin bu alanı seçen öğrencileri destekleyecek politikalar üretilmesine katkı sağlamaları gereklidir.

 

 

 

 

 

SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat