e
Banner

Robert T. Ateş: Tedarik zincirinde 4 önemli kavram
Robert T. Ateş / Nordex Acciona Windpower Türkiye Proje Lojistik Müdürü
tarık ateşYılın sonuna geldiğimiz, takvim yapraklarının azaldığı bu dönemde yılın başında önümüze koyduğumuz hedeflere ne kadar ulaştığımızın muhasebesini yapmaya başlarız. Kişisel hedeflerimizde olduğu gibi kurumsal hedeflerimizin de neresinde olduğumuzun muhasebesinin yapıldığı günlerdir. Her organizasyonun kendi çatısını oluşturan yol gösterici rehber ilkeleri vardır. Aslına bakarsanız yönetim bilimi bu ilkeleri çok güzel çerçevelemiştir. Gelin bir yılı uğurlayıp diğerine yelken açarken yol gösterici rehber ilkelerimizin bir kısmını birlikte inceleyelim.
Hemen hemen her ticari yapı yeni bütçe yılına organizasyon çevresi içerisinde tedarik, tedarikçi ilişki ağında bir karlılık vizyonu ile başlar. İşbirliği yapan bir ilişkiler yumağı kurmak için, alıcı ve tedarikçi ortak bir vizyona uymalı ve vizyonu sağlayacak rehber ilkeler oluşturulmalıdır.  İlkeler, ortakları yalnızca müzakere sürecinde değil, ilişki süresince de yönlendirecektir. Fırsatçılığı ve gözü kör rekabetçiliği önlemek için açıkça tanımlanmış ve karşılıklı kararlaştırılmış bir rehber ilkeler kümesi gereklidir.
Yol gösterici ilkeler her ticari ilişki için benzersiz olabilir (ve kimi zaman olmalıdır). Ancak konu tedarik zinciri yönetimi gibi karmaşık bir süreci içeriyorsa paydaşların güven oluşturma ve korunmalarına (hakediş ve yatırımları) yardımcı olacak rehber ilkeleriniz içinde muhakkak karşılıklılık, dürüstlük, sadakat ve eşitlik yer almalıdır. Karşılıklılık, bir kontrat çevresinde tarafların risk kabulü, zaman ve para yatırımı konusunda adil ve dengeli bir ilişki içinde olmasını sağlar. Denklik, karşılıklılık ilkesinin doğasında vardır. Denk bir sonucun tek/bütün taraflardan beklenildiği özel karşılıklılığı aynıdır. Tedbirli olma, en basit şekliyle karşılıklılığın tek/bütün tarafların işlemleri yerine getirmesine bağlı oluşu anlamına gelmektedir. Dürüstlük, paydaşlar arasında yetenekleri, niyetleri ve deneyimleri konusunda şeffaf olmakla oluşur. Her zaman bahsi geçen bir konu ticaret paydaşımıza yapabileceğimizi söylemek önemlidir. Fakat yapamayacaklarımızı söylemek daha önemlidir. Paydaşlar kararlarında ve eylemlerinde tutarlılık ve güvenilirlik taahhüt edebilmelidir. 
Sadakat, paydaşlar arasındaki ilişki ve amaçlara sadık olmaktan geçer. Çerçeve kontrat anlaşmaları ilişki ve amaçları net bir şekilde belirler. Genelde başarısız kurulan operasyon, proje ya da ticari ilişkiler ağının temelinde daima ilişki ve amaç bütünlüğü olmayan ya da net bir şekilde belirtilmemiş olanlar yatar. Eşitlik, bir ticari atmosfer çevresinde tarafların riski ve ödülü eşit olmayabilir fakat eşit ve adil olmalıdır. Burada çıkabilecek bir çatlak daha sonra ticari hayata roket patlaması kuvvetinde yansıyabilir. Paydaşlar işin kapsamını, fiyatlandırmayı ve en önemlisi başvurulması gerektiğinde alınması gereken önlemleri belirlemek için ortak olarak görüşmeli, antat kalmalı ve çatı sözleşmede net bir şekilde belirtmelidir. Burada tedarikçi ürün ve/veya hizmet konusunda uzman olduğundan en anlamlı önlemleri belirlemenin anahtarıdır. Tecrübeye saygı duyulmasını önemle tavsiye ederiz.
Başarı sadece bir paydaşın başarısı, ulaşılan hedef tek bir paydaşa ait değildir. Tüm kazançlar paydaşların ortak kazancıdır. Sürdürülebilir bir ekonomi, ticari sistem yaratmanın anahtarı ortak kazanç, ortak hedef anlayışından geçer. Bir yılı geride bırakıp diğerine yelken açtığımız bu günlerde stratejik hedeflerimizin analizi, yeni ama kalibre edilmiş ulaşılabilir hedeflerin konulması için önemlidir. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve sevdikleriniz dolu güzel günler getirmesini temenni ederiz.
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat