Banner


TürkTraktör Tedarik Zinciri Süreçlerinde Dijital Dönüşüm
“TürkTraktör Tedarik Zinciri dijital dönüşüm yolculuğunda bir sonraki adım, ‘Büyük Veri’ ve ‘İş Zekası (BI)’ kavramlarının süreçlere etkin şekilde entegre edilmesi ve stratejilerin bu doğrultuda geliştirilmesi olacaktır. “Büyük Veri” ekonomik etkilere bağlı olarak sürekli değişen satış rakamlarının tahmin edilmesi ve tedarik zinciri faaliyetlerinin en verimli şekilde planlanması için kritik rol oynayacaktır.” / TürkTraktör Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Ergun Özdamar
TürktraktörTürkTraktör Tedarik Zinciri, traktörlerin talebinden, üretimi ve planlaması, bayiye gönderimi ve müşteri teslimatına kadar devam eden birçok süreçte etkin rol oynamaktadır. Tedarik Zinciri, müşteriden siparişi almak, hat kapasitelerine bağlı olarak 2 ayrı fabrikada üretim planlarını yapmak, üretimin devamlılığını sağlayacak şekilde hammaddeyi planlamak, ithal ve yerli 300’den fazla tedarikçiyle çalışmak ve onların iş süreçlerini geliştirmek, tüm parçaların zamanında ve doğru adette temin edileceği lojistik operasyonlarını yürütmek, hammadde depolarını yönetmek ve hat kenarı beslemelerini yapmak, üretim sonrasında bitmiş ürünü doğru zamanda ve konfigürasyonda müşterisine teslim etmekle yükümlüdür. 
 
“Tedarik zinciri süreçlerinde verimliliği arttırmak ve maliyetleri düşürmek, gelişen teknolojilerin bu süreçlere etkin şekilde entegre edilmesi sayesinde mümkün olabilir.” 
 
Bu kapsamda TürkTraktör, dijital dönüşüm projelerine ciddi yatırımlar yapmakta ve tedarik zinciri süreçlerini optimize etmek adına çalışmalarını sürdürmektedir. TürkTraktör’de 2016 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen en kapsamlı entegrasyon projelerinden biri olan “Evreka” başarıyla devreye alınmıştır. Bu proje ile bazıları Türkiye’de ilk kez kullanılan analitik modüller devreye alınmış, müşteriden tedarikçiye kadar uzanan uçtan uca çift yönlü bir bilgi ağı kurulmuştur. 2019 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, 2016’da devreye alınan uygulama platformuna ek olarak, “Transportation Management” proje çalışmaları da son aşamasına gelmiştir. Bu sayede hem ithal hem yerli tüm malzemeler ve bitmiş ürün lojistik operasyonları bu program üzerinden planlanmaya başlamıştır. Lojistik operasyonların birlikte yürütüldüğü tüm tedarikçi firmalar, nakliye firmaları ve TürkTraktör lojistik ekibi bu modülü karşılıklı bilgi akışı sağlayacak şekilde kullanabilmektedir. Gereken tüm verilerin sistemde toplanmasının ardından, TM modülü içerisinde yer alan optimizasyon araçları sayesinde en uygun, en efektif ve en düşük maliyetli nakliye operasyonları planlanmakta, bu operasyonlar tüm birimlerce anlık olarak izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir. 
 
TürktraktörTM (Transport Management) modülü, yalnızca temin süreçlerinde değil, ürünün müşteriye ulaştırılması sürecinde de etkin olarak kullanılmaktadır. Başta Sakarya ve Ankara fabrikasında üretilmekte olan traktörler olmak üzere, Türkiye’nin farklı noktalarında bulunan ürünlerin -traktör, iş makinesi, ekipman ve biçerdöver grubu- müşteriye en düşük maliyet ve en kısa süre içerisinde ulaştırılmasında bu modül etkin rol oynamaktadır. 
 
“Yine 2019 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, “Cosmos” projesi kapsamında TürkTraktör Ankara Fabrikası’nda faaliyet göstermekte olan 300’den fazla üretim tezgahına yönelik yeni bir planlama yöntemi geliştirilmiştir.” 
 
Sistemde yer alan onlarca sezgisel algoritma, tezgahlardan alınan veriler ve anlık ölçümler sayesinde en verimli üretim planı oluşmaktadır. Bu plan, üretim sahasında yer alan elektronik tabletlere anlık olarak aktarılarak izlenilebilir kılınmakta, üretim takip ve tezgahlar arası taşıma işlemleri de yine tabletler ile gerçekleştirilmektedir. 
 
TürkTraktör fabrikalarında, depolama ve üretim hattı besleme süreçlerinde de dijital dönüşümün izleri görülmektedir. Otomatik depo sistemiyle entegre çalışan robotlar sayesinde hatasız ve verimli depo faaliyetler yönetilmektedir. Depolama süreçlerinin performansı ve sürekliliği de bu robotlardan anlık olarak toplanan veriler sayesinde takip edilebilmektedir. 
TürkTraktör tarafından üretim hatlarının insansız olarak beslenmesi adına AGV’lere de ciddi yatırımlar yapılmıştır. Üretim hattında ihtiyaç duyulan malzemenin doğru yere tam vaktinde ulaştırılmasında kilit rol oynayan AGV teknolojisi, başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, pek çok riskin de ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. TürkTraktör Ankara Fabrikası’nda kurulan yeni motor hattında devreye alınan otomasyon sistemleri ve AGV’lerin ağ üzerinden haberleşmesi sayesinde, hat besleme süreçlerinin tamamen insansız olarak yapılması sağlanmıştır. 
TürktraktörDevreye alınan dijital dönüşüm projeleri esnasında elde edilen bilgi birikiminin ışığında, tamamen iç kaynaklar kullanılarak otomasyon sistemlerinin birbirleri ile haberleşmeleri sağlanmış, böylece “Nesnelerin İnterneti” kavramına yönelik adımlar atılmıştır. 
TürkTraktör Tedarik Zinciri dijital dönüşüm yolculuğunda bir sonraki adım, “Büyük Veri” ve “İş Zekası (BI)” kavramlarının süreçlere etkin şekilde entegre edilmesi ve stratejilerin bu doğrultuda geliştirilmesi olacaktır. “Büyük Veri” ekonomik etkilere bağlı olarak sürekli değişen satış rakamlarının tahmin edilmesi ve tedarik zinciri faaliyetlerinin en verimli şekilde planlanması için kritik rol oynayacaktır. “Büyük Veri” ve “Makine Öğrenimi” kavramlarının kullanımı sayesinde dinamik planlama ve envanter optimizasyonu da yine TürkTraktör Tedarik Zinciri dijital dönüşüm adımlarından biri olacaktır. Kurulacak sistem ve “Makine Öğrenimi” algoritmaları vasıtasıyla, ERP sistemi üzerinde toplanan sayısız veri analiz edilecek, anlamlandırılacak, yorumlanacak ve böylece en iyileştirilmiş üretim ve envanter planlarının oluşturulması sağlanacaktır.
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat