Banner


TOTAL’de tehlikeye geçit yok
Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye, tüm lojistik süreçlerini sağlık, emniyet, çevre ve kalite politikaları doğrultusunda yöneterek tehlikeye geçit vermiyor. Ürün dağıtımı için tesislere gelen araçların ADR ile trafik kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde teknik uygunluklarının, sürücülerin gerekli belgelere haiz olup olmadıklarının büyük bir titizlikle kontrol edildiğini vurgulayan TOTAL Oil Türkiye Lojistik Direktörü Yaşar Taşkıran, ürünlerin ise terminalden müşteri araç depolarına ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarda kalite denetiminden geçirildiğini aktarıyor. 
TOTALTOTAL’in Türkiye’deki yapılanması hakkında bilgi vererek, ürünlerin dağıtım sürecinden söz eder misiniz? 
TOTAL markası, akaryakıt istasyonlarıyla, 1992’den beri Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 2016 Nisan ayında, Demirören Holding’in, TOTAL’in Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarının, ticari satış, tedarik ve lojistik faaliyetlerinin tamamını bünyesine katmasıyla birlikte şu anda, Türkiye genelinde 500’ün üzerinde istasyonumuzla sektördeki beşinci büyük akaryakıt markası olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ürünlerimizi yurtdışı kaynaklardan denizyolu ile; yurt içi rafinerilerinden ise boru hattı, deniz ve karayolu ile tedarik etmekteyiz. Karayolu ile nakliyesini yaptığımız yıllık 500.000 ton ürün için yaklaşık 10 milyon km katediyoruz. Yurt içi karayolu taşımacılığı riskini azaltmak için uygun bölgelerde birincil taşımada demiryolu ile ikmal çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Samsun terminalimizin içinde kalan demiryolunun, tahliye ve sinyalizasyon dahil tüm çalışmalarını bitirdik ve bu hatta yaptığımız karayolu taşımamızı demiryolu hattına aktarmak için, kısa sürede tamamlanacağı bildirilen Kırıkkale-Samsun demiryolu hattının bitmesini bekliyoruz. Aliağa Star rafinerisinden denizyolu ile yaptığımız ürün taşımasını 2020 yılında boru hattına aktarmak için proje çalışmalarımızı da tamamladık.
 
TÜM SÜREÇLER DENETİM ALTINDA 
Total Oil Türkiye tedarik zincirinde başarıyı hangi stratejilerle yakalıyor? 
 
Türkiye’nin her bölgesinde yaklaşık 300.000 m3 depolama kapasitesine sahip stratejik noktalardaki tesislerimizle hizmet veriyoruz. Teknolojik gelişmelere paralel ve günün ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak tesislerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Tanker alttan dolum adası sayımızı her yıl arttırarak dolum hızını arttırdığımız gibi olası riskleri de azaltıyoruz. Tüm süreçlerimizde sağlık, emniyet, çevre ve kalite politikamız doğrultusunda hareket ediyoruz. 
Tesislerimizden ürün almaya gelen akaryakıt araçları ADR ile trafik kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde teknik uygunlukları, belgelemeleri, tabela, ürün etiketleme vb. gereklilikleri kontrol edilerek doluma kabul edilmekte, uygun olmayan araçlar uyarılarak doluma alınmamaktadır. Aynı şekilde sürücülerin de gerekli belgelere haiz oldukları büyük bir titizlikle kontrol edilmektedir. Ürünlerimiz, terminallerimizden çıktığı andan itibaren; nakliye operasyonlarımızda, istasyonlarımızda, müşteri araç depolarına ulaşıncaya kadar tüm aşamalarda sürekli olarak kalite denetlemelerinden geçirilmektedir. Denetim aşamalarımız terminalden istasyona kadar olan süreçte aşağıdaki çerçeve ile özetlenebilir:
Rafineri ve diğer tedarikçilerden alınan yakıtın kalitesi, TOTAL akredite laboratuvarlarında (ISO 17025) kontrol edilmekte. TOTAL'in geliştirdiği Excellium performans katkıları ile farklılaştırılmaktadır.
Bu süreçlerden geçen yakıtlarımız, TOTAL’in geliştirdiği performans paketiyle formüle edilmekte.  
İstasyonlarımıza ulaştırılana kadar uluslararası standartlara uygun, gözleri mühürlenmiş tankerler ile güvenli bir şekilde taşınmakta. 
İstasyonlarımızda yakıt tanklarımızın temizliği periyodik olarak yapılmakta. 
Gezici kalite kontrol araçlarımız, istasyonlarımızı düzenli aralıklarla denetlemekte, numune almakta ve EPDK kuralları çerçevesinde yönetilmesini sağlamakta.  
Tüm personelimiz kalite konusunda düzenli olarak eğitimlerden geçirilmekte. 
İstasyonlardaki “Otomasyon Sistemi” sayesinde Club Total üyesi müşterilerimiz araçlarının yakıt dolumlarını takip edebilmekte. 
Total Müşteri Hizmetleri Danışma Merkezi ve Kalite Kontrol Birimleri her türlü şikayet durumunda saha kontrollerinin yapılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda tüketicilerimize destek olmakta. 
 
Lojistik şirketlerinden ne tür hizmetler alıyorsunuz? 
Tesisler arası ve istasyonlara yaptığımız tüm otogaz taşımalarımızı Ulusoy Lojistik ile gerçekleştirmekteyiz. Akaryakıt taşımaları ağırlıklı olarak terminallerimizden bayilerin kendi araçları ile yapılmakta, talep eden bayilerin taşıma işleri TOTAL Oil Türkiye ADS sisteminde kendi filomuz ve OMSAN Lojistik araçları ile gerek parsiyel gerekse komple araç olarak yerine getirilmektedir.
 
ADR’YE HIZLA UYUM SAĞLADI 
ADR Yönetmeliği akaryakıt sektörünü nasıl etkiledi? TOTAL bu sürece nasıl uyum sağladı? 
ADR yönetmeliği ile tüm sürücülerin ADR ehliyetine sahip olma zorunluluğu, sürücülerin tehlikeli madde taşımacılığında farklılaşması ve yetkinleşmesi, tüm araçların envanterinin çıkarılarak belirli kriterlere uygun olması sağlandı. ADR yönetmeliğine göre yapılan denetimler ise tehlikeli madde taşımacılığı sektörünün ADR yönetmeliğine uyumunu hızlandırdı. 
Total Oil Türkiye A.Ş olarak, global şirket uygulamalarından dolayı, ADR yönetmelikleri ülkemizde henüz yaygınlaşmadan, kendi standartlarımızı oluşturup, sahada müteahhitlerimiz ile çalışmaya başladık. Yönetmelik yayınlandıktan sonra da hızlıca uygulamaya geçtik. Gerekliliklere ek olarak aşağıdaki çalışmaları hayata geçirerek, çalıştığımız müteahhitlerin, hızlı adaptasyonunu başarılı bir şekilde sağladık. 
Tüm araçların ex-proof ve online kamera sistemi ile donatılması,
Sürücü ödül ve ceza sisteminin geliştirilmesi,
Güzergah risk analizlerinin yapılması,
Alttan dolum araç kullanılması için bayilerin teşvik edilmesi ve gerekli yatırımların yapılması,
Taşıma evrakının dolum otomasyon sisteminden otomatik olarak çıkarılmasının sağlanması,
TMGD ihtiyacı için personel eğitiminin sağlanması,
Şubeleşme süreci ve şubelere TMFB alınması.
 
Lojistik şirketlerinin hizmet kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörden beklentileriniz neler?
Tehlikeli madde taşımacılığındaki ana unsurlar, araçların teknik yeterliliği, güvenlik önlemleri ve sürücü yetkinliğidir. Bu bağlamda lojistik şirketleri teknik altyapılarını çağın getirdiği teknolojik olanaklarını kullanarak geliştirmeye devam etmektedirler. Yasa ve yönetmeliklerin şart koştuğu sürücü eğitim ve sertifikasyonlarına uyum sağlamaktadırlar. Ancak sürücü yetkinliği için kurum içi eğitimlerin artırılarak, sürücü bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve güncel tutulması yönünde daha fazla çalışma gerçekleştirilebilir. Lojistik firmalarından beklentilerimizi, tüm filo bakımlarını ve arızalarını düzenli takip etme, yaşanılan olay veya kazalardan sonra aksiyon planı oluşturma ve şeffaf şekilde paylaşımda bulunma, sürücü yeterliliklerini kontrol etme, sahada kurallara uyum olarak sıralayabiliriz.  
 
 
BİREYSEL FARKINDALIK ARTIRILMALI 
Özellikle bölünmüş yol, otoyol uzunluklarının arttırılması, araçların kontrolü ve ADR yönetmeliğinin yayınlanmasıyla birlikte Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığında karşılaşılan zorlukların da gün geçtikçe azaldığını vurgulayan TOTAL Oil Türkiye A.Ş. Lojistik Direktörü Yaşar Taşkıran, “Tehlikeli madde taşımacılığı ve genel olarak trafik mevzuatı sektörel bazda takip edilen ve uyum sürecinde çaba sarf edilen alanlar olmakla birlikte toplumun genelini de ilgilendirmektedir. Bu nedenle toplum bilincini artırmak için de faaliyetlerde bulunulmalı, özellikle trafik, genel iş güvenliği ve taşımacılığın riskleri hakkında birey farkındalığının artırılması sağlanmalıdır. Sistemdeki denetimlerin arttırılması da kurallara uyumlu olunması yönünde daha olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. ADR’nin alt kırılımı olacak şekilde uygulanan taşıt uygunluk belgelerinin çıkması, alttan dolumlu araçlara geçiş hızını yavaşlatmıştır. Bu durum hem harcanan yakıta, hem çevreye salınan emisyona, hem de taşıma kapasitelerinin verimsizleşmesine sebep olmaktadır” diyor.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat