e
Banner

Tehlikeli madde taşımacılığını akaryakıt sektörü besliyor
209,6 milyar TL büyüklüğe ulaşan akaryakıt sektörü tehlikeli madde taşımacılığı alanında da önemli bir trafik yaratıyor. Petrol Sanayi Derneği Genel Sekreteri Niyazi İlter, 2018 yılında sadece terminal ve depolardan istasyonlara yaklaşık 2,5 milyon ton benzin, 24 milyon ton motorin ve yine yaklaşık 3,5 milyon ton LPG otogaz taşındığını aktarıyor. 
PetderTürkiye’de petrol piyasasında 2018 yılı sonu itibarı ile 5 rafineri (lisanslı 6 rafineri), 97 dağıtıcı ve 13.000’e yakın istasyonlu akaryakıt bayisi faaliyet gösteriyor. Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 92 dağıtıcı ve 10.701 otogaz istasyonu bulunuyor. Verilerin LPG istasyon sayılarının sınırlı da olsa artmaya devam ettiğini belirten Petrol Sanayi Derneği Genel Sekreteri Niyazi İlter, akaryakıt ve LPG dağıtım şirketi sayılarının da tarihinin en yüksek rakamlarında seyrettiğini aktarıyor. 
Akaryakıt sektörünün parasal büyüklüğünün dövizdeki ve uluslararası piyasada artan nihai ürün fiyatlarındaki yükseliş sonucunda artan pompa satış fiyatının etkisiyle 2018’de 2017’ye göre ,3 arttığını ve 209,6 milyar TL’ye ulaştığını belirten İlter, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Türkiye’de akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan dolaylı vergilerin toplamı, tüketime de bağlı olarak değişmektedir. Tüketim verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, petrol sektöründen sağlanan dolaylı vergilerin toplamı 2018 yılında 87,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemlerde ülkemizde sektörümüz için hedefimiz, petrol piyasasının hem kaliteli hem de müşteri ihtiyaçlarına hitap edecek farklılaştırılmış ürünlerle ve teknolojik ilerlemelerle birlikte gelişen hizmetlerle büyümesini sürdürmesidir. Dünyada ve Türkiye’de enerjiye olan talebin artacağını, ülkemizde petrol piyasasının Türkiye ekonomisini takip ederek büyümeye devam edeceğini öngörmekteyiz. Türkiye otomotiv yakıtları pazarı büyümeye devam ederken rekabet, dünya petrol fiyatları, düzenlemeler, vergiler ve döviz kuru tüketim dengelerindeki belirleyici unsur olmaya devam edecektir.” 
 
HİZMET KALİTESİNDEN ÖDÜN VERİLMİYOR
Niyazi İlter, akaryakıt sektöründe tehlikeli madde taşımacılığının hizmet kalitesinden ödün vermeksizin sağlık, emniyet ve çevre (S.E.Ç.) kriterlerinde sürekli bir iyileştirme gayreti ile yönetildiğini söylüyor. Sektörün, benzin, motorin, denizcilik-havacılık yakıtları, fueloil, kalorifer yakıtı olarak piyasaya arz edilen akaryakıt ürünleri açısından 5 milyon m3 seviyelerinde bir depolama kapasitesi bulunduğunu ifade eden İlter, LPG'de ise 700 bin m3 seviyesinde bir depolama kapasitesinin söz konusu olduğunu aktarıyor. İlter, “Bu depolama tesislerine stoklanan ürünler, rafinerilerden veya diğer dağıtıcılardan boru hattı, tankerler veya denizyoluyla temin edilmektedir. Ürünler depolama tesislerinden istasyona varıncaya kadar birçok nakliye aşamasından geçmektedir. 2018 yılında sadece terminal ve depolardan istasyonlara yaklaşık 2,5 milyon ton benzin, 24 milyon ton motorin ve yine yaklaşık 3,5 milyon ton LPG otogaz taşınmıştır” diyor.  PETDER üyelerinin tehlikeli madde taşımacılığının yanı sıra tüm hizmet ve faaliyetlerinde sağlık, emniyet ve çevre (S.E.Ç.) alanında en yüksek standartları sağladığını vurgulayan İlter, dernek olarak S.E.Ç. alanındaki standartları daha da yukarı taşımaya yönelik tüm çalışmaları desteklemeye devam edeceklerinin altını çiziyor. 
 
BELGELENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Niyazi İlter, Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanker sayısının 20.000 dolaylarında olduğunun tahmin edildiğini söylüyor. Bunun önemli bir bölümünün ADR'li olmaması sebebiyle ciddi bir kaynak ihtiyacı ortaya çıktığına dikkat çeken İlter, “Bakanlığın 2018 yılına kadar tüm araçların ADR uygunluğu veya bu uygunluğun sağlanmasının mümkün olmayacağı araçlar için taşıtların "uygun taşıt" olarak belgelendirilmesine yönelik TSE ve sektörle birlikte başlatmış olduğu çalışmalar sonucunda belgelendirme süreci devam etmektedir. Sürecin yaklaşık %90’ının tamamlandığı tahmin edilmektedir. Bu süreçte yer alan tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmıştır. Derneğimizce belirli bir süreç dâhilinde ilgili tüm taşıtların ADR’li olmasının önemli olduğu düşünülmektedir” diye konuşuyor.  
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat