Banner


Türkiye-Afrika hattı lojistikle güçleniyor
Türkiye’nin dünyadaki yeni pazar arayışları arasında Afrika kıtası ilk sırada yer alıyor. Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaretin 50 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirten DEİK Türkiye-Gana İş Konseyi ve Türkiye-Fas İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ersel Topaloğlu, önemli avantajlara sahip olan Türk lojistik sektörünün hem bu hedefe ulaşmaya önemli bir katkı sunacağını hem de bu pazarda büyüyeceğini söylüyor. 
DEİKAfrika ülkeleri Türkiye için ne tür imkan ve fırsatlara sahip? 
Güncel verilere göre şu anda Afrika kıtasının nüfusu yaklaşık 1 milyar kişi. Araştırmalara göre 2050 yılında bunun 2 milyara çıkması ve bunun yüzde 60’ının gençlerden oluşması öngörülüyor. Afrika kıtasının son 5 yıllık büyüme oranı ortalama %5’in üzerinde. Dolayısıyla kişi başına düşen milli gelirin hızla yükseleceği düşünülmektedir. Tüm bu veriler kıtanın gelecekte önemli bir tüketim merkezi haline dönüşeceğini göstermektedir. Kalite ve fiyat yönünden baktığımızda, yüksek rekabet gücüne sahip olan Türk ihraç malları için bu durum oldukça uygun bir iklim yaratmaktadır. Sahra Altı Batı Afrika ülkelerinde Türk ürünleri için “Avrupa standart ve kalitesinde, yine de Çin ile rekabet edebilir fiyatlarda” şeklinde tanımlama kullanılmaktadır. Ayrıca müteahhitlik de Afrika kıtasında önemli yatırım alanı olarak görülmekte. Bu ihtiyaç, dünyanın sayılı müteahhitleri arasında bulunan Türk müteahhitler kadar, Türk ihracatçıları ile servis ve lojistik firmaları için de önemli fırsatlar barındırmaktadır. Doğal kaynaklar açısından oldukça zengin ve tarıma elverişli geniş arazileri ile ön plana çıkan Afrika ülkeleri, hızla gelişmekte olan Türk sanayisinin hammadde ihtiyaçlarını karşılama konusunda uygun politikalar izlemek şartıyla önemli avantajlara sahip olabilecektir.
 
TİCARET 15 YILDA 4 KAT ARTTI 
Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ticari ilişkileri nasıl bir büyüklüğe ulaştı?
Türkiye’nin 2003 yılından itibaren bu bölgeye yönelik uygulamaya koyduğu ticari ve ekonomik iyileştirme stratejisi sonucunda Afrika kıtası ile yapılan ticaret 15 yılda yaklaşık 4 kat artmıştır. Kıta ile olan ticaret hacmimiz 2003 yılında 5,5 milyar dolar iken, 2017 yılında 20,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu dönemde ihracatımız 2,13 milyar dolardan 11,7 milyar dolara yükselirken, ithalatımız ise 3,34 milyar dolardan 8,9 milyar dolara yükselmiştir. Dış ticaret hacmimizin yaklaşık üçte ikisi Kuzey Afrika ülkeleri ile üçte biri ise Sahra Altı Afrika ülkeleri ile gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Afrika kıtası ile hedeflediği dış ticaret hacmi ise 50 milyar dolardır. Bugün Türk lojistik firmaları, Türk dış ticaret firmalarının izinden giderek aktivitelerinin çoğunu Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika bölgelerinde gerçekleştirmektedir. Afrika pazarında hedeflen dış ticaret artışı, Türk lojistik firmalarının ilgilerini ve faaliyetlerini bu bölgeye daha fazla çekerek, Türk lojistik pazarının büyümesine olumlu katkıda bulunacaktır.
 
Türkiye-Afrika hattında lojistik nasıl bir rol oynuyor? İki bölge arasında yapılan taşımalarda en çok hangi modlar kullanılıyor? 
Yapılan taşımaları Kuzey Afrika’ya ve Sahra Altı Afrika’ya yapılan taşımalar olarak iki ana başlık halinde değerlendirebiliriz. Kuzey Afrika ülkelerine yönelik deniz, hava, kara ve multimodal taşıma modlarının tümü kullanılırken, Sahra Altı Afrika ülkeleri için sadece deniz ve havayolu taşıma modları ön plana çıkmaktadır. Akdeniz ülkesi olması Türkiye’ye Kuzey Afrika ülkeleriyle olan ticarette stratejik olarak önemli lojistik avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajları; transit sürelerinin kısa olması, sefer ve alternatif çeşitliliği, Türk armatörlerinin yoğun ve etkin bir şekilde bu pazarlarda faaliyet göstermesi şeklinde sıralayabiliriz. Bu durum, lojistik maliyet ve hızlı ürün teslimatı konularında Türkiye’nin dış ticaretine önemli bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Ayrıca THY’nin tüm Kuzey Afrika ülkelerine uçuş yapması, multimodal sistemleri kullanarak Kuzey Afrika ülkelerine Türk kamyonları ile seferler düzenlemesi de bölgedeki lojistik etkinlik ve verimliğimizi pekiştirmektedir. Kısaca Türk lojistik sektörünün Kuzey Afrika pazarındaki gücü Türk ihracatçılarına, bu pazarda rekabetçi taşıma maliyetleri ile ve çok kısa sürelerde ürünlerini teslim etmelerini mümkün hale getirmiştir.
 
SAHRA ALTI AFRİKA İÇİN YOL ARANMALI 
Lojistikte hangi alanlarda iyileştirmeler yapılması gerekiyor? 
Afrika ticaretinde Türk dış ticaret firmalarının iki ana rakibi bulunmaktadır; Çin ve Avrupa Birliği. Buna karşın Türk lojistik sektörü Türk dış ticaret firmalarının Sahra Altı Afrika ülkelerine yönelik olan ticarette de, taşma maliyetlerini azaltmak ve transit taşıma sürelerini kısaltmayı hedeflemelidir. İhracatçılarımızın karşılarına çıkan dolaylı lojistik maliyetlerini mimimize etmek de lojistik firmaları için önemle yerine getirilmesi gereken bir başka görevdir. Bu hedeflerin, direkt taşıma imkanlarının artması, multimodal taşıma çeşitliliğinin geliştirilmesi, uzmanlık ve ilgisini bu bölge için kullanan lojistik firmaların desteklenmesiyle gerçekleşeceğini düşünüyorum.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat