TürkTraktör’ün başarı hikayesi lojistikten başlıyor
TürkTraktör, üretim ve ihracatta yazdığı başarı hikayesini yalınlaştırdığı, maliyetleri düşürdüğü ve verimliliği arttırdığı tedarik zinciri yönetimiyle destekliyor. Tedarik zincirinde kazanım sağlayabilecekleri her noktayı gelişim alanı olarak adreslediklerini vurgulayan TürkTraktör Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Ergun Özdamar, bu kapsamda üretim, depolama ve dağıtım süreçlerinde birçok önemli proje hayata geçirdiklerini ve bu yıl içinde de yeni projeleri devreye alacaklarını açıklıyor. 
turktraktörKuruluşunun 65. yılını kutlayan ve Türkiye otomotiv sektörünün halen faaliyette olan ilk üreticisi TürkTraktör, Ankara ve Sakarya Erenler’deki fabrikalarında New Holland, Case IH ve Steyr markalarının üretimini ve ihracatını gerçekleştiriyor. Steyr marka traktörleri sadece dış pazarlar için üreten şirket, ayrıca yedek parça ve gövde ihracatı da yapıyor. 130’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren TürkTraktör, ihracatının %80 gibi büyük bir bölümünü Amerika ve Avrupa’ya gerçekleştiriyor. 2018 yılında Türkiye’nin toplam traktör üretiminin %72’sini, toplam traktör ihracatının ise %91’ini tek başına gerçekleştirerek TürkTraktör, üretim ve ihracattaki başarısını yeniden yapılandırdığı ve ciddi iyileştirmeler gerçekleştirdiği tedarik zinciri süreçleriyle destekliyor. TürkTraktör Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Ergun Özdamar, tedarik zinciri süreçlerini iyileştirmek için attıkları adımları ve şirketin lojistik operasyonlarının ayrıntılarını UTA Lojistik’e anlattı.
 
20.000’E YAKIN PARÇANIN LOJİSTİĞİNİ YÖNETİYOR 
TürkTraktör tedarik zinciri süreçlerinde hangi stratejilerle başarıya ulaşıyor? 
2014 yılında yeni bir yapılanma ile Tedarik Zinciri çatısı kuruldu. Tedarik Zinciri; Satınalma, Üretim, Satış Sonrası, AR-GE, Satış ve Pazarlama’ya kadar tüm ana fonksiyonların ortasında tedarikçiden müşteriye kadar planlama ve lojistik faaliyetlerini içeren bir organizasyon olarak kurgulandı.  TürkTraktör Tedarik Zinciri, yerli ve ihraç müşteri taleplerinin alınması, planlanması, yeni proje ve ürün üzerindeki değişikliklerin yönetilmesi, üretimin çizelgelenmesi ve gerçekleştirilmesi için gereken tüm parçaların temini ve üretime sunulmasını sağlar. Bitmiş ürünün ve ayrıca ithal edilen komple ürünlerin müşteriye teslim edilmesine kadar olan tüm süreçlere dokunan çok boyutlu bir yapıdır. 300’den fazla yerli ve ithal imalatçıdan 20.000’e yakın parçanın zamanında ve uygun adetlerde planlanmasını, tedarik edilmesini, stoklanmasını, envanterinin yönetilmesini ve üretim lojistiğini organize ediyoruz. Tedarikçilerimizle yalın prensibe uygun olarak “Kanban”, “JIT (Just In Time) ve JIS (Just In Sequence)” ve “Milkrun” gibi yöntemlerle çalışıyoruz. Pazara sunulacak tüm yeni traktör modellerinin hayata geçirilmesinde Tedarik Zinciri olarak kilit rol oynuyoruz. Proje takvimlerine uygun şekilde gerekli lojistik alt yapımızı hazırlıyor, üretimi planlıyoruz. Yeni traktör modeli için gereken malzeme tedarikini yapıyor ve yeni modellerin üretim bandından inişini büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Sahadan gelen geri bildirimlere ve diğer teknik gerekçelerle ürünler üzerinde yapılan tüm iyileştirmeleri üretimde hayata geçiriyoruz. İşimizin odağında elbette insan var. Şirketimize bağlı, motivasyonu ve yetkinlikleri yüksek bir ekip ruhunu sürekli kılmak stratejimizin en önemli bileşenidir. WCM (Word Class Manufacturing /Dünya Klasında Üretim), dijital dönüşüm ve güncel tedarik zinciri gelişim araçlarını seçiyor ve bunları ilgili alanlarda uyguluyoruz. Tedarik Zinciri maliyetlerini analiz ederek kazanım sağlayabileceğimiz her noktayı gelişim alanımız olarak adresliyoruz.
 
Tedarik zinciri süreçlerinizi iyileştirmeye dönük hangi adımları attınız? Ajandanızda hangi başlıklar var? 
TürkTraktör’de Tedarik Zinciri’ni güçlendiren en büyük atılımlarımızdan birisi 2016 yılında geçtiğimiz SAP “Evreka” projemiz ile oldu. Bu proje ile tüm süreçlerimizi hem şirket olarak hem fonksiyon olarak tek bir ERP çatısında modernize ederek yenilemiş olduk. Süreçlerimize ait hedeflerimizi, yeni devreye aldığımız raporlama yaklaşımlarıyla izleyebiliyor ve değişen ihtiyaçlara göre iyileştirme imkânı buluyoruz. Bu yıl başında düzenli ve ideal bir talaşlı imalat hedefi ile başladığımız “Cosmos- Talaşlı İmalat Çizelgeleme” projemiz ile envanter maliyetlerini düşürmeyi ve verimliliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Yine 2019 yılı için yaptığımız planlamalarda, SAP’de TM (Transport Management) modülü olan bir çatı projeyi devreye almak bulunuyor. Son yıllarda araç ve malzeme lojistiği tarafında yaptığımız saha optimizasyonu çalışmaları ile dış ticaret ve lojistik operasyonları merkezi stok ve dağıtım mantığıyla yürütülüyor. Böylelikle ölçek ekonomisi şartları altında maliyet azaltma çalışmaları ve yalın süreç yönetimine odaklanıyoruz. Benzer çalışmalar yurtdışında kurulan crossdock faaliyetleri ile devam ediyor. Fabrika lojistiği saha operasyonlarında, kayıt sağlığını arttırmak ve iş güvenliği standartlarını daha iyi seviyeye taşıyabilmek için otomasyon uygulamaları devreye alıyoruz. Depolarımızda ve lojistik alanlarımızda otomatik depo, robotik elleçleme sistemleri ve otomatik yönlendirmeli araçlarla bugüne kadar geliştirdiğimiz Endüstri 4.0 uygulamalarına yeni projelerle devam ediyoruz. Tedarikçiler ile ana fabrikalar arasında dönen ambalajlarda geri dönüşümlü paketleme oranlarını yüksek seviyelere çıkardık. Modüler ambalaj standartları sayesinde, özellikle yerli tedarikçilerden gelen milkrun sevkiyat verimliliklerini iyileştirme konusunda çalışıyoruz. İthal tedarikçilerde ise kutu leasing yönetimi ile modüler ambalaj uygulamasını yaygınlaştırarak lojistik faaliyetlerimizi çevreye duyarlı olarak yürütüyoruz.
 
DEMİRYOLU VE İNTERMODALDE ÇÖZÜM ARAYIŞINDA 
Sevkiyatlarda hangi taşıma modlarını tercih ediyorsunuz? Lojistik şirketlerinden ne tür hizmetler alıyorsunuz?
Ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşterilerimize ulaştırılmasında lojistik çalışmaları çok önemli bir yere sahip. Karayolu, denizyolu ve havayolu olmak üzere tüm taşıma yöntemlerini kullanıyoruz. Lojistik çalışmalarını bitmiş ürün lojistiği ve malzeme lojistiği olarak ikiye ayırıyoruz. Traktör ihracat lojistiğinde, %99 oranında denizyolu kullanıyor; deniz taşımacılığının %74’ünü de RO-RO ile gerçekleştiriyoruz. Geri kalanını ise konteyner yüklemeleriyle yapıyoruz. Malzeme lojistiği yedek parça ve ana komponetlerden oluşuyor. Toplam ihracatımızın büyük çoğunluğunu, ortağımız olan CNH Industrial’ın diğer traktör fabrikalarına üretim girdisi sağlayan ana komponent ihracatları oluşturuyor. Yurt içi taşımalarını kara yolu ile yapıyoruz. Traktör dağıtımında demiryolu (yeşil lojistik) gelecek projelerimiz arasında yer alıyor ve bu konuda fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışı malzeme lojistiğinde intermodal lojistik süreçleri konusunda proje çalışmalarına devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı bitmiş ürün toplama ve dağıtım hizmetleri, yurt içi ve yurt dışı malzeme toplama ve depolama hizmetleri alıyoruz. İş ortaklarımızı, sözleşme dönemlerinde açılan ihalelerin sonucunda uygun koşulların oluşması ile belirliyoruz. 
 
Lojistik süreçlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz neler? 
Lojistik sürecinin yönetimi; doğru aracın, doğru zamanda, doğru noktaya ulaşmasına dayanıyor. Öte yandan, araçların izleyeceği rotaların belirlenmesi ve sürekli izlenebilirlik de güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Biz, tüm süreçlerimizi insandan bağımsız ve dijital ortamda takip etme felsefesiyle ilerliyoruz. Sürdürülebilir iyileştirmeyi sağlayabilmek için tedarikçilerimizdeki sevkiyat altyapısına yönelik somut beklentilerimizi ve standartlarımızı tespit ediyor, süreçlerimizi iyileştirmek için ortak projeler üretiyoruz. Kullandığımız araç takip sistemlerinin yanı sıra, oldukça yoğun optimizasyon çalışmaları yaparak maliyet avantajı sağlıyoruz.
 
Tedarik zinciri süreçlerinize baktığınızda işinizin en zor ve en keyifli yanları nelerdir?
Malzeme tedarikinden üretime, sevkiyattan dağıtıma başardıklarımızı ve şirkete doğrudan katkımızı görmek tüm zorlukları unutturuyor ve bir sonraki adım için heyecan duymamızı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde ekibimizi sürekli geliştirerek, planladığımız dijital dönüşüm ve diğer projeleri hayata geçirmeyi, sektörde en iyi Tedarik Zinciri Modelleri’nden biri olmayı hedefliyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat