Banner


Türkiye’de intermodalin geliştirilmesi şart!
Emre Eldener - UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD olarak uzun süredir intermodal taşımacılığın geliştirilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda söz aldığımız her noktada intermodal taşımacılığın önemine vurgu yapıyoruz. Tüm sektörün bildiği üzere; 2014 yılında ‘Sürdürülebilir Lojistik Sertifikası’nı sektörle buluşturduk. Bu sertifikayı hazırlamaktaki amacımız; üyelerimizin iş yapış şekillerinde köklü etkiler yaratarak sadece ekonomik ve finansal anlamda değil etik ve çevresel bakımdan da sağlam bir model oluşturmaktı. O gün olduğumuz noktada; bugünü değil önümüzdeki on yılları düşünerek sektörümüzü ancak aynı zamanda dünyayı korumamız gerektiğini biliyorduk. Bu nedenle de uzun süredir güvenli, erişilebilir, ekonomik, alternatifleri olan, etkin, verimli, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, akıllı, tedarik ve değer zinciri yönetimine dayalı çağdaş hizmetlerin sunulduğu sürdürülebilir bir lojistik sistemi oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bu sistemin oluşturulması noktasında Türkiye’de intermodal taşımacılığın geliştirilmesi kesinlikle şart.
Genellikle 300 – 500 km’yi aşan mesafelerde uygulanan intermodal taşımacılığı; “yüklerin ardışık iki ya da daha fazla taşıma sistemi aracılığıyla taşınması ve bu yüklerin, taşıma sistemlerinin değiştirilmesi durumunda dahi elleçlenmemesi” şeklinde tanımlanıyoruz. Ancak dünyada birçok farklı tanım bulmak da mümkün. Geçtiğimiz sayılarda yayınlanan yazılarımızda da belirttiğimiz üzere; taşımacılık terminolojisinde yeknesak bir dil ne yazık ki henüz oluşmadı. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde çıkması beklenen Kombine Taşımacılık Yönetmelik Taslağı ile ilgili çalışmalarımız neticesinde UTİKAD’ın görüşlerini de Bakanlığa ilettiğimizi belirtmek isterim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Şubat ayında düzenlenecek çalıştaya da katılım sağlayacağız. 
Çünkü etkin bir intermodal taşımacılık sistemi için karayollarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak, farklı taşıma modlarıyla çevreye verilen zararı en aza indirgeyecek, ekonominin rekabet düzeyi için risk oluşturmayacak, sürdürülebilir taşımacılık sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Bu noktada da intermodal taşımacılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye’nin ulusal ve uluslararası pazarda fiyatlarını optimize edebilmesi, rekabet gücünü artırması, çevresel etkileri en aza indirmesi ve uluslararası taşıma koridorlarındaki aktarma merkezlerinden biri olması; intermodal taşımacılık yönteminin etkin kullanımına bağlı. Aynı zamanda yurtdışındaki firmaların son yıllarda yeşil lojistiğe verdiği önem de azımsanamayacak şekilde artıyor. Yabancı firmalar çözüm ortağı seçiminde ‘çevreye duyarlı’ firmaları tercih ediyor. 
İntermodal taşımacılığa talebin artmasında devlete de sorumluluk düşüyor. Başta Avrupa ülkeleri ve Çin olmak üzere dünyanın pek çok yerinde intermodal taşımacılık için teşvikler veriliyor. Ülkemizde de bu sistemin sağlam ve kalıcı bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde Türkiye Lojistik Master Planı’nı da uzun bir süredir bekliyoruz. Çünkü bu plan sayesinde yatırımların entegre bir şekilde yapılacağına ve demiryolu bağlantısı olmayan liman kalmayacağını umuyoruz. 
Nitekim geldiğimiz noktada hız ve maliyetler rekabet gücünü belirlemeye devam etse de hem biz özel sektör temsilcilerine hem de kamuya önemli sorumluluklar düşüyor. Çünkü sürdürülebilir bir dünya için en uygun taşıma modlarının seçilmesi ve çevreye en az zarar verilecek şekilde hareket edilmesi gerekiyor. UNDP’nin tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 arasında bizim sektörümüzü de yakından ilgilendiren başlıklar ve alt başlıklar yer alıyor. 
UTİKAD olarak 2019 yılında düzenleyeceğimiz İleri’ye Dönüşüm Zirvemiz’de de bu konulara değinmeyi planlıyoruz. Çünkü ekonominin devamlılığını sağlamak için insan ve çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdüreceğiz. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat