Banner


Borusan Lojistik'ten 5’i bir yerde hizmet
Otomotiv lojistiği kapsamında; inbound ve outbound, sevkiyat öncesi son kontrol, saha yönetimi, oto taşıma ve katma değerli hizmetler olmak üzere 5 ana alanda ürün sunan Borusan Lojistik, Türkiye’de üretilen her iki araçtan birini elleçliyor. Borusan Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejik Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı Serdar Erçal, “Biz fark ve değer yarattığımız bütün sektörlerde iddialıyız. 14 yıldır bu iddiamızı otomotiv sektörüne de taşıdık. Sektörde güçlü bir konumumuz var ve önde gelen markalara hizmet sunuyoruz. Borusan Limanı bize bu sektörde ciddi bir avantaj sağlıyor” dedi.  
serdarercalBorusan Lojistik'in otomotiv sektörüne sunduğu özel çözümler neler?
Borusan Lojistik olarak otomotiv lojistiğine 2004 yılında adım attık. Aradan geçen 14 sene içinde büyük mesafe kat ettik ve müşterilerimizin işleri için değer yaratan hizmetlerimizle sektörün önde gelen çözüm ortağı haline geldik. Halen sektörün en önemli otomotiv markalarına hizmet veriyor olmamız bu konumumuzun bir göstergesidir. Şirketimiz otomotiv sektöründe ana sanayiye inbound ve outbound hizmetler veriyor. Şirketimizin otomotiv lojistiği kapsamında verdiği hizmetler; üretimin beslenmesi, sevkiyat öncesi son kontrol hizmetleri, saha yönetimi, oto taşıma ve katma değerli hizmetler olarak 5 ana başlık altında toplayabiliriz:
Sevkiyat öncesi son kontrol hizmetleri kapsamında; ilave yakıt ikmali, test sürüşü, araç dış ve iç yüzey temizliği, araçların tüm fonksiyon kontrolleri ve estetik kontrollerini yapıyor; boya, kaporta ve mekanik tamiratları gerçekleştiriyoruz.
Saha yönetimi hizmetleri kapsamında ise acente hizmeti, gemi yükleme, boşaltma operasyonları, liman saha elleçleme, ilk dolum yakıtları, akü şarjı, aksesuar ilaveleri, stok bakımı, araç hareketleri, araçların tesise kabulü ve giriş kontrolleri, gümrüklü ve gümrüksüz alanlarda stoklama hizmetleri bulunmaktadır. 
Oto taşıma hizmetlerimiz yurt içi bayi sevkiyatlarını, liman taşımalarını, fuar vb. etkinlikler için özel taşımaları ve yurt dışı taşımalarını kapsıyor.
Katma değerli hizmetlerimizi ise aksesuar montajı, stok bakım kontrolleri, üst yapı işlemleri ve soğuk düzeltme işlemleri şeklinde sıralayabiliriz.
Inbound hizmetler çerçevesinde de, ürünleri tedarikçilerden toplama planlamasını yapıyor ve fiziki olarak ürünlerin belirlenen zaman diliminde üretimine kadar JIT, Kanban modelleri ile teslimatını gerçekleştiriyoruz. Üretime malzeme teslimat hizmetimiz kapsamında ise, üretici firmaların haftalık üretim planına göre hangi saatte, hangi tedarikçilerden hangi ürünleri almamız gerektiğini sistem yardımı ile planlayıp tam zamanında üretim bandına teslim ediyoruz. Bu hizmeti verirken aynı zamanda boş kasaların yönetimini de yapmaktayız.
Üretimden araçların teslim alınması, park sahasına çekilmesi, araçların stok sahasındaki yönetimlerinde fark yaratan Borusan Lojistik, outbound hizmetler çerçevesinde araç stok sahası yönetiminde yaklaşık 750.000 m2 alanı kendi yazılımı ile yönetiyor. Bu yazılım sayesinde yükleme / boşaltma operasyonlarını RFID teknolojileri ile yönetiyor. 

AR-GE’YE 100 MİLYON TL YATIRIM YAPTI
Otomotiv lojistiğine yönelik yapılanmanızdan ve yatırımlarınızdan söz eder misiniz?
Borusan Lojistik otomotiv sektörü de dâhil olmak üzere faaliyette bulunduğu bütün sektörlerde müşterilerine en etkin çözümleri sunacak ve onların işleri için en fazla katma değeri yaratacak şekilde yapılanıyor ve yatırımlarını sürdürüyor. Biz kendimizi yeni, akıllı teknolojiler dünyasının öncü ve lider şirketlerinden biri olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda ileri teknolojiler geliştirerek uyguluyor; yenilikçi ve rekabetçi hizmetler, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreçleri ile inovatif iş modelleri oluşturarak yolumuza devam ediyoruz.
Bu çalışmalarımızın merkezinde bulunan Borusan Lojistik Ar-Ge merkezi Nisan 2016’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üst Kurulu tarafından “Yerinde ArGe Merkezi” olarak tescil edilerek Türkiye’nin Lojistik alanındaki 2’inci Ar-Ge merkezi oldu. Borusan Lojistik Ar-Ge Merkezi üniversiteler ve TÜBİTAK gibi bilim kuruluşları ile çalışmalar yürütüyor. Bugüne dek 100 milyon TL seviyesinde yatırım yapılan Ar – Ge merkezimizde geliştirilen yenilikçi iş modellerinden bazıları gelecek yıl hayata geçecek. Yapılacak yatırımların 20 milyon dolarlık kısmı yine Ar-Ge ve inovasyon alanında olacak.
İş süreçlerini daha da etkinleştirmek, hem şirket içinde hem de paydaşlarımız için verimliliği artırmak yönünde çalışmalarımız sürecek. Borusan Lojistik olarak, diğer sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de müşterilerimizin kendi tedarik zincirleri içindeki lojistik maliyetlerini düşürmek ve süreçleri hızlandırmak, yeni pazarlara girerken onlara rekabet avantajı sağlamak için çözümler üretiyoruz.

İKİ ARAÇTAN BİRİNİ BORUSAN LOJİSTİK ELLEÇLİYOR
Borusan Limanı'nın Türk otomotiv sektörü açısından stratejik önemini değerlendirerek, limandan sektöre yönelik sunduğunuz hizmetlerden söz eder misiniz?
Otomotiv üretiminin Marmara bölgesinde yoğunlaşması ve Borusan limanımızın Marmara kıyılarında en iyi hizmet sunan, gelişkin limanlardan biri olması limana stratejik bir önem kazandırıyor. Bugün Borusan Limanı otomotiv lojistiğinde Türkiye’nin en fazla araç ihraç edilen limanıdır ve aynı zamanda en çok araç elleçlenen ikinci limanıdır. 2016’da limanımızın elleçleme kapasitesini 250.000’den 350.000 adede çıkarmıştık. Geçen sene 3 milyon ton genel kargo elleçledik. Yılsonu itibarı ile bu rakamın 3,5 milyon tona çıkacağını öngörüyoruz. Gururla ifade etmek isteriz ki, halen Türkiye’de üretilen her iki araçtan birini Borusan Lojistik elleçliyor. Araçların liman sahasında stoklanması hizmetlerini hem Borusan Lojistik tesislerinde hem de müşterilerin tesislerinde veriyoruz.  Şirket araçların bayi teslimatlarını gerçekleştirirken, servis sonrası gerekliliklerde yedek parçaların depolanıp, bayilere sevk edilmesi hizmetlerini sunuyoruz.

FARK VE DEĞER YARATIYORBorusan Lojistik’in otomotiv lojistiğinde büyüme hedefleri neler?
Biz fark ve değer yarattığımız bütün sektörlerde iddialıyız. 14 yıldır bu iddiamızı otomotiv sektörüne de taşıdık. Sektörde güçlü bir konumumuz var ve önde gelen markalara hizmet sunuyoruz. Borusan Limanı bize bu sektörde ciddi bir avantaj sağlıyor. Sunduğumuz çözüm ve hizmetlerin yüksek kalitesi ve diğer avantajlarımızdan yararlanarak yolumuza devam edeceğiz. Hizmetlerimizi, çözümlerimizi geliştirerek ve müşterilerimize yarattığımız faydayı sürekli artırarak sektördeki konumumuzu daha da ileri noktalara taşıyacağız.

“Üretimden araçların teslim alınması, park sahasına çekilmesi, araçların stok sahasındaki yönetimlerinde fark yaratan Borusan Lojistik, outbound hizmetler çerçevesinde araç stok sahası yönetiminde yaklaşık 750.000 m2 alanı kendi yazılımı ile yönetiyor. Bu yazılım sayesinde yükleme ve boşaltma operasyonlarını RFID teknolojileri ile yönetiyor.”    

 

SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat