Banner


HAVI 800 noktaya sağlık, marka, kalite taşıyor
Gıda lojistiğinin gurmesi HAVI Logistics, 800’e yakın noktaya hizmet sunuyor, yılda yaklaşık 7.500.000 km kat ederek 60 binin üzerinde sevkiyat yapıyor. “İşimizi doğru yapmanın sırrı biraz da ufak detaylarda saklı” diyen HAVI Türkiye Ülke Müdürü ve Güney Bölge Finans Direktörü Deniz Kızılkan, iş ortağı olarak gördükleri müşterileriyle uzun vadeli birliktelikler sağlayarak rakiplerinden ayrıştıklarını aktarıyor. 
deniz_kizilkan_havi_logisticsHAVI hakkında bilgi vererek, sunduğu hizmetlerden ve lojistik altyapısından söz eder misiniz? 
HAVI Corporation 1974 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kuruldu. 1981 yılında ABD dışındaki ilk HAVI ofisinin Hong Kong’da açılmasıyla başlayan küreselleşme süreci 10 yıl boyunca devam etti ve bugün, HAVI, Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da faaliyet gösteren bir şirketler grubu haline geldi. HAVI Türkiye 1990 yılında Serlog adıyla kuruldu, 2010 yılında yapılan global marka çalışması sonrasında HAVI Logistics adını aldı. 2016 Ağustos itibarı ile ambalaj, tedarik zinciri danışmanlık hizmetleri ve lojistik hizmetlerini tek çatı altında toplayarak sadece HAVI olarak devam ediyor. 
HAVI Türkiye, kurulduğu ilk günden bu güne tedarik zinciri yönetimi alanındaki bilgi, birikim ve tecrübesini kullanarak müşterilerine en üst seviyede hizmeti sunmayı kendine görev edinmiştir. Aradan geçen 25 yılı aşkın süre zarfında HAVI Türkiye, müşteri portföyünü genişleterek ve hizmetlerini çeşitlendirerek ciddi bir büyüme gerçekleştirdi. Bugün geldiğimiz noktada operasyonlarımızı 260 çalışanımızın katkılarıyla Şekerpınar, İstanbul, İzmir ve Ankara’daki Dağıtım Merkezlerimiz ve Antalya ile Adana’daki aktarma platformlarımızdan yürütüyoruz. 50 araçlık filomuzla yılda yaklaşık 7.500.000 km kat ederek 60.000’in üzerinde sevkiyat gerçekleştiriyoruz.
 
BAŞARININ SIRRI UFAK DETAYLARDA SAKLI 
HAVI gıda ve soğuk zincir lojistiğinde nasıl bir uzmanlığa ve yapılanmaya sahip? 
Biz “lojistiği” doğru ürünlerin, doğru zamanda, doğu yere tedarikinin güvence altına alınması şeklinde tanımlıyoruz. Hepimizin bildiği gibi, işimizi doğru yapmanın sırrı biraz da ufak detaylarda saklı. Hizmetlerimizi sunarken gösterdiğimiz özen ve titizlikle, müşterilerimizin tedarik zincirlerini optimize ederek maliyet tasarrufu sağlamalarına ve aynı zamanda da risklerini minimuma indirerek markalarını güvence altına almalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Elbette ki, bütün bunların sonucunda nihai amacımız, müşterilerimizin üzerinden lojistikle ilgili her türlü iş yükünü alarak ana faaliyetlerine ve büyüme hedeflerine odaklanabilecekleri ortamı sağlamak. 
Gıda lojistiği, özellikle de bizim uzmanlık alanımız olan soğuk zincirin devreye girdiği durumlarda kendi içinde önemli riskleri barındırıyor. En ufak bir hata ve/veya ihmal, gıda güvenliğini sekteye uğratabileceği gibi müşterilerimizin ürünlerini sunduğu nihai tüketiciyi ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya bırakabilir. Dolayısıyla söz konusu olan sadece karlılık ve ticari itibar gibi iş hayatında sıkça karşımıza çıkan konular olmayıp aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluktan da bahsediyoruz. Biz HAVI olarak bu sorumluluğun farkındalığıyla işimizi kusursuz yapmak için gereken disiplin ve bilgi birikimine sahibiz. Bu disiplin, şirket kültürümüzün sadece kâğıt üstünde kalmayan önemli bir parçası. Biliyoruz ki, yılların tecrübesiyle şekillenen iş süreçlerimize ve standartlarımıza uyum olmazsa olmazımız. Bütün çalışanlarımıza gıda güvenliği ve iş süreçleri konusunda eğitimlerimizi sürekli olarak veriyoruz. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), mal kabul standartlarımız, ürün izlenebilirliği, haşere ile mücadele çözümleri, depolarımızda ve nakliyede kullanılan araçlarımızda sıcaklık kayıt ve kontrolü, yine depolarımızda ve araçlarımızda kullanılan son teknoloji soğutma cihazlarını gıda güvenliğini güvence altına almak adına yapılan uygulamalar arasında sayabiliriz. 
Dağıtım merkezlerimizdeki gıda mühendislerimiz kalite uygulamalarımızdan sorumlu ve benim liderliğimde Gıda Güvenliği Komitemizde görev yapmaktadırlar. Gıda Güvenliği Komitemiz ayda bir toplanarak, iç denetim raporları, yeni kalite uygulamaları ve ilgili mevzuat gibi konular üzerinden geçmektedir. Bir kısmı önceden bildirimsiz yapılan AIB, ISACERT gibi bağımsız denetimlerin sonucunda aldığımız üst seviyede puanlar, gıda güvenliği adına gösterdiğimiz titizlik ve çabanın karşılığını aldığımızın önemli bir göstergesidir. 
 
havi_logisticsHAVI hangi hizmetleriyle rakiplerinden ayrılıyor? 
Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz müşterilerimizi birer iş ortağı gibi görüp onlarla uzun vadeli birliktelikleri hedefliyor olmamız. Tek taraflı fayda üzerine kurulu herhangi bir ilişkinin uzun ömürlü ve tarafları hedefe taşıyacak bir birliktelik olmayacağının bilincindeyiz. Dolayısıyla bizim için önemli olan, hem müşterilerimizle hem de tedarikçilerimizle olan iş birlikteliklerimizin kazan kazan prensibi, güven ve açıklık üzerine kurulmuş olmasıdır. Verdiğimiz sözü tutmak bizim HAVI şirket kültürünün önemli ve yaşayan bir parçasıdır. Ancak bu sayede müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız gözünde güvenilir bir şirket olma özelliğimizi devam ettirebileceğimizi biliyoruz.
 
800’E YAKIN NOKTAYA ÜRÜN TAŞIYOR 
Müşteri portföyünüz arasında hangi firmalar yer alıyor? Hizmet sunduğunuz markalardan biri de McDonald’s. Uzun yıllara dayanan böylesi bir işbirliğini nasıl sağladınız? 
Müşterilerimiz arasında başta hızlı gıda restoranları ve kafe zincirleri olmak üzere gıda ve restorancılık sektöründe faaliyet gösteren birçok firma var. Biz müşterilerimizin 800’e yakın noktasına istedikleri sıklık ve kalitede sevkiyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda, satış sonrası şikayetlerin ele alınması, iade yönetimi, boşların ve imhaların yönetimi ve organizasyonu da bizim sorumluluklarımız arasında. 
Biz müşterilerimizle uzun süreli iş ortaklıklarını hedefliyoruz. McDonald’s bu hedefle hizmet vermeye başladığımız ve kuruluşumuzdan bu güne iş birlikteliğimizi devam ettirdiğimiz bir müşterimiz. Bugün McDonald’s ile birlikte hizmet sunduğumuz bütün restoran ve kafe zinciri müşterilerimize talep planlama, ürün tedariği, stratejik satın alma, stok yönetimi, sipariş yönetimi, depolama, gümrükleme, ithalat, ihracat, elleçleme, katma değerli hizmetler, dağıtım ve satış sonrası destek alanlarında kaliteden ödün vermeden hizmet sunuyoruz.
 
Gıda ve soğuk zincir lojistiği alanında nasıl bir büyüme hedefliyorsunuz? 
Biz müşterilerimizin büyüme planları ve kapasite ihtiyaçları gerektirdiği ölçüde her türlü araç, depo, teknoloji ve benzeri yatırımı hızla hayata geçirecek esnekliğe ve finansal güce sahibiz. Dolayısıyla burada belirleyici unsur hem mevcut hem de potansiyel müşterilerimizin iş gereklilikleri. Biz yatırım planlarımızı önümüzdeki 5 yıl için hazır tutuyor, yıllık olarak da müşteri ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyerek bir sonraki yılın yatırım bütçesini belirliyoruz. 2019 yatırım bütçemizi de benzer şekilde oluşturuyor olacağız. 
 
HİZMET KALİTESİ İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL 
Gıda lojistiğinin olmazsa olmazları neler? Yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinizi aktarır mısınız?
Olmazsa olmazımız, gıda güvenliğini temin edecek tüm gerekliliklerin tavizsiz şekilde yerine getirilmesi. Türkiye’de bu alandaki hizmet kalitesi maalesef istenilen seviyede değil. Gerek bilgi eksikliği, gerekse de maliyet kaygılarıyla insan sağlığını riske atacak uygulamalar olduğunu üzülerek görüyoruz. Ürünlerin Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesi, elektrik sarfiyatını azaltmak için soğutucuların kapatılması ya da gereken sıcaklık derecelerine set edilmemesi, haşere ve zararlılarla mücadeleye gereken önemin verilmemesi, ürünle temas eden çalışanlara yeterli eğitimlerin verilmemesi, ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edilmemesi, gördüğümüz yanlış uygulamalardan sadece birkaçı. 
İşverenlerin gıda güvenliği konusunda gereken sorumluluğu üstlenmeleri ve uygun çalışma ortam ve şartlarını temin etmeleri büyük önem taşıyor. Çözüm için çok gerekli bir diğer unsur da sürekli eğitim. Gıda lojistiği ve soğuk zincir alanında çalışan kişilerin uyulması gereken kural ve iş süreçleri konusunda etkili eğitimlerden geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca, gıda güvenliğinin ihlali halinde oluşabilecek sonuçlar ve insan sağlığına verilebilecek zararlar hakkında bilgi sahibi olunmasını da çok önemli buluyorum. Bir diğer gereklilik de bu konuda bir denetim mekanizmasının oluşturulması ve uygunsuzluk durumunda bir takım yaptırımların uygulanması. Ayrıca, nihai tüketicinin bu konuda bilinçlenmesi ve güvenli gıdayı talep ediyor olmasını çok önemli buluyoruz. 
Derginiz tarafından Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği konulu özel sayı yapılması bizleri çok memnun ediyor. Maalesef ülkemizde bu konuya hak ettiği önem hala verilmemekte. Biz HAVI olarak bulduğumuz her fırsatta bu konuyu gündeme getirmeyi ve bir farkındalık yaratmayı kendimize görev edindik. Konuyla ilgili hassasiyetiniz için çok teşekkür ederiz.
 
“Devletin gıda güvenliği konusuna verdiği önemin artmasıyla, salt fiyat odaklı rekabetten, gıda güvenliğini de önceliklendiren bir rekabet ortamına geçiş tüm gıda sektörünü daha ileriye taşıyacaktır”
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat