e
Banner


Emre Eldener: Lojistik sektörü endişeli
Emre Eldener – UTİKAD Başkanı
emre_eldener2018 yılının ilk yarısını geride bırakmaya hazırlanırken sektörümüz açısında zorlu bir dönemeçten daha geçiyoruz. Yılın ilk dört ayındaki verileri incelediğimizde 55.064 milyon ABD doları tutarındaki ihracata karşılık 82.433 milyon ABD doları tutarında ithalat gerçekleştirdiğimiz görülüyor. Geçtiğimiz yıl aynı süre zarfında 50.590 milyon ABD doları olarak gerçekleşen ihracatımızda %8,8, 68.224 milyon ABD doları olarak gerçekleşen ithalatımızda ise yaklaşık %21 oranında artış olması ilk bakışta umut verici. Ancak Mayıs boyunca döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar hem ülke ekonomimiz hem de lojistik sektörü adına endişe duymamıza neden oluyor. 
Çünkü dış ticaretin seyri ile döviz kurları seviyesindeki dalgalanma arasında yakın bir ilişki mevcut. Her ne kadar yerli paranın değer kaybetmesi ile ihracat arasında, ihracat ile de lojistik arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğuna yönelik yaklaşımlar olsa da Türkiye özelinde değerlendirdiğimizde, ihracatımızın önemli bir kısmının ithalat ile yurda sokulan hammadde ve yarı mamule dayalı olmasından dolayı özellikle ABD Doları’ndaki yükseliş sebebiyle hammadde maliyetleri artış gösteriyor. Bu durumda ihracatçıların iş akışlarındaki oluşması muhtemel olumsuzluklar direkt olarak lojistik sektörüne yansıyor. Türkiye’nin yüksek katma değerli ürünleri ihraç edemiyor oluşu döviz kurlarının dalgalanması neticesinde sorunlarla karşılaşmasının temel sebebidir. Kur dalgalanmaları uzun vadeli planların yapılmasını da ne yazık ki engellemektedir. Bunun yanı sıra geri ödemelerin uzun vadelere yayıldığı lojistik sektöründe alacakların akıbetine yönelik kaygılar da sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Bu sebeple döviz kurlarındaki dalgalanmalar 2015 ve 2016 yıllarında olduğu gibi sektörümüzü etkileyecektir. Bu süreci mümkün olduğunca hasarsız atlatmak tabii ki sektör olarak önceliğimizdir. 2018 sonu itibarıyla özellikle ithalat yüklerinin biraz daha azalıp ihracatın artacağını düşünüyoruz.  Öte yandan yapılan ithalatın da daha büyük bir kısmının ihracatta kullanılacak olan ara malı olacağını öngörüyoruz.
UTİKAD olarak ülke ekonomisini ve sektörümüze etkilerini yakından takip ederken yüzümüzü geleceğe çevirmeyi de tabii ki ihmal etmiyoruz. Çünkü son bir yıldır hem küresel hem sektörel anlamda çok büyük bir değişim yaşıyoruz. Yaklaşık iki yıl önce sektörümüzde kullanılan elektronik belgeler ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi ile iş birliği içinde düzenlediğimiz çalıştayda ilk kez ‘blockchain’ kavramını gündeme getirmiştik. Bu çalıştayın hemen ardından Endüstri 4.0’ın ayak seslerini duymuş ve 2016 yılı Olağan genel Kurulumuz’a Cengiz Tavukçuoğlu’nu davet ederek kendilerinden Endüstri 4.0 ve lojistik sektörüne olası etkilerini dinlemiştik. Türk lojistik sektörünün öncü sivil toplum kuruluşu olarak söz aldığımız her platformda üye firmalarımızı ve diğer paydaşlarımızı dijitalleşme ve Endüstri 4.0’ın iş yapış şekillerimize etkileri konusunda bilgilendirmeye de devam ettik. 
19 Eylül 2018 tarihinde bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz ve sektörümüze büyük fayda sağlayacağını düşündüğümüz UTİKAD Geleceğin Lojistiği Zirvesi’nde lojistik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getireceğiz. Elite World Europe Otel’de düzenleyeceğimiz zirvemizde öne çıkan kavramlar; Blockchain, Endüstri 4.0, Sürdürülebilirlik, İnovasyon, İklim Değişikliği ve Gelecek Senaryoları olacak. 
Fütürist isimlerin yaşam şekillerine dokunacağı, uluslararası ve ulusal profesyonellerin iş yapış şekillerine yeni bakış açıları ile bakılmasını sağlayacağı zirvede; en önemli amacımız kuşkusuz üye firma temsilcilerimizi ve paydaşlarımızı günümüzün konvansiyonel sorunlarından bir nebze uzaklaştırarak farklı gelecek senaryolarına hazırlamak olacak. Aynı zamanda lojistik sektörüne yönelik yazılım, start-up gibi bilişsel girişimleri olan firmaları da sektörümüzün temsilcileri ile buluşturmayı ve sağlam bir network ağı kurmayı hedefliyoruz. Geleceğin lojistiğinde yerini şimdiden ayırtmak isteyen tüm paydaşlarımızı da zirvemize katılmaya davet ediyoruz. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat