Banner

10 SORUDA LOJİSTİKTE YAZILIM
Kenan Çelik / Siber Yazılım CEO’su
lojistik_yazilimLojistik sektöründe sistemsel çalışma ve iş akışlarını bir sisteme bağlı olarak yönetme ihtiyacı ve talebinin gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Siber Yazılım CEO’su Kenan Çelik, “Lojistik sektörü, iş yapış şekilleri itibariyle süreçlerini iyi bir şekilde yönetiyor. Ancak süreçlerin toplamında aldığı yolu görebilmek, sonradan kontrol yapabilmek ve yeni iş modelleri geliştirebilmek için mevcut yaptığı işlerin verimliliğini ölçmesi gerekiyor.  Bu sebeplerle yazılım programları lojistik sektöründe veri güvenliğini sağlayarak, daha az kayıt girişi ile kontrollü ve verimli bir iş süreci oluşturmalı” diyor. 
 
1.    Yazılım, lojistik sektörüne neler kazandırıyor, ne gibi faydalar sağlıyor? 
Lojistik sektöründe sistemsel çalışma ve iş akışlarını bir sisteme bağlı olarak yönetme ihtiyacı ve talebi gün geçtikçe artıyor. Yazılım endüstrisi, lojistik sektörüne iş akışlarını sistemsel olarak yönetme, veri bankası oluşturma, sonradan kontrol yapabilme ve analize dayalı karar verebilme imkânlarını sağlıyor. Lojistik sektörü, iş yapış şekilleri itibariyle süreçlerini iyi bir şekilde yönetiyor. Ancak süreçlerin toplamında aldığı yolu görebilmek, sonradan kontrol yapabilmek ve yeni iş modelleri geliştirebilmek için mevcut yaptığı işlerin verimliliğini ölçmesi gerekiyor.  Bu sebeplerle yazılım programları lojistik sektöründe veri güvenliğini sağlayarak, daha az kayıt girişi ile kontrollü ve verimli bir iş süreci oluşturmalı. İş akışları itibariyle yazılım programları kişiye bağımlılığı ve denetimi ortadan kaldıran, sisteme bağlılığı yönetimi öne çıkaran düşünce yapısında kurgulanmalıdır. Biz de Siber Yazılım olarak bu kurguyu önemsiyor ve yazılım programımızı her geçen gün bu düşüncede geliştiriyoruz.
 
2.    Yazılımları/Programları ortaya çıkarırken, lojistik sektörünün hangi ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyorsunuz?
Siber Yazılım olarak programlarımızı geliştirirken, lojistik sektöründe fark yaratacak ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak noktaları dikkate alıyoruz. Bunların arasında, iş yapış kolaylığı, veri güvenliği, denetlenebilir bir yapı, işlem ve kontrol algısı, iş türü bazında kayıt giriş kolaylığı, sürdürülebilir iş akışları ve teknolojik ihtiyaçlar öne çıkıyor. Bununla birlikte operasyonel ve finansal raporlama, yorumlama olgularını ön planda tutarak hareket ediyoruz. Böylece bu ihtiyaçlara bulabildiğimiz çözümler sayesinde yönetilebilir ve sürdürülebilir iş süreçleri oluşturuyoruz.
 
3.    Yazılımlar, lojistikte operasyon süreçlerine ve tedarik zincirine nasıl etki ediyor?
Yazılım programlarının en önemli etkisi aslında veri bankası oluşturma aşamasıdır. Yazılımlar lojistik sektöründe bir siparişin alınıp, operasyonel sürecinin yönetilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına beyanlarının yapılması, siparişe ait finansal işlemlerin tamamlanması noktasında etkin hizmet veriyor. Bu aşamalar sayesinde kontrollü iş yapabilme, verimli iş ortamı sağlayabilme imkânı sağlamış oluyoruz. Operasyonel ve finansal işlemlerin tek bir havuzda yönetilebilmesi sonucunda da müşterilerimize yapılan işlerin sonuçlarını görebilme, yorumlayabilme fırsatı sağlıyoruz. İş ortaklarımız böylece maliyet/fayda analizi yapabilir duruma geliyor. 
 
kenan_celik4.    Yazılım ile lojistik maliyeti en aza indirmek mümkün müdür?
Yazılımların lojistik maliyetlere etkisi tabi ki vardır. Ancak maliyet avantajı sağlamanın yanında yorumlayabilme imkânı sağlamasından kaynaklı iş hacmini artırmaya etkisi daha fazladır. Lojistik yazılımların maliyet avantajı sağlama noktasında etkisi dolaylı olarak görülmektedir. Analiz yapabilme imkânı ile iş ortaklarımız operasyonel ve operasyon dışı maliyet analizlerini yapabilmektedir. Böylece maliyet analizi yapması gereken noktaları tespit edebilmektedir. 
Sürdürülebilir bir yapı içinde lojistik iş paydaşı, maliyetlerini analiz edip çözüm yolları arayabiliyorsa ve bu çözüm yollarına ilişkin kararlarını verirken yeni iş kolları ile bunları bağdaştırabiliyorsa doğru bir yazılım programı kullanıyor anlamına gelmektedir. Ayrıca sektörel olarak yazılım programları kaliteli hizmet anlayışını geliştirerek iş hacminde artış imkânı sağlamaktadır. 
 
5.     Endüstri 4.0 ve lojistik entegrasyonu açısından bakıldığında yazılımın önemi nedir?
Endüstride 4.0 dönemi, internetin ve veri alışverişinin özellikle üretim safhasında daha ön planda olacağı süreci içeriyor. Üretim ve lojistiğin birbirini tamamladığı gibi, Endüstri 4.0 da yazılımlarla birbirini tamamlıyor diyebiliriz. Çünkü donanım tek başına bir işe yaramaz. Donanımları akıllı otomasyonlar haline getiren yol yazılımlardan geçmektedir. Bu açıdan bakıldığında, yazılımlar hem endüstri 4.0 kavramı, hem de lojistik sektörü açısından önemini artırmaktadır.
 
6.     Ürettiğiniz yazılımlar ile araçlar da kontrol edilebiliyor mu? (Isı kontrolü, araç takip sistemi vb.)
Yazılım programları etkinliği entegre lojistik hizmetlerine olan uygunluğu ile ölçülmektedir. Bu sebeple programlar entegrasyonlar vasıtasıyla tek bir havuzdan veri sağlıyor olmalıdır. Biz ürettiğimiz yazılım programlarında araç takip sistemleri ile entegrasyon uygulamaları yapıyoruz. Böylece araç takip sistemlerinden aldığımız verileri lojistik operasyon süreçleri ile birleştiriyor ve lojistik sektörüne yazılım programı üzerinden yönetim imkânı sağlıyoruz. 
Araç takip sisteminden aldığımız verilerle filo takip ve planlama modülleri dizayn ediyor, böylece lojistik iş akışı ile araç yönetimi organizasyonlarını daha kolay ve yönetilebilir hale getiriyoruz. Ayrıca güzergâh kontrolü ile verimli km kontrolü ve yol sürüşü denetimi yapabiliyoruz.
 
7.     Lojistik sektöründe depolamanın önemi her geçen gün artıyor. Yazılımlar depo yönetimine ne gibi faydalar sağlıyor?
Entegre bir lojistik yazılım programı depo iş akışlarını ve stok yönetimini de içermelidir. Lojistik sektörü depo uygulamalarını stok yönetimi ve lojistik depo operasyonları dışında, parsiyel planlama olarak da kullanıyor. Özellikle alternatif taşıma modellerinden ortaya çıkması ile lojistik sektörü maliyet avantajı olan ancak termin süresi uzun olan taşıma modellerine yöneldi. Böylece yurtiçi taşıma ve lojistik depolamanın önemi sektörel olarak artmaya başladı. 
Konjonktür gereği bundan sonraki süreçte de artacaktır. Bu sebeplerle lojistik yazılımları salt bir iş türüne göre tasarlanmamalıdır. İş ortaklarımız yazılım programları ile lojistik alan ve stok yönetimini yapacağı gibi, burada oluşan kayıt ve verilerini bir sonraki adımda diğer iş kollarına aktarabilmeli ve yönetebilmelidir. Yapılan işin sonuçlarını analiz etmek istediğinde de bir bütün olarak analiz edebiliyor olmalıdır.
 
8.     Ürettiğiniz yazılımlar tüm taşıma modları için kullanılabiliyor mu?  Yoksa taşımacılığa göre değişiklik gösteriyor mu?
Siber Yazılım olarak, lojistik sektörünün iş türü olarak uyguladığı her iş türünde yazılım yapmaktayız. Her iş türünün kendine özgü kriterleri ve yönetim biçimleri olması sebebiyle biz yazılım modelimizi modüller bazında yapıyoruz. Bu aşamada en önemli olgu modüller farklı olsa da oluşan verilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi aşamasıdır. 
İş türlerini farklı olması, iş yapma kolaylığı sağlamaktadır. Bir iş türünde yapılan kaydın yönetilmesi gereken alanlara da otomatik olarak yansımasının sağlanması gerekir. Bu sebeplerle hem yönetim kolaylığı sağlamak, hem sonradan kontrol yapabilmek adına biz yazılım mimarimizi entegre çalışır durumda oluşturuyoruz. 
 
9.     Lojistik sektöründe taşımalar ve diğer işlemler hızlı ve aynı zamanda da güvenli olmak zorunda. Yazılım bu konuda ne gibi katkılar sağlıyor?
Lojistik Yazılım programlarının bize göre sağlaması gereken en önemli 3 unsurdan ikisi işlem kolaylığı ve veri güvenliğidir. Veri güvenliği için VPN bağlantıları, kullanıcı bazında kriptolu şifreleme, güvenlik duvarları uygulamaları bu konuda önem arz etmektedir. Siber Yazılım olarak, mimari yapı kurgusunda öncelikle veri güvenliğini ön planda tutuyoruz. Veri güvenliği aşamasını kurguladıktan sonra işlem kolaylığı sağlamak adına analizler yapıyor ve kurgumuza buna göre yapıyoruz. Bunlara ek olarak siber saldırıları önlemek ve veri kaybının önüne geçmek için yedekleme ve güvenlik duvarı uygulamalarını öp plana çıkarıyoruz. Ayrıca kullanıcı bazında virüs vb. uygulamalara karşı iş ortaklarımızı sürekli olarak yönlendiriyor ve bilgilendiriyoruz.
 
10.  Siber Yazılım, lojistik sektörüne yönelik ne tür çözümler sunuyor?
Siber Yazılım 20 yıla yakın bir süredir lojistik sektörüne yönelik yazılım programları hizmeti sağlamaktadır. Sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak entegre yazılım programları üretiyoruz. Siber Yazılım, uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu taşımacılığı yazılım programı, yurtiçi lojistik yazılım programı ve bu programların entegre bir şekilde çalışabileceği muhasebe-finans uygulamaları hizmeti sağlayan bir yazılım şirketidir. Ayrıca antrepo ve lojistik depo yönetimi uygulamaları sistemimizde mevcuttur. Her geçen gün teknolojik gelişmeleri takip eden, gelişmeleri uygulayan ve sürdürülebilir bir yapı kurma çabasında olan bir yapımız var. Önceliğimiz her zaman inovatif, tutarlı ve güvenilir olmak. 
Siber Yazılım, iş ortakları ile her geçen gün gelişen, yenilenen bir yapıya sahip. Önümüzdeki dönemde hedefini 2017 yılında başlattığı mobil uygulamalar ve lojistikte yapay zekâ alanlarında ilerlemek olarak belirlemiş bir yapıyla hizmet kalitesini arttırmaktır. Bu aşamalarda da her zaman olduğu gibi en büyük destekçilerimizin mevcut ve aday iş ortaklarımız olacağı bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyor olacağız.
 
“Yazılım programlarının en önemli etkisi aslında veri bankası oluşturma aşamasıdır. Yazılımlar lojistik sektöründe bir siparişin alınıp, operasyonel sürecinin yönetilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına beyanlarının yapılması, siparişe ait finansal işlemlerin tamamlanması noktasında etkin hizmet veriyor. Bu aşamalar sayesinde kontrollü iş yapabilme, verimli iş ortamı sağlayabilme imkânı sağlamış oluyoruz. Operasyonel ve finansal işlemlerin tek bir havuzda yönetilebilmesi sonucunda da müşterilerimize yapılan işlerin sonuçlarını görebilme, yorumlayabilme fırsatı sağlıyoruz. İş ortaklarımız böylece maliyet/fayda analizi yapabilir duruma geliyor.” 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat