Banner

İTT Logistics yenilikçi çözümler peşinde!
İTT Logistics likit kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığında katma değeri yüksek kombine çözümler sunuyor. Likit kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığında “işinin ehli” olduklarını belirten İTT Logistics Genel Müdürü Muhammet Çil, bu alana dönük araç ve şube yatırımının yanı sıra yeni bir teknoloji üstünde çalıştıklarını açıklıyor. 
muhammet_cilTehlikeli madde taşımacılığına yönelik mevcut yapılanmanızdan ve araç parkınızdan söz eder misiniz? 
İTT Logistics, likit kimyasal ve tehlikeli madde taşıma, depolama, elleçleme (fıçılama, ıbc’leme)  ısıtma gibi birçok katma değeri yüksek lojistik hizmetini kombine bir şekilde sunabilmektedir. Vermiş olduğumuz hizmetlere bakıldığında taşımalarımızın büyük çoğunluğunu tehlikeli madde taşımaları oluşturuyor. Bu nedenle tüm araçlarımız ve römorklarımız ARD’lidir. Tamamı özmal ADR’li 60 çekici, 90 romörk ve 50 tancoaniner ile müşterilerimize üst kalitede hizmet veriyoruz. Sürücülerimiz ve hizmetlerimizdeki tüm süreçlerimiz ulusal ve uluslararası standartlara göre yönetiliyor. 2017 yılı içinde araç ve tank kapasitemiz ile ilgili yatımlarımız devam edecek. 
 
“RİSKLERİ İYİ BİLİYORUZ” 
İTT Logistics tehlikeli madde taşımacılığında oluşan “riskleri” nasıl minimize ediyor?
Her şeyden önce tehlikeli madde taşımacılığı işinin ehli kişiler tarafından yapılmalı. Zehirli, yanıcı, aşındırıcı gibi birçok farklı tehlikeli madde taşıyoruz ve bu ürünlerin her biri kendi içinde farklı uzmanlıklar gerektiriyor. Her ürün taşımasının olası kaza, akıntı, sızıntıda müdahale şekli farklı ve çok önemli hassasiyetler gerektiriyor. Nasıl her yanan şeyin üstüne su sıkılamıyor ise taşımalarda da her tehlikeli maddeye aynı şekilde müdahale edilemiyor. Bizler bu konuda yaptığımız işin risklerini çok iyi biliyoruz ve olası riskleri iyi tanımlıyoruz.
Bununla ilgili tüm çalışanlarımızı eğitiyoruz. Farkındalık yaratarak eğitim ve teknolojik donanımlarımız sayesinde riskleri minimalize etmeye çalışıyoruz. Periyodik olarak tüm çalışanlarımız belli dönemlerde güncel eğitimlere katılıyor, bilgilerini sağlamlaştırmak ve test etmek için sınavlara giriyor. Sınav sonuçlarına göre eksik oldukları konular ile ilgili tekrar eğitim planlamalarına dahil oluyorlar. Ayrıca bu konuyla ilgili yeni bir teknoloji üstünde çalışıyoruz. Akıllı araçlarla yol risk analizleri ve güvenlik bilgi formlarını sesli ortamda sürücü kabininde olacak şekilde programlıyoruz. AR-GE çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. 
  
Müşteri yelpazeniz ve onlara sunduğunuz avantajlar hakkında bilgi verir misiniz? 
Çok geniş bir müşteri yelpazesine sahibiz. Dünyanın her noktasından denizyolu ve demiryolu taşımları yapıyoruz. Türkiye’de sektörünün önde gelen firmalarıyla stratejik ortaklıklarımız ve partnerliklerimiz bulunuyor. Taşımanın yanı sıra depolama, antrepo, ısıtma, elleçleme gibi birçok hizmeti tek bir noktadan sunma tecrübesi ve kapasitesine sahibiz.
 
2016 yılında ne kadarlık bir taşıma gerçekleştirdiniz? 
2016 yılı içinde ithalat, ihracat ve yurtiçi olmak üzere toplam 12 bin adet taşıma yaptık. Bu taşımaların %60’ını tehlikeli madde taşımaları oluşturdu.  Yine aynı yıl içinde 5,000 adet ISO tank depoladık ve 2 bin 500 ton elleçleme hizmeti sunduk. 
 
MERSİN’DE ŞUBE AÇACAK 
İTT Logistics, tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığında oldukça iddialı bir firma. Bu kapsamda büyüme planlarınız neler? 
Yurtdışında güçlü bir acentelik ağımız var. Bununla birlikte 2017 yılında Mersin’de yeni bir yapılanmaya gittik. Çok yakın zamanda Mersin şubemizi hizmete açmış olacağız. Orta vadede farklı ülkelerde de yapılanmamız olacak. Özellikle İran ve Ortadoğu’yu yakından takip ediyoruz. 
 
Yeşil lojistik uygulamalarını hizmetlerinize nasıl yansıtıyorsunuz? 
Günümüzde küresel ısınma en büyük çevre sorunu olarak bütün gerçekliği ile karşımızda duruyor. Sadece bizim sektörümüzde değil tüm sektörlerde üst seviyede hassasiyet kaçınılmaz. Sürdürülebilir bir dünya ve sağlıklı gelecek için başka bir seçeneğimiz de yok açıkçası. Bizim sektörümüzde fosil yakıt kullanımının sera gazı etkisini artırmakta. Sürekli artan sera gazı etkisi, başta taşımacılık olmak üzere tüm sektörlerde yeni önlemler ve planlamalar yapmayı zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Globalleşen dünyada artan lojistik talebinin gelişerek devam edebilmesi için karbondioksit salınımının aynı oranda azaltılması gerekiyor. Etkin bir çevreci yaklaşım için etkin yatırımlar da yapmak gerekiyor. Bu tür yatırımlara ağırlık verebilmek ve sürdürülebilir kılmak için lojistik sektörünün üzerindeki yaptırım yüklerinin azaltılması gerekiyor. Kara, demir, deniz ve havayolu  taşımacılığı arasındaki dağılımın dengesiz oluşu, karayolu taşımacılığı üzerindeki ağır yükün diğer taşımacılık kanallarına yaymak için yeterli yatırımların yapılmaması, yakıt vergilerinin ağırlığı gibi sorunların çözümlenmesi yeşil lojistik alanındaki yatırımları hızlandıracaktır. 
İTT Logistics olarak bu alanda yapılan kongre, seminer süreçlerini takip etmeye çalışıyoruz. “Yeşil Lojistik ve Yeşil Ekonomi” kavramlarının işletme yönetim prensiplerimiz arasında yer alması için elimizden geleni yapıyoruz.  Lojistik filomuzun yeni nesil motorlu araçlardan oluşması konusunda üstün çaba gösteriyoruz. Çevreci yakıtların kullanılması ise aldığımız diğer tedbirlerimiz arasında. Ayrıca sektörel dergiler için ajansımıza hazırlattığımız ilanlarda çevreci vurgunun yapılmasını özellikle talep ederek bu konudaki sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye ve örnek olmaya çalışıyoruz.
 
YEŞİL LOJİSTİK TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK 
Yeşil Lojistik kapsamında gündeminizde neler var? 
Taşımacılık ve lojistik sektörünün karbon salınımı konusunda  gerek AB gerekse konuyla ilgili diğer uluslararası platformlarını tarafından yakından takip edildiğini biliyoruz. AB’nin taşımacılık ve lojistik sektöründe karbon salınımının azaltılmasına yönelik hedefleri ve bu hedefler kapsamında hazırlıkları süren çalışmaları var. İTT Logistics olarak bu çalışmaları yakından takip ediyoruz.
 Konuyla ilgili uzmanlar “Avrupa Birliği iklimle ilgili olarak 2020 yılına kadar sera gazını 1990 seviyesinin yüzde 20 altına indirmeyi hedefliyor. Ulaştırma sektörüne yönelik, ağır vasıtaların yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunu, lastik basıncının potansiyel etkisiyle izleme sistemi oluşturmak, yüklemelerde hafta sonu yasakları getirmek gibi çalışmalar yürütülüyor” diyor. İTT Logistics olarak ifade edilen tüm bu bilimsel verileri ve sonuçlarını uygulanabilir hale getirmek önemli hedeflerimiz arasında. Araç filolarının AB standartlarına uygun hale getirilmesi, yakıt seviyesi, karbon salınımı gibi standartlara göre yenilenmesi sektörümüz için kaçınılmaz. Aksi taktirde dünya standartlarının gerisine düşmek, global ticaretin doğal akışı gereği büyük sıkıntılar yaşayacağımızın da göstergesi olacaktır. Biz bu akışın dışında kalmak ve bu sıkıntıları yaşamamak için elimizden geleni yapıyoruz.
 
“Tehlikeli madde taşımacılığı işinin ehli kişiler tarafından yapılmalı. Zehirli, yanıcı, aşındırıcı gibi birçok farklı tehlikeli madde taşıyoruz ve bu ürünlerin her biri kendi içinde farklı uzmanlıklar gerektiriyor. Her ürün taşımasının olası kaza, akıntı, sızıntıda müdahale şekli farklı ve çok önemli hassasiyetler gerektiriyor. Nasıl her yanan şeyin üstüne su sıkılamıyor ise taşımalarda da her tehlikeli maddeye aynı şekilde müdahale edilemiyor. Bizler bu konuda yaptığımız işin risklerini çok iyi biliyoruz ve olası riskleri iyi tanımlıyoruz” 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat