Banner

10 SORUDA: HAVA KARGO VE POSTA GÜVENLİĞİ TALİMATI
Arif BADUR - Reibel Taşımacılık Genel Müdürü
hava_kargo_arif_badurHava Kargo ve Posta Güvenliği Talimatı’nın (SHT-17.6) amacının; havayolu ile kargo ve posta taşımacılığının ICAO, ECAC ve IATA tarafından belirlenen uluslararası standartlarda yapılmasını ve güvenliğini sağlamak üzere, havayolu işletmelerinin, yer hizmetleri kuruluşlarının, hava kargo acentelerinin, taşıma işleri komisyoncularının, güvenlik kontrollerini uygulayan entegre depolama ve nakil hizmetlerinden sorumlu lojistik sağlayıcıların, göndericilerin ve tedarik zincirinde yer alan diğer kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile güvenli tedarik zincirinde yer alan personelin işe alımı, nitelikleri ve eğitimleri hakkında uygulanacak usul ve esasları düzenlemek olduğunu belirten Reibel Taşımacılık Genel Müdürü Arif Badur, bu talimatın gelişen dünya havacılığının gerekliliklerini takip etmek ve daha güvenli bir kargo operasyonu sağlamak adına tüm yetkili acentelere yol gösterdiğini söylüyor. 
 
1. Hava Kargo ve Posta Güvenliği Talimatı’nın (SHT-17.6) amacı nedir?
Talimatın amacı, havayolu ile kargo ve posta taşımacılığının ICAO, ECAC ve IATA tarafından belirlenen uluslararası standartlarda yapılmasını ve güvenliğini sağlamak üzere, havayolu işletmelerinin, yer hizmetleri kuruluşlarının, hava kargo acentelerinin, taşıma işleri komisyoncularının, güvenlik kontrollerini uygulayan entegre depolama ve nakil hizmetlerinden sorumlu lojistik sağlayıcıların, göndericilerin ve tedarik zincirinde yer alan diğer kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile güvenli tedarik zincirinde yer alan personelin işe alımı, nitelikleri ve eğitimleri hakkında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 
 
2. SHT-17.6 talimatının ülkemizin dünya kargo sektöründe yerini sağlamlaştırması acısından önemi nedir?
Amaç içerisinde özelikle adı geçen ve havacılık güvenliği standartlarını belirleyen; ICAO (International Civil Aviation Organization-Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ECAC (European Civil Aviation Conference-Avrupa Sivil Havacılık Konferansı) ve IATA’nın (International Air Transport Association-Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) hava kargo güvenliği adına uyguladıkları tedbirler bu talimat ile bizim için de tanımlamıştır. Ülkemizden çıkış yapan kargoların bu kuruluşların standartlarında güvenlik tedbirlerine tabi olması, gerek transit gerek varış noktasında kolaylık sağlayacaktır.
 
3. Bilinen Gönderici konsepti nedir?
SHT-17.6 talimatında bilinen gönderici; “Kendi hesabına kargo veya postayı üreten, meydana getiren ve prosedürleri herhangi bir hava aracında taşıma yapmayı sağlayacak şekilde genel güvenlik kurallarını ve standartlarını karşılayan ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen göndericiyi” şeklinde tanımlanmıştır. Talimatın verdiği tanımdan görüleceği üzere doğrudan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafında verilen bir yetki ile bilinen gönderici olmak mümkün.
 
4. Bilinen Gönderici olmak için gerekli şartlar nelerdir?
SHT-17.6 talimatında bilinen gönderici rehberi; bilinen göndericiler için güvenli kargo standartlarının, yol gösterici esasların ve diğer yardımcı bilgilerin yer aldığı Ek-2’de bulunan belgeyi, yine talimat içerisinde tanımlar kısmında Ek -2’de bir rehber olduğundan bahsediliyor. Sadece Ek -2 4 sayfadan ibaret olup detaylı olarak bilinen gönderici olmak adına talep edilen evrak, fiziksel şartlar ve personel eğitim şartları da var. Pilot proje kapsamında “Bilinen Gönderici” belgesi almış kuruluşumuz var. Aynı talimatın Ek-3 kısmı 11 sayfalık bir kontrol listesi ile bilinen gönderici olmak isteyenlere detaylı yol göstermektedir.
 
5. Kayıtlı Gönderici nedir?
Talimatta kayıtlı gönderici; kendi hesabına kargo veya postayı üreten, meydana getiren ve prosedürleri, sadece kargo hava aracında taşıma yapmayı sağlayacak şekilde genel güvenlik kurallarını ve standartlarını karşılayan, yetkili acente tarafından atanan gönderici olarak tanımlanıyor.  SHT-17.6 içerisinde kayıtlı gönderici tanımında en temel fark, yetki sadece kargo uçağında taşıma yapmak üzere ve yetkili acente tarafından atanan gönderici tanımlamaktadır. Bu iki yeni kavramın ayrı anlamları ve yetkilendirme otoriteleri vardır.
 
6. Kayıtlı Gönderici olmak için gerekli şartlar nelerdir?
“Hava Kargo ve Posta Güvenliği Talimatı (SHT-17.6)” Ek -4/A ve Ek-4/B ile detaylı olarak kayıtlı gönderici gerekleri, onay şartları detayları verilmiştir. Örnek olarak Ek -4/A içerisinde:
Tesisler
Personel
Güvenlikten Sorumlu Yetkili Kişi
Gönderi Güvenliği
Nakliye
Uyumsuzluklar
Diğer Göndericilerden Gelen Gönderiler
Habersiz Denetimler
Yasaklanmış öğeler
Taahhüt Beyanı
Başlıklarında detaylı açıklamalar mevcut.  EK-4/B “Kayıtlı Gönderici Taahhüt Beyanı” örneği içermektedir.
 
7. Nakliyeci için yeni talimatta ne gibi şartlar var?
Güvenlik işlemi havalimanı dışında yapılmış veya bilinen / kayıtlı göndericiden güvenli olarak havalimanına getirilmesi gereken kargoyu nakledecek “Nakliyeci” EK-5 “Nakliyeci Taahhüt Beyanı” vermek zorundadır. Ve bu beyanın içerisinde özelikle SHT-17.6’ya uygun kapsamda olduğu beyanı vardır.
 
8. “SPX” ve “SCO”nun anlamı nedir?
SPX ile gönderide hem kargo hem de yolcu uçağında taşınması için yeterli olan standartlarda güvenlik uygulamalarının gerçekleştirildiğini belirtmek için kullanılan kodu, SCO ile gönderide sadece kargo hava aracında taşınması için yeterli olan standartlarda güvenlik uygulamalarının gerçekleştirildiğini belirtmek için kullanılan kodu, ifade etmektedir. Burada kargonun yolcu uçağı veya kargo uçağı için ayrı tarama işlemi ve beyanı gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
 
9. “Güvenli Tedarik Zinciri Veri Tabanı” nedir?
Onay almış yetkili acente ve bilinen göndericilerin yayımlanarak etkinleştirildiği, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan, idame ettirilen ve yönetilen listeleme sistemini ifade etmektedir. SHGM tarafından tüm onaylı acente, bilinen göndericileri görebileceğimiz bir veritabanı olduğunu söyleyebiliriz.
 
10. “Güvenlik Programı” nedir?
Güvenlikten sorumlu yetkili yöneticinin kendi sorumluluğu olan güvenlik programı hazırlama ve güncelleme zorunluluğu SHT 17.3 içerisinde belirtilmiştir. SHT 17.6 ile yetkili acente onay prosedürü içerisinde de mutlaka bir güvelik programı sunulması gerekmektedir. Bu programın detayları ad aynı talimatın Ek-6’da verilmiştir. Sonuç olarak gelişen dünya havacılığının gerekliliklerini takip etmek ve daha güvenli bir kargo operasyonu sağlamak adına SHT17-6 talimatı tüm yetkili acentelere yol göstermektedir.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat