e
Banner


DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, hava kargoda yaşanan gelişmeleri anlattı
Türkiye’de son 10 yılda hava kargo trafiğinin 1’lik bir artış gösterdiğini vurgulayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, “İstanbul Yeni Havalimanı’nın devreye girmesiyle birlikte hava kargo, lojistik ve depolama hizmetleri yönünden kargo taşımacılığının daha geniş imkânlara kavuşması ve kargo trafiklerinde önemli artışlar beklenmekte” dedi.
funda_ocak_dhmi_1Türkiye hava kargoda son 10 yılda nasıl bir büyüme grafiği yakaladı?
2016 yılında dünya kargo trafiği, bir önceki yıla göre %2,6 artış gösterdi. Dünya kargo taşımacılığından en yüksek payı, yaklaşık %87 ve bir önceki yıla göre %2.5 artışla uluslararası kargo taşımacılığı aldı. Ülkemiz kargo trafiğinde, 2016/2015 yılları artış oranı ise .2’dir. Son 10 yılda (2007-2016) taşınan kargo miktarında 1’lik bir artış yaşandı. Ülkemiz hava kargo trafiklerinin artırılması hedefleri bağlamında havalimanlarımızda kargo işletmeciliği yapmak isteyen tüm kurum ve kuruluşların kargo yer tahsisine yönelik talepleri havalimanlarımızın fiziki koşulları dâhilinde sağlanmaya çalışılmakta. Bu suretle de hava kargo kapasitesinin geliştirilmesine önem verilmektedir. İstanbul’da yeni havalimanının devreye girmesi ile birlikte hava kargo, lojistik ve depolama hizmetleri yönünden kargo taşımacılığının daha geniş imkânlara kavuşması ve kargo trafiklerinde önemli artışlar beklenmektedir.
 
2016’DA YÜK MİKTARI 1 MİLYON TONU GEÇTİ
2016 yılında iç ve dış hatlarda toplamda ne kadarlık bir yük taşındı? Öne çıkan destinasyonlar hangileri oldu?
Türkiye’de 2016 yılında iç hatlarda 81,587 ton, dış hatlarda 951,356 ton olmak üzere toplam 1,032,943 ton kargo taşımacılığı gerçekleştirildi. Taşınan kargonun çok önemli bir kısmı İstanbul Atatürk Havalimanı odaklıdır. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, Türkiye toplamının %89’u olan 918,136 ton kargo işlem gördü. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 63,046, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 19,620, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 13,129, Antalya Havalimanı’nda 7,442, Adana Havalimanı’nda ise 5,518 ton kargo işlem gördü.
2016 yılında dış hatlarda en yoğun kargo taşımacılığına havalimanları özelinde bakacak olursa;  İstanbul Atatürk Havalimanı ile Almanya (Frankfurt, Leipzig Havalimanları), Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai Havalimanı), İsrail (Ben Gurion Havalimanı), Katar (Hamad Havalimanı) ve Fransa (Paris Charles de Gaulle Havalimanı) arasında; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Belçika (Liege Havalimanı), Almanya (Leipzig, Cologne Bonn Havalimanları), Azerbaycan (Heydar Aliyev Havalimanı) ve Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai Havalimanı) arasında gerçekleştirildi.
 
Türkiye’nin dünya hava kargo pazarı içinde aldığı payı artırmaya dönük ne tür çalışmalar yürütülüyor?
Boeing'in hazırladığı rapora göre, önümüzdeki 20 yıllık dönemde dünya hava kargo trafiğinin yıllık ortalama %4’lük bir artış sağlayacağı öngörülmektedir. Bunun özellikle Çin’in yıllık % 6,2’lik bir artış beklentisi ile liderliğini aldığı Asya ülkelerinden kaynaklanacağı, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş bölgelerde artışın dünya ortalamasının altında olacağı tahmin edilmektedir.
Ülkemizce ve Kuruluşumuzca, küresel ekonomi ile olan güçlü ilgisi nedeniyle, hava kargo taşımacılığının sahip olduğu özel önemin bilinciyle ve havacılık sektöründeki teknolojiyi yakından takip eden bir anlayışla; hava kargosuna yönelik tüm altyapı ve üstyapının geliştirilmesi için bütün çalışmalara imkanlar dahilinde destek verilmektedir. Ülkemiz hava kargo trafiğinin yükseltilmesine bu doğrultuda gayret gösterilmektedir.
Hava ulaştırma sistemimizi oluşturan 55 aktif havalimanında yatırımlar kesintisiz devam etmekte. Merkez konumunda bulunan İstanbul Atatürk ve gelecekte merkez olacak İstanbul Yeni Havalimanımız, sadece kendi coğrafyasından değil, Anadolu’da yer alan diğer havalimanlarımızın ticari ve sosyo ekonomik gücünden de beslenmektedir. Bu çerçevede Kuruluşumuz işletmesinde bulunan tüm havalimanlarında daha yüksek standartlarda ve daha kaliteli hava ulaşım hizmetlerinin verilmesini teminen, bölgesel özellikler de dikkate alınarak çevreci bir yaklaşımla gerekli olan yatırımların sürekli yapılmasına önem verilmekte ve bu minvaldeki çalışmalar devam etmektedir. İstanbul’da hizmet verecek olan Yeni Havalimanı ile de lojistik ve depolama hizmetleri yönünden kargo taşımacılığı daha geniş imkânlara kavuşmuş olacaktır. Bu doğrultuda Yeni Havalimanının diğer ulaşım modları ile bağlantı yatırımları eş zamanlı yürütülmektedir. Lojistik altyapısı geliştikçe hem üretim hem de dış ticaret operasyonlarının verimliliği artmakta ve maliyetlerin GSYİH içindeki oranı da azalmaktadır. Yeni Havalimanı ile ülkemiz çoklu ulaşım imkânlarının sağlandığı büyük bir lojistik merkeze kavuşmuş, ulaştırma ve depolama sektörünün GSYİH içindeki payı artmış olacaktır.
 
funda_ocak_dhmi_1HAVA ULAŞIM SİSTEM PLANLAMASI YAPILIYOR
2023 yılına yönelik hedefler neler?
Ülkemiz 2023 vizyonları bağlamında geliştirilen stratejilerin başında, hava kargo güvenliğinin işletme ve teknoloji açısından geliştirilmesi gelmektedir. Bunun için alınacak önlemlerin başında ise “çağdaş teknolojiye uygun altyapı tesislerinin faaliyete geçirilmesi ve tüm kargo tesislerinin uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğunun devamının sağlanması” gelmektedir. Bunun dışında kargo işlemlerinin hızlandırılması çerçevesinde güvenlik onaylı acente sayısının artırılması için gerekli teşvik unsurlarının araştırılması,  gümrük ve güvenlik vb. kuruluşlarda çalışan personelin eğitimlerine önem verilmesi, kargo üzerine uzmanlaşmış birimlerin kurulması ve kargo ile ilgili gelişmelerin bu birim tarafından izlenerek çözüm üretilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Türkiye’nin 10. Kalkınma Programı’nda yer alan yüksek katma değerli malların ticaretinin yoğun olan bölgelerde yeni hava kargo terminali yatırımlarının yapılması ve bu çerçevede, toplam dış ticaret hacminde hava kargonun payının artırılması çalışmalarının hedeflenmesi ile birlikte, Kuruluşumuzca çalışmaları yürütülmekte olan Ulaşım Genel Havacılık Etüdü Projesi kapsamında kısa, orta ve uzun dönemli hava ulaşımı sistem planlaması yapılmaktadır. Projede hava ulaşımı yönünden sistemde önemli rol oynayabilecek, öne çıkan havalimanları da ele alınarak kargo öngörülerine bağlı olarak çalışmalar sürdürülecektir.
 
Türkiye hava kargo sektörü bugün ne tür sorunlarla karşı karşıya? Bu sorunlara karşı geliştirilen çözümler neler? 
Hava kargo faaliyetlerinin olabildiğince mükemmele yakın bir şekilde gerçekleştirilmesine engel olabilecek temel sıkıntıları; genel olarak ilgili birimler arasında koordinasyon kaynaklı sorunlar, mevzuata dayalı bir takım yasal sorunlar ve de bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin yeterli kalitede insan kaynaklarını temin edememesi kaynaklı sorunlar olarak sıralanabilir. Kargo ulaşımının sürekli geliştirilmesi kapsamında, hava kargo güvenliğinin işletme ve teknoloji açısından geliştirilmesi için alınacak tedbirler; günümüz teknolojisine uygun daha modern altyapı tesislerinin faaliyete geçirilmesi, tesis olmayan yerlerde yenilerinin kurulması ve tüm tesislerin uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğuna yönelik gerekli teknik ve mevzuat iyileştirilmelerine devam edilmesi olabilir. Havalimanları bünyesinde yer alacak hava kargo entegre tesislerinin düzenleme (regülasyon ), altyapı ve operasyonel ihtiyaçlarının analizleri uzun dönemli gelecek projeksiyonları ışığında yapılmalıdır. Kargo ulaşım modları arasında kargo geçişini kolaylaştıracak gümrük mevzuatı eksikliği olduğu, taşıma modları arasında hızlı ve sağlıklı geçişi sağlayacak ve bir anlamda bu geçişi kolaylaştıracak modlar arası bütünsel bir bakışın sorunların çözümünde başat rol alacağı değerlendirilmektedir. Aynı doğrultuda havalimanları bünyesinde yer alacak hava kargo entegre tesislerine yönelik oluşacak gelirlerin tespiti ve tarifelendirilmesinin bilimsel modellerin yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Ayrıca günümüzde hava kargo taşımacılığı sektörünün mevcut yapısı; taşınan mal grupları, güvenliği, zamanlaması, bilişim teknolojisi ile küresel standartlar penceresinden ele alınmalıdır.
Sonuç olarak, ülkemizden havayolu ile erişilebilirliğin güçlü olması nedeniyle hava kargo ulaşımının daha etkin kılınması yönünde; hava kargo entegre tesislerine yönelik oluşacak gelirlerin tespiti ve tarifelendirilmesi, yeni teknoloji, verimlilik ve etkili rekabet sağlayacak projelerin geliştirilmesi, hava ulaşımının ekonomik olma durumunun kar/zarar analizi, mal gruplarına bağlı olarak uygun depolama alanları, diğer ulaşım modlarına erişim, yükleme, işleme, soğuk hava depolama imkanlarının ve bu sektöre yönelik entegre tesis kurma ve işletme hizmetlerinin geliştirilmesi hususları öncelikli ele alınması gereken alanlar olarak görülmektedir.
 
 

YILLARA GÖRE TÜRKİYE HAVA KARGO TRAFİĞİ (TON)

Yıllar

İç Hat

Dış Hat

Toplam Kargo

2007

73,252

322,579

395,831

2008

66,554

335,485

402,039

2009

64,518

360,710

425,228

2010

71,216

470,141

541,357

2011

76,269

508,206

584,475

2012

84,431

539,627

624,058

2013

100,097

631,865

731,962

2014

104,941

737,300

842,241

2015

101,447

803,314

904,762

2016

81,587

951,356

1,032,943

 

 

 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat