Banner

KALE Nakliyat yıldızını kombine taşımcılıkla parlatıyor
Yılda yaklaşık 2 milyon ton taşıma yapan Kale Nakliyat, bunun %75’ini karayolu, ’unu demiryolu ve ’ini denizyolu ile gerçekleştiriyor. 
ahmet_sert_kaleKale Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Sert, geliştirdikleri kombine taşımacılık modeliyle denizyolunda Karadeniz, demiryolunda ise İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu pazarlarındaki müşterileri için rekabet avantajı yarattıklarını söylüyor. 
 
Kale Nakliyat’ın lojistik altyapısı, ekipman parkı, mevcut ve planlı yatırımlarından söz eder misiniz? 
1974 yılında kurulan şirketimiz, günümüzde yurtiçinde karayolu, demiryolu, denizyolu ve kombine taşıma modlarında taşımacılık hizmeti verirken, depolama alanında da hizmet vererek müşterilerinin tedarik zincirine değer katmaktadır. Faaliyetlerimizi 450 adet sözleşmeli kara taşıtı, 65 adet özmal yük vagonu, 2 adet özmal kuru yük gemisi, Bandırma-Ambarlı hattında sefer yapan Ro-Ro gemimiz ve dışarıdan kiraladığımız vagon ve gemiler ile sahip olduğumuz yüksek kapasiteli filomuz ile gerçekleştirmekteyiz. Yurtiçinde farklı noktalardaki dağıtım merkezlerimiz ve yeni oluşturduğumuz bölge depolarımız vasıtasıyla müşterilerimize sağladığımız servis hız ve kalitemizi artırmaktayız. Yıllık yaklaşık 2 milyon ton taşıma gerçekleştiren şirketimiz, taşımalarının %75’ini karayolu, ’unu demiryolu ve ’ini denizyolu ile gerçekleştirmektedir. 2015-2019 dönemi stratejik planımızda ağırlıklı olarak, depolama, ihracat-ithalat lojistiği ve demiryolu alanlarında yatırımlar planlanmıştır.
 
80’İN ÜZERİNDE MERKEZE DEMİRYOLUYLA ULAŞIYOR 
Kale Nakliyat, demiryolu taşımacılık çözümleri başlığı altında hangi hizmetleri sunuyor? Bugün kaç farklı destinasyona demiryolu taşımacılığı hizmetleriniz bulunuyor? 
Kale Nakliyat, sürekli artan akaryakıt fiyatlarına paralel artan nakliye maliyetleri karşısında, müşterilerine daha rekabetçi bir çözüm üretmek amacıyla demiryolu taşımacılığına yönelmiştir. Bu anlamda 1997 yılında başladığı demiryolu yük taşımacılığı ile Türkiye’de demiryolu taşımacılığına öncülük etmiş, 1999’da TCDD’den istasyon kiralayarak taşıma yapmaya başlayan ilk şirket olmuştur. Sonraki yıllarda yaptığı vagon yatırımlarıyla sahibine ait vagonlarla taşıma yapmaya başlayan ilk şirketlerden olmuştur. Lojitrans Transport Lojistik Fuarı’nda düzenlenen Lojistik Ödülleri Yarışması’nda 2011 ve 2012 yıllarında “Demiryolu Taşımacılık” kategorisinde üst üste aldığımız iki birincilik ödülü ile başarımızı taçlandırdık. 
Demiryolu taşımacılığında sağladığımız ölçek ekonomisi sayesinde müşterilerimizin parsiyel yüklerini bile demiryolu ile taşıma imkanı sağlayarak, ister istasyonda teslim, ister kapılarında teslim olmak üzere hizmet vermekteyiz. Dağıtım merkezlerimizi müşteri taleplerine göre depolama amacıyla da kullanarak, müşterimize bu noktalar da depolama hizmeti vermekteyiz. Bugün itibariyle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan 80’in üzerinde merkeze demiryolu taşımacılığı hizmeti vermekteyiz. Yoğunlukla hizmet verdiğimiz sektörler; seramik sektörü olup, paletli, dökme maden ve torbalı yük taşımalarını da gerçekleştirmekteyiz.  
 
Demiryolu bağlantılı kombine taşımacılık hizmetlerinizden söz eder misiniz? Kombine taşımacılık hizmetleriyle sunduğunuz avantajlar neler? 
Kombine taşımacılık, başlangıcında ve sonunda karayolu taşıması olan, aradaki uzun mesafelerin farklı taşıma modlarıyla kat edildiği bir taşıma türüdür. Kale Nakliyat ana müşterisi olan Kale Grubu şirketlerinde demiryolu ve denizyolu bağlantılı taşımacılık hizmetleri geliştirerek, firmaların Türkiye’deki konumundan kaynaklanan lojistik dezavantajı, rekabet üstünlüğüne çevirmiştir. Uzak mesafeleri alternatif taşıma modları ile taşıyarak lojistik maliyetlerinde önemli avantajlar sağlamıştır. Kale Nakliyat, bu sayede denizyolunda Karadeniz, demiryolunda ise İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu pazarlarındaki müşterilere daha uygun şartlarda hizmet sağlamaktadır. Kale Nakliyat, 1997 yılından beri elde ettiği bilgi ve tecrübe birikimleri ve stratejisinde planladığı yatırımlar ile demiryolu taşımacılık sektöründe önemli aktörlerden biri olmaya devam edecektir.
 
2014’TE 150 BİN TON TAŞIMA GERÇEKLEŞTİRDİ 
2014 yılında demiryolu taşımalarınızda nasıl bir hacme ulaştınız? 2015 yılı için hedefleriniz neler? 
Son yıllarda demiryollarında hız kazanan bakım onarım ve altyapı iyileştirme çalışmaları, bazı hatlarda yol kapanmalarına neden olmuş, bu da vagon çevrim hızımızı, sevk süresi ve taşıma miktarlarımızı olumsuz etkilemiştir. 2004-2005 yıllarında 350 bin tona kadar çıkan yıllık demiryolu taşımalarımız 2014’te 150 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında serbestleşme ile ilgili yönetmeliklerde de hızlı yol alınması ile olumlu gelişmelerin yaşanmasını beklemekteyiz. Fakat 2014 yılında başlayan petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimine rağmen, demiryolu taşıma fiyatlarında zamma gidilmesi sektörün karayolu ile rekabetini gitgide zorlaştırmaktadır. Bu durum, bu alanda faaliyet gösteren tüm paydaşlarımız gibi bizi de rahatsız etmektedir. 
 
Kale Nakliyat, hem demiryolu hem de demiryolu bağlantılı kombine taşımacılık alanında kısa ve orta vadeli nasıl bir büyüme hedefliyor? 
Demiryolu sektörünün, serbestleşme süreci ile birlikte hızlı büyümesi, düşük ve yetersiz olan altyapı standardının yükseltilmesi, demiryolu ekipmanlarının sayı ve niteliklerinin artırılması, sinyalli ve elektrikli hatların çoğalması ve diğer taşıma türleriyle olan entegrasyonun artırılmasıyla mümkün olacaktır. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, temiz çevre ve sosyal toplum hedeflerine katkı sağlayacak olan demiryolu sektörünün bu katkıyı sağlayabilmesi için bu şartların sağlanması gereklidir. Uluslararası standartlara sahip altyapı ve araç parkı, etkin işletmecilik planlaması ile ancak verimli demiryolu taşımacılık hizmetlerinin sunulabilmesine ve hedeflenen pazar paylarına ulaşılacaktır.
Kale Nakliyat olarak bu yeniden yapılanma sürecinde gelecek yıllarda sektördeki gelişmelere göre vagon ve lokomotif yatırımı yaparak müşterilerine daha hızlı ve verimli kombine taşımacılık çözümleri sunmayı hedefliyoruz. 
 
YOL KAPATMALAR YÜK KAYIPLARINA YOL AÇIYOR 
Türkiye’de demiryolu taşımacılığının geleceğini nasıl görüyorsunuz? Taşımalarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz neler? 
Serbestleşme ile hizmet kalitesinin artmasını, sektöre hız, verimlilik ve maliyet avantajı gelmesini bekliyoruz. Bu sayede demiryolu taşımacılığını hak ettiği seviyelere taşımayı arzuluyoruz. Son yıllarda demiryolu ağı altyapısında başlanan ve devam etmekte olan yapım, bakım, onarım ve rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle birçok kesimde demiryolu işletime kapatılmaktadır. Yol kapatmaları tüm işletmeleri etkilemekte ve yük kayıplarına sebebiyet vermektedir. Her ne kadar yük trenleri yol kapatmalarına göre planlanmakta ise de yol kapatma sürelerine tam olarak uyulmadığından yük trenleri planlandığı gibi çalıştırılamamakta. Bu da, gerek kaynak kullanımını olumsuz etkileyerek kaynak ihtiyacını artırmakta gerekse sunulan hizmet seviyesini ciddi ve hissedilir oranda düşürmektedir. Bu nedenle yol kapatma programının daha etkin şekilde planlaması ve yapılması gerekmektedir.
 
PALET SEKTÖRÜNE İDDİALI GİRİŞ YAPTI 
Kale Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Sert, 2014’ün şirketleri için belirlenen hedeflere ulaştıkları bir yıl olduğunu söylüyor.  Bir önceki yıla göre, karayolunda %28, denizyolunda ve demiryolu taşımacılığında büyüme kaydettiklerini vurgulayan Sert, “Şirketimiz 2014 yılında genel olarak %25 oranında büyümüştür. 2015 yılında ise yeni projeler ve yeni iş alanlarıyla bir önceki yılın üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Bu anlamda depolama ve mikro dağıtım alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda 2015 yılında ahşap ambalaj malzemesi, palet tedarik ve satışına yönelik hizmet vermeye başladık. Yıllık bir milyon adet palet satışı hedeflemekteyiz.” 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat