Banner


Enerji yatırımları lojistiği büyütüyor
Türkiye’de enerjide faaliyet gösterdiği alanlarda en büyük 3 oyuncudan biri olmak üzere yola çıkan Enerya, önümüzdeki dönemde tüm enerji projelerine toplam 600 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor. 
aslan_uzun_eneryaHızla artan enerji yatırımlarının enerji lojistiğini de aynı hızda büyüttüğünü vurgulayan Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun, bu alanda başarılı olan firmaların artık yakın coğrafyadaki enerji projelerinde de yabancı firmalarla rekabet eder hale geldiğini söylüyor. 
 
Dünyanın en büyük müteahhitlik şirketleri listesinde yer alan STFA Grubu, son dönemde yoğunlaştığı enerji faaliyetlerini bu yılın Ocak ayından itibaren Enerya markası altında topladı. Türkiye’nin ikinci en yaygın doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya, Antalya, Denizli, Karaman, Konya Ereğlisi, Erzincan, Konya, Aydın, Aksaray, Çorum, Niğde ve Nevşehir’de 750 bini aşkın aboneye dağıtım hizmeti veriyor. Bulunduğu 11 şehirde, bugüne kadar 430 milyon TL’lik yatırım ile 6500 km’lik dağıtım ağı kuran şirket, bugün 2,3 milyar metreküp gaz ticareti işini yürütüyor. Doğal gaz dağıtımının yanı sıra doğal gaz toptan ticareti, güneş enerjisi projeleri, elektrik ticareti ve rüzgar enerjisi alanlarında da faaliyet gösteren Enerya, önümüzdeki dönemde tüm enerji projelerine toplam 600 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor. Türkiye’de enerjide faaliyet gösterdiği alanlarda en büyük 3 oyuncudan biri olmak üzere yola çıkan Enerya, 2018 yılı sonuna kadar yılda 3 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun, enerji sektöründeki orta ve uzun vadeli hedeflerine ve lojistik sektöründen beklentilerine ilişkin sorularımızı cevaplandırdı. 
 
Enerya’nın doğal gaz dağıtım sektörüne ilişkin mevcut ve planlı yatırımlarından söz eder misiniz? 
Hem doğal gaz hem elektrik hizmeti veren Türkiye’deki ilk marka olarak abonelerimizin tüm enerji ihtiyaçlarını tek bir yerden sunuyoruz. Türkiye’nin ve bölgenin enerji öngörüleri çerçevesinde yeni bir yatırım planı hazırladık. Enerya olarak biz de bu atılımın içinde yer alacağız. Doğal gaz yatırımlarımız her yıl devam edecek. 2014 sonuna kadar 100 bin yeni aboneye ulaşmayı ve 2,6 milyar metreküp gaz satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bugün 2,3 milyar metreküp gaz ticareti yürütüyoruz. Halihazırda dağıtım şirketlerimizin gaz ihtiyacının yaklaşık %50’sini biz karşılıyoruz. 2018 yılında doğal gaz kullanım hacmimizin %70’ini kendimiz karşılayacağız. Kullanacağımız ve dağıtacağımız gazı toptancılarla yapacağımız anlaşmalar ve ithalat yolu ile doğrudan temin edeceğiz.
 
MENA BÖLGESİ’NDE GÜNEŞ PROJELERİNDE İDDİALI 
Enerya doğal gazın yanı sıra elektrik dağıtımı ve yenilenebilir enerjide de büyümeyi hedefliyor? Bu alanlara yönelik orta ve uzun vadeli hedefleriniz neler? 
Rüzgar enerjisinde başladığımız çalışmaları hızlandıracağız. 2015-2016 yılında operasyona geçecek, toplam kapasitesi 168 MW olan Havza ve Evrencik’teki yeni rüzgar enerjisi projelerimize 300 milyon TL ayırdık. 
Güneş enerjisinde lisans alan firmaların projelerinde ortak yatırımcı olacağız. Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli halen lisans bekleyen 600 MW’ın çok üzerindedir, güneş enerjisi yatırım maliyetleri ciddi oranda azalmıştır, dolayısıyla bu büyüyen yenilenebilir enerji alanında Enerya önemli bir yatırımcı olarak yerini alacaktır. Enerya, STFA’nın tecrübesinden de yararlanarak diğer yatırımcılara da anahtar teslim güneş enerji projeleri teslim etmeye hazır durumdadır. STFA grubunun aktif olduğu MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde güneş enerjisi projelerine ilişkin ihalelerde iddialıyız. 
Toplam elektrik ve doğal gaz ticaretinin %5’ini yönetmeyi hedefliyoruz. Elektrik ticaretinde satacağımız elektriğin %30’unu yenilenebilir kaynaklardan, %70’ini de gaz ticareti yaptığımız termik kaynaklardan tedarik edeceğiz. Bugün 1,3 milyar TL’ye ulaşan ciromuzu 2018 yılsonuna kadar yıllık 3 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.
 
Gelecek 5 yıllık periyotta enerji ticaretinde ne gibi değişikliklerin ve gelişmelerin yaşanacağını öngörüyorsunuz?
Türkiye’deki enerji ve özellikle doğal gaz politikaları değerlendirildiğinde yerli kaynakların yeterince aranmaması, teknik ve yasal altyapıdaki eksiklikler, sektörde belirli bir standardın oluşturulamaması başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Türkiye’nin enerji talebinin 2023 yılında bugünkü 250 milyar kilovatsaat seviyesinden 500 milyar kilovatsaate yükselmesini bekliyoruz. Yaklaşık 2 kat artan enerji talebinin karşılanabilmesi için Türkiye’de enerjiye önümüzdeki 10 yıl içinde 120 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor. Elbette artan bu talep çerçevesinde enerji ticaretinde de talep aynı oranda artacaktır. Burada önemli olan enerjinin fosil yakıtların yanı sıra daha çevreci yenilenebilir enerji kaynakları ile kesintisiz sağlanmasıdır.
 
Enerji, Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörlerden biri. Enerji lojistiği de aynı hızla büyüyor mu? Türkiye’deki yerli lojistik firmaları bu konuda başarılı mı? 
Türkiye’de hızla artan enerji yatırımları, enerji taşımacılığını da aynı hızda büyütüyor. Enerji taşımacılığına özel birimler oluşturan lojistik firmaları, artık yurtdışı projelerinde de önemli rol alıyor. Son yıllarda Türkiye’de sanayi üretimindeki artışla enerjiye olan talebin artması ve hükümetin enerjide öz kaynak kullanımına yönelik hedefleri, bu sektördeki yatırımları önemli oranda artırdı. Enerji projelerinin artması, lojistik firmalarına da yeni bir iş alanı yarattı. Enerji projelerinin taşınması özel bir uzmanlık gerektirince de lojistik firmaları bir biri ardına  ‘enerji lojistiği’ ve ‘proje taşımacılığı’ birimleri oluşturmaya başladı. Bu alanda başarılı olan lojistik firmaları, artık sadece Türkiye’de değil, yakın coğrafyadaki enerji projelerinde de yabancı firmalarla rekabet etmeye başladı. 
 
ENERYA’NIN BÜYÜME HEDEFLERİ 
 
Türkiye’nin 2. en yaygın doğal gaz dağıtım şirketi, 
11 şehrin 30 yıl süresince gaz dağıtımı lisansını elinde tutuyor, 
750.000'in üzerinde aboneye dağıtım hizmeti veriyor, 
2,3 milyar metreküp gaz ticareti işini yürütüyor, 
Bugüne kadar 430 milyon TL’lik yatırım ile 6500 km’lik dağıtım ağı kurdu, 
Doğal gazın yanı sıra elektrik ticareti, rüzgar ve güneş enerjisinde de büyümek istiyor, 
Enerji projelerine toplam 600 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor,  
En büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyor, 
2018 yılı sonuna kadar yılda 3 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat