Banner

UTİKAD’dan ‘KDV İstisnası’na iki önemli çözüm önerisi
UTİKAD, taşıma işleri organizatörlerinin kabusu haline gelen “KDV istisnası” sorununun kökten çözümü için “Yeni KDV Tebliği”nde iki önemli değişiklik bekliyor: KDV istisna beyanı sırasında, ağır iş yükü ve zaman kaybı yaratan evrakların gözden geçirilmesi ve lojistik firmalarının kendi bünyelerinde üretilen evraklar yerine, başka muhataplardan temini zorunlu evrak isteminin yapılmaması.
utikad_turgut_erkeskin_kdvLojistik sektörünün çatı örgütü Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), sektörün uzun zamandır gündeminde yer alan sorunların çözümüne yönelik girişimlerini sürdürüyor. Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürüttüğü işbirliği çabaları sonucu taşıma işleri organizatörlerinin kabusu haline gelen ve şirketleri ağır para cezaları ile karşı karşıya bırakan “KDV istisnası” sorununun aşılmasına önemli bir katkı sunan UTİKAD, sorunun kökten çözümü için lojistikçilerin taleplerini TİM ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21-23 Haziran 2013 tarihlerinde Sapanca'da düzenlenen  “KDV İstisna ve İade Tebliği Çalıştayı”nda dile getirdi. UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de hazır bulunduğu çalıştayın sonunda taleplerin taslak halindeki KDV Genel Tebliği'ne aktarılması konusunda gerekli anlayış birliğine varıldığını açıkladı.

LOJİSTİKÇİLERİN TALEPLERİ DİLE GETİRİLDİ
Taşımacılık sektörünün KDV konusuyla ilgili yaşadığı sorunları, hazırlanan tebliğe yönelik sektörün görüş ve önerilerini aktarma fırsatı bulduklarını ve bu konuda sektör adına umutlu olduklarını belirten UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "UTİKAD olarak, 2010 yılında yaklaşık 142 üyemizin karşı karşıya kaldığı KDV tarhiyatları ve cezaları sorununu yoğun çabalarımız sonucu çözmüştük. Lojistik firmalarının uluslararası ve transit taşımalarından kaynaklanan KDV istisna haklarının kabul edilerek, uygulamaların KDV iadesi alabilecekleri şekilde doğru biçimde hayata geçirilmesini sağladık. 6 Mart 2012 tarihinde ‘Uluslararası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı ile İstisnanın Tevsiki ve İade İçin İbrazı Gereken Belgeler Hakkında 61 Seri No'lu KDV Sirküleri’ yayınlandı. Bu sirkülerin yayınlanmasını takiben uygulamadaki tereddüt ile farklılıkları gidermek, vergi dairelerince yeknesak uygulamaların yapılmasını sağlamak ve genel olarak tüm sektörlerin karşılaştığı KDV istisna ile iadesi uygulamalarını bir tebliğ altında toplamak üzere KDV Genel Tebliği taslağı hazırlanarak idare tarafından ilgili paydaşların görüşlerine açıldı. Çalıştayda, sektörün KDV istisna uygulamaları ve iade taleplerinden kanunun öngördüğü çerçevede kolaylıkla yararlanabilmesi için bahse konu tebliğ hakkındaki görüş ve önerilerimizi ilettik. Bu görüşlerde temel taleplerimizden birincisi, aylık KDV istisna beyanı sırasında, beyana ek olarak ilgili tüm tevsik edici dokümanların teslim edilmesi gerekliliği hususunun gözden geçirilmesiydi.  Çünkü istisnayı oluşturan işlemlere ilişkin tüm dokümanların aylık KDV beyannamesi verilirken, vergi dairelerine teslim edilmesi, gerek mükelleflere gerekse vergi dairelerine ağır bir iş yükü getirecek ve her ay binlerce dokümanın vergi dairelerine taşınmasına neden olacaktı.  İkinci temel talebimiz ise, hak etmiş olduğumuz KDV iadesini alabilmek için tevsik edilmesi gereken evrakların, uluslararası taşımanın yapıldığını ispatlayan ve fakat sadece lojistik firmalarının kendi ürettikleri ve/veya ulaşabilecekleri dokümanlardan olması gerektiğiydi. Nitekim daha önceleri fiziki taşımanın yapıldığı aracın işleticisi veya temsilcisi olmayan taşıma işleri organizatörlerinden, kendisinin hazırlamadığı ve erişmesi mümkün olmadığı halde gümrük onaylı araç manifestoları istenmişti. Bu belgeleri ibraz edemediği için de çeşitli cezalarla karşılaşmıştı. Bu nedenle KDV iade taleplerinde istenecek ispatlayıcı belgelerin taşıma işleri organizatörlerinin ürettiği veya erişebileceği belgeler olması talep edildi.”

HAVA KARGODA UTİKAD-ACC İŞBİRLİĞİ
UTİKAD bir yandan sorunların çözümüne yönelik çabalarını sürdürürken, diğer yandan da uluslararası alanda önemli işbirliklerine imza atıyor. Bu çalışmalardan biri de ACC-Airports Cargo Committee ile yapılan işbirliği. 2007'den bu yana  ara verdiği faaliyetlerine yeniden başlayan ACC yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet  UTİKAD’ı ziyaret etti. Lufthansa Kargo, Türk Hava Yolları, Maskargo/Malezya Havayolları, Qatar Airways Kargo, ISG  ve Çelebi  Hava Servisi A.Ş temsilcilerinden oluşan ACC heyeti, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Badur ve Genel Müdür Cavit Uğur ile görüştü. Ziyaret sırasında hava kargo taşımacılığındaki başlıca gündem maddeleri paylaşıldı. Ayrıca dünyada ve Türkiye’de hava taşımacılığının payının hızla büyüdüğüne dikkat çekilerek, hava kargo taşımacılığında yaşanan sorunların çözümü ve geliştirilmesi için tarafların işbirliği içinde çalışmaları gerektiğine işaret edildi.
ACC ve UTİKAD toplantısında, SHGM’nin  yürürlükte olan ve Hava Kargo Acentelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kuralları Belirleyen  SHT-150.11 sayılı talimatının uluslararası mevzuat ve uygulamalara uygun hale getirilmesine yönelik görüş oluşturulması; tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması sırasında karşılaşılan sıkıntılar ve beyanların yetersizliği; E-AWB ve E-Freight sistemlerinin uygulamaya alınması için ortak çalışma; yeni havalimanı inşası sırasında hava kargo tesisleri; Atatürk Havalimanı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki hava koridorunun her iki yönde çalışır duruma getirilebilmesi; DHMİ kargo istatistiklerinin yolcu bagajı ve posta yüklerinden arındırılmış ve sadece kargoya yönelik olarak tutulmasına yönelik çalışmaların geliştirilmesi ve hava kargo paletlerinin havalimanı dışındaki hava kargo acentelerinin onaylanmış antrepolarında hazırlanarak uçak yüklemelerine verilmesi konularında ortak çalışmalar yürütülmesine karar verildi.

DİJİTAL KONŞİMENTO İÇİN IATA VE UTİKAD ORTAK ÇALIŞACAK
“IATA E-AWB ve E-Freight Çalışma Grubu üyeleri, Türkiye’de henüz uygulanmaya başlayan e-awb (e-konşimento)” sistemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmak üzere UTİKAD’ı ziyaret etti. IATA Türkiye Bölge yöneticileri ile çeşitli havayollarının temsilcilerinden oluşan IATA heyeti, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nil Tunaşar, Genel Müdür Cavit Uğur ile UTİKAD Havayolu Çalışma Grubu üyelerine, 1 Ocak 2015’te tüm dünyada zorunlu uygulamaya geçilecek olan e-awb (e-konşimento) sistemi hakkında bilgiler verdi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kağıtsız işlem süreçlerinin devreye alınmaya çalışıldığı ve e-konşimento uygulamasının hava kargo ihracat işlemlerinin dijital ortamda çok daha hızlı ilerlemesini sağlayacağı ifade edilen toplantıda, e-konşimento uygulamasının, dünyada da uygulamaya alınacak olan e-freight sisteminin temelini oluşturacağı belirtildi. Hava kargo taşımacılığının gelişmesine yönelik her konuya tam destek verdiğini belirten UTİKAD, e-konşimento sisteminin de üyelerine tanıtılması ve yaygınlaşması için her türlü tanıtım ve bilgilendirme desteğini vereceği belirtti.  Ayrıca toplantıda, e-konşimento uygulamasının yaygınlaşmasını takiben gelecekte önemli bir uygulama haline gelecek “e-freight / elektronik yük” konusunda da UTİKAD ile IATA çalışma grubu arasında ortak çalışmalar yürütülmesinde mutabık kalındı.

UTİKAD’DAN ÇERKEZKÖY’DE ELLEÇLEME HİZMETİ
UTİKAD, Türkiye’nin Avrupa ile demiryolu taşımacılığının tek bağlantısı olan Halkalı Terminali ile Çerkezköy Terminali arasındaki hattın, TCDD yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle kapatılmasının ardından Çerkezköy İstasyonu’nda blok tren operatörlerine konteyner elleçleme hizmeti vermeye başladı. Dernek, Avrupa’dan gelen ve çeşitli tren operatörlerinin işlettiği blok trenlere Çerkezköy İstasyonu’nda verilen konteyner elleçleme hizmetini organize ediyor. Halkalı’ya ulaşan demiryolu hattının kapalı olmasından ötürü konteyner trenleri için yoğunlukla kullanılmaya başlanan Çerkezköy İstasyon Terminali’nin kapasitesinin Halkalı’dan daha az olmasından dolayı, operatörlerin ve müşterilerinin karşılaşabileceği operasyonel sorunları en aza indirebilmek amacıyla operatörlerin de görüşleri ve destekleri doğrultusunda planlanan elleçleme hizmeti Halkalı hattının yeniden trafiğe açılacağı tarihe kadar UTİKAD tarafından sürdürülecek.
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat