e
Banner

TCDD Taşımacılık A.Ş. kuruluyor
Demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesini amaçlayan kanun tasarısı bugün TBMM’ye sunuldu.
demiryolu2Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı bugün TBMM’ye sunuldu. Tasarı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi’nin (TCDD Taşımacılık A.Ş.) kurulmasını öngörüyor. Kanun Tasarısı ile TCDD, demiryolu altyapı işletmecisi olarak yeniden yapılandırılırken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) kuruluyor. Tasarı, kamu tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı anonim şirketlerin demiryolu altyapısı inşa etmesini ve bu altyapının kullanılmasını, kamu tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı anonim şirketlerin demiryolu altyapı işletmeciliği ve demiryolu tren işletmeciliği yapabilmesini sağlıyor. Tasarıda kanunun ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde faaliyette bulunan demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerini kapsadığı belirtiliyor.
Tasarıya göre; TCDD, ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan ve devletin tasarrufundaki demiryolu altyapısının kendisine devredilen kısmı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olarak görev yapacak. Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için TCDD'nin yaptığı demiryolu altyapı yatırımları, hatların çift veya çoklu hat haline getirilmesi ile demiryolu altyapısının yenilenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin yatırımları için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda gerekli ödenek öngörülecek.
İltisak hattı yapımı talep edilmesi halinde ise yapılacak iltisak hattının gerektirdiği taşınmazlar, kamulaştırma bedeli talep edenden tahsil edilerek TCDD tarafından kamulaştırılacak ve 49 yılı geçmemek koşuluyla talep edenin lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilecek. Kullanım süresinin sonunda söz konusu taşınmazlar üzerinde inşa edilen bütün varlıklar başka bir işleme gerek kalmaksızın TCDD'nin mülkiyetine geçmiş sayılacak. Bu varlıklar için TCDD tarafından herhangi bir bedel veya tazminat ödenmeyecek.
TCDD Taşımacılık A.Ş. tüzel kişilik kazandıktan sonraki bir yıl içerisinde; TCDD'nin ilgili hizmet birimlerinden TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye devredilecek personel ile cer, yük ve yolcu taşımalarıyla ilgili hizmetlerinde kullanılan çeken ve çekilen araçlar ve bunlarla ilgili her türlü diğer araç, gereç ve cihazlar TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.
Personel kadro ve pozisyonlarıyla; araç, gereç ve cihazlar ise hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye devredilmiş sayılacak. TCDD Taşımacılık A.Ş'nin merkez teşkilatına 15 kadro ihdas edilecek. Ayrıca tasarıya emekliliğe teşvik içeren maddeleri de kapsıyor. Buna göre, TCDD'de çalışanlara emekli olmaları halinde fazla emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak. Tasarı demiryolu altyapısına komşu parselleri de düzenliyor, bu parsellerde inşaat yaklaşma mesafesine uygun olmayan yapılar yıkılacak.

 

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat