e
Banner

DTD’den 'Kanun Tasarısı' bildirisi
Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD), Türkiye Ulaştırma Sektöründe önemli bir değişimi başlatacak olan “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında Kanun Tasarısı” konusunda bir basın bildirisi yayınladı.
DTDTürkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında Kanun Tasarısı hakkında Demiryolu Taşımacılığı Derneği bir basın bildirisi yayınladı. Bildiride, ‘Demiryolu Taşımacılığı Derneği olarak Kanun Tasarısının hazırlanması aşamasında ve TBMM Komisyon çalışmalarında katkıda bulunmaktan dolayı memnuniyetimizi belirtiriz’ denilerek TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak görüşmelerde de gerekli katkıyı yapma gayretinde olunacağı da vurgulandı. Bildiride şunlar aktarıldı:

Türkiye Ulaştırma Sektöründe önemli bir değişime neden olacak süreç başlatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan,ilgili kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da görüşleri alınarak Başbakanlığa gönderilen “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı”,Bakanlar Kurulunda yapılan görüşmeler sonrasında imzalanarak 06.03.2013 tarihinde TBMM’ne gönderildi.
Kanun Tasarısı ile ilgili görüşmeler  13.03.2013 Perşembe günü TBMM Bayındırlık, İmar,Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, İstanbul Milletvekili İdris Güllüce’nin Başkanlığında Komisyon Üyesi Milletvekilleri,Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile ilgili kamu yöneticileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği ve TOBB ile Demiryolu Çalışanlarının Sendikalarının  temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştır.
13 adet Esas Madde ve 5 adet Geçici  Maddeden oluşan kanun tasarısı hakkındaki görüşmeler yaklaşık dokuz saat sürmüştür. Milletvekillerince verilen önergelerle  bazı maddelerinde değişiklik yapılarak kabul edilmiştir.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın komisyon görüşmelerinde görüşmelerde belirttiğine göre, hükümetin yaklaşımı kanun tasarısının bir an önce TBMM’de görüşülerek kabul edilmesi yönündedir.
Bütünleşik ulaştırma sistemi içinde, demiryolu taşımacılık sisteminin avantajlı yönlerinden daha fazla yararlanılabilmesi için alınması gerekli önlemlerin başında demiryolu sektöründeki tekelin kaldırılarak serbest, şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamının sağlanması gelmektedir.

Ülkemizin kalkınmasında ve bağımsızlığında belirleyici olan demiryollarının yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün güçlendirilmesi için; serbest, rekabetçi, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile de uyumlu bir demiryolu sektörünün oluşturulmasının önü açılmış olacaktır.

Böylelikle demiryolu alanındaki mevcut ülke kaynağının daha verimli kullanılması sağlanacak ve atıl kapasite kullanıma açılacaktır.

Kanun ile TCDD yeniden yapılandırılarak bugün itibarıyla altyapı ve tren işletmeciliği görevlerini birlikte yapmakta olan Kuruluşun görev tanımı ve faaliyet alanları değiştirilmektedir. TCDD altyapı işletmecisi olarak yeniden yapılandırılmakta, tren işletmecisi olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) kurulmaktadır.

Ayrıca kamu tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı anonim şirketlerin demiryolu altyapı işletmeciliği ve tren işletmeciliği yapmasına imkân sağlanmaktadır.

Emniyetle doğrudan ilişkili olduğundan tüm ulusal demiryolu altyapı ağı üzerindeki demiryolu trafiğini yönetme hakkı ve görevi tekel olarak TCDD’ye verilmektedir.

Diğer taraftan, ulusal demiryolu şebekesinin genişletilmesi için, TCDD dışındaki kamu tüzel kişileri ile özel sektör anonim şirketlerinin demiryolu altyapısına yatırım yapmalarını sağlamak üzere, kendilerine ait demiryolu altyapısı inşa etmelerine, kendilerine ve/veya başka özel sektör anonim şirketlerine ait demiryolu altyapısı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olmalarına imkân tanınmaktadır.

Demiryolu Taşımacılığı Derneği olarak Kanun Tasarısının hazırlanması aşamasında ve TBMM Komisyon çalışmalarında katkıda bulunmaktan dolayı memnuniyetimizi belirtiriz.

TBMM Genel Kurulunda yapılacak görüşmelerde de gerekli katkıyı yapmanın gayreti içinde olacağız.

Her zaman söylediğimiz gibi; “demiryolu geleceğimizdir…”


Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Yönetim Kurulu
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat