Banner


Alstom, 2012-2013 dönemi ilk yarı performansını açıkladı

Enerji ve raylı sistem altyapısı alanlarında global bir lider olan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren Alstom 2012-2013 dönemi ilk yarı performansını açıkladı.





alstom1.jpg

1 Nisan ile 30 Eylül 2012 arasındaki dönemde Alstom;

· 12.1 milyar Euro değerinde sipariş aldı. Bu rakam geçen yılın ilk yarısına göre artış gösterdi. Özellikle Transport (Ulaşım) sektöründe geçirilen güçlü dönemin bu artışta önemli etkisi oldu.

 

· Aynı dönemde satışlar %4 yükselerek 9.7 milyar Euro’ya çıktı. Faaliyet karı %7.2 karlılık oranında 50 baz puan iyileşme gerçekleştirerek 703 Milyon Euro’ya ulaştı.

 

· Net kar 403 milyon Euro olarak gerçekleşti ve serbest nakit akışı 101 Milyon Euro ile pozitife döndü.

 

Enerji ve raylı sistem altyapısı alanlarında global bir lider olan ve Türkiye

de dahil yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren Alstom’un Yönetim Kurulu

Başkanı ve CEO’su Patrick Kron: “Halen zor koşulların egemen olduğu bir

ekonomik ortamda, Grubumuz 2012-2013 döneminin ilk yarısında sağlam

bir ticari performans sergileyerek siparişlerini artırdı. Alstom böylelikle,

belirlediğimiz plan çerçevesindeki performansını sürdürdü” dedi.

 

1 Nisan ile 30 Eylül 2012 arasındaki dönemde Alstom:

12.1 milyar Euro değerinde sipariş aldı. Bu rakam geçen yılın ilk yarısına

göre artış gösterdi. Özellikle Transport (Ulaşım) sektöründe

geçirilen güçlü dönemin bu artışta önemli etkisi oldu.

 

• Aynı dönemde satışlar %4 yükselerek 9.7 milyar Euro’ya çıktı. Faaliyet

karı %7.2 karlılık oranında 50 baz puan iyileşme gerçekleştirerek 703

Milyon Euro’ya ulaştı.

 

• Net kar 403 milyon Euro olarak gerçekleşti ve serbest nakit akışı 101

Milyon Euro ile pozitife döndü.

 

Alstom Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Patrick Kron, “Halen zor koşulların

egemen olduğu bir ekonomik ortamda, Grubumuz 2012-2013 döneminin ilk

yarısında sağlam bir ticari performans sergiledi; siparişler arttı, art arda

dördüncü dönemde aynı yıl içinde siparişlerin satışa dönüşme oranı 1’in

üzerinde gerçekleştirildi. Satışların tekrar artması, sıkı maliyet kontrolü ve

sözleşmelerin iyi yürütülmesiyle birlikte, faaliyet karı marjının %7.2’ye çıkmasını

sağlandı. Serbest nakit akışı 101 milyon Euro ile pozitife döndü. Bu iyi sonuçlar

sayesinde, üç yıllık planımız doğrultusunda hareket etmiş oluyoruz. Üç yıllık

planımıza göre, satışlar bu mali yıl ve takip eden iki yıl için yıllık %5’in üzerinde

büyüyecek, işletme marjı Mart 2015 itibarıyla tedrici olarak yaklaşık %8 oranına

ulaşacak ve serbest nakit akışı bu üç mali yılın her birinde pozitif olacaktır” dedi.

alstom_temel_gostergeler.jpg

 

Önümüzdeki İlk Yarıyılda Dünya Enerji Sektörünün Görünümü

2012-2013 döneminin ilk altı ayında, makro-ekonomik koşullar ve gelişmiş

ülkelerde ağır işleyen ekonomik ortam zorlayıcı olmaya devam etti. Bazı

gelişmekte olan ülkelerde daha yavaş büyüme görüldü. Enerji üretiminde,

büyük ölçüde Asya’dan gelen kömür teknolojilerindeki talep sabit kaldı, gaz ise

gelişmiş ülkelerde toparlanma olmamasına rağmen tedrici olarak artış gösterdi.

Termal santraller ve çevre kontrol sistemleri canlılık göstermeye devam ediyor.

Yenilenebilir enerji konusunda, hidroelektrik piyasası büyük proje eksikliğinden

geçici olarak etkilendi. Kara tipi rüzgâr enerjisi önemli fiyat baskısı altında, diğer

taraftan deniz tipi rüzgâr enerjisi olumlu gelişmelerin olacağını işaret ediyor.

Enerji iletiminde piyasa, trafolarda kapasite aşımı ve yüksek-uçlu segmentlerde

(güç elektroniği, akıllı şebekeler) iyi bir ivmenin bir arada olduğu karışık bir

görüntü sergiliyor. Son olarak, demiryolu ulaşımına yönelik talep, Avrupa’daki

şehir içi ulaşım ihtiyaçları ve gelişmekte olan ülkelerdeki genişlemenin de

desteğiyle sağlam durmaya devam ediyor.

 

Sipariş Seviyelerinde Güçlü Artış

Enerji ve raylı sistem altyapısı alanlarında global bir lider olan Alstom, 2012-

2013 döneminin ilk yarısında aldığı siparişlerin miktarını artırarak 12.1

milyar Euro’ya ulaştırdı. Bu artışın itici gücü ise, Grubun “Transport” alanında

gösterdiği çok güçlü ticari performansı oldu. 30 Eylül 2012 itibariyle, Grubun

devam eden iş hacmi 52 milyar Euro’ya çıktı: Bu rakam da 31 aylık satış

hacmini temsil ediyor.

 

Alstom bu dönemde termal enerjide 5 gaz türbini (İsrail’de 2 adet, İngiltere’de

2 adet ve Çin’de 1 adet) ve hem kömür hem de nükleer enerji için çeşitli

ekipman siparişleri aldı. Grubun çevre kontrol sistemleri ve termal enerji

servislerinde güçlü faaliyetleri devam etti. Alstom, yenilenebilir enerjide rüzgâr

enerjisi konusunda (özellikle Brezilya’da) sağlam bir performans gösterdi fakat

hidroelektrik santral projeleri sadece küçük ve orta-ölçekli projeler oldu.

 

Grubun enerji iletiminde dünya liderleri arasında yer alan işkolu Alstom Grid,

Hindistan’da bir stratejik 800 kV ultra yüksek gerilimli doğrudan akım (UHVDC)

sözleşmesi dahil olmak üzere, 2.2 milyar Euro değerinde sözleşmelerle yüksek

düzeyde siparişler aldı.

 

Transport 2008’den bu yana en iyi ticari dönemini geçirdi. Alstom Transport,

Batı Avrupa’da, özellikle Amsterdam’da bir sinyalizasyon sistemi, Almanya ve

İsveç’te bölgesel trenler, İsviçre’de yüksek hızlı trenler ve Fransa’da banliyö

trenleri ve metro projeleri ile Batı Avrupa’daki ticari faaliyetlerini artırarak

 

İlk Yarıyıl Satış Rakamları Yükseldi

2012-2013 döneminin ilk yarısında satışlar 9.7 milyar Euro’ya çıktı.

Böylelikle 2011-2012 döneminin ilk yarısında 9.4 milyar Euro olan satış

rakamlarında %4’lük bir artış kaydedildi. Thermal Power (Termal Enerji) ve

Transport alanında sırasıyla %5 ve ’lük artışlar yaşandı. Renewable Power

(Yenilenebilir Enerji) gelirleri, Latin Amerika’da yürütülen büyük hidroelektrik

sözleşmeleri için bu dönemde daha düşük gelirler elde edilmesi nedeniyle

oranında düştü. Grid’in (Enerji İletimi) satışları sabit kaldı.

 

Gelişen satış rakamları, projelerin etkin yürütülmesi ve sıkı maliyet kontrolleri

sayesinde işletme gelirleri 703 milyon Euro’ya çıkarak geçtiğimiz yılın aynı

dönemine oranla yükseldi. 2012-2013 döneminin ilk yarısında faaliyet

karı marjı ise 50 baz puanı artışla %7.2’ye çıktı. Alstom’un Thermal Power’da

faaliyet karı marjı ise %9.2’den .6’ya yükseldi. Renewable Power’ın

marjı %7.3’ten %5.7’ye düşerken, bu düşüşte rüzgâr enerjisindeki düşük iş

hacmi ve fiyat erozyonu etkili oldu. Alstom Grid’in faaliyet karı marjı, maliyet

optimizasyonu ile birlikte projelerin genel olarak iyi yürütülmesi sayesinde,

geçtiğimiz yıl kaydedilen %5.8’lik orandan %6.1’e yükseldi. Transport’ta faaliyet

karı marjı, satışların toparlanması sayesinde %5.0’dan %5.3’e çıktı. Grubun

net kârı, 2011-2012 döneminin ilk yarısında gerçekleşen 363 milyon Euro’luk

rakama oranla ’lik bir büyümeyle 403 milyon Euro’ya ulaştı.

 

Pozitif Serbest Nakit Akışı ve Sağlam Mali Yapı

Alstom’un 2012-2013 döneminin ilk yarısında serbest nakit akışı 101 milyon

Euro ile pozitife döndü ve 914 milyon Euro ile negatif olan geçtiğimiz yılın aynı

dönemine göre önemli bir iyileşme gösterdi. Temettü ödemesinin ardından,

Grubun net mali borcu 30 Eylül 2012 itibariyle (2,871) milyon Euro’ya ulaştı. Bu

rakam 31 Mart 2012 itibariyle (2,492) milyon Euro ve 30 Eylül 2011 itibariyle

(2,748) milyon Euro idi.

 

Bu dönemde özkaynaklar sabit kaldı ve 31 Mart 2012’de 4,434 milyon Euro

iken, 30 Eylül 2012 itibariyle 4,449 milyon Euro olarak gerçekleşti. Eylül 2012

sonu itibarıyla 1.6 milyar Euro brüt nakit hacmi, 1.35 milyar Euro kullanılmamış

kredi imkânı ve Eylül 2014’te başlayacak tedrici borç geri ödeme planı ile

Alstom’un bilançosu güçlü bir durum sergiliyor.

 

Kilit Teknolojilerde ve Bölgelerde Konsolide Pozisyon

2012-2013 döneminin ilk yarısında Alstom, ortalık ve seçici devralma politikasını

sürdürdü. Firma, AR-GE ve dinamik pazarlardaki varlığını güçlendirmek için

sermaye harcamalarına yatırım yapmaya devam etti.




SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat