Banner


İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişi yasaklandı

İstanbul Boğazı'ndan, hava çekimi 58 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaklandı.

 
bogaz_gemi.jpg

İstanbul Boğazı'ndan, hava çekimi 58 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçişi yasaklandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın ''Limanlar Yönetmeliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile iç sularda bulunan liman başkanlıkları hariç olmak üzere liman başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları ile tüm denizcilik faaliyetlerine ilişkin olarak gemi, deniz aracı ve kıyı tesisi ilgililerinin liman başkanlığına karşı sorumlulukları belirlendi.

Yönetmelik ile liman başkanlıklarının liman idari sınırları ve sahası ile demirleme sahalarını belirlemek, idari sahadaki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uygulanacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ve tahliye yöntemleri düzenlendi. Yönetmelikle, gemilerin veya deniz araçlarının bildirimlerini, kılavuzluk ve römorkörcülük ile ilgili gereklilikler ile idari sahadaki seyir, can, mal ve çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin gereklilikleri ve diğer ilgili hususlar da düzenlendi.

Yönetmelik hükümleri, aksi belirtilmedikçe devlet gemileri, askeri gemiler ve askeri kıyı tesisleri ile kolluk birimlerine ait gemi ve kıyı tesisleri dışında, liman idari sahasında faaliyette bulunan tüm gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerini kapsayacak.

 

Limanda seyir emniyeti

Yönetmeliğe göre, liman idari sahasında seyreden, kıyı tesisinde bulunan veya demirde bekleyen gemi ve deniz aracı ile kıyı tesisi ilgilileri ve diğer ilgililer, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetine yönelik liman başkanlığınca verilen talimatlara uymakla yükümlü olacaklar. Liman idari sahasında yer yapan gemi ve deniz araçları ile ilgili mevzuatta belirtilen sayı ve yeterlilikte personel ile donatılarak sevk ve idare edilecekler.

Uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve deniz aracı ilgilileri ile 150 Gros ton (GT) ve üzeri kabotaj seferi yapan gemi ve deniz aracı ilgilileri, liman sahasına giren en az 24 saat önce, liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi 24 saatten az olan gemi ve deniz aracı ilgilileri ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra bildirim yapacaklar.

Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, bildirim veren hakkında idari işlem yapılacak ve varsa yanaşma, kalkma, geçiş sırasını kaybedecek.

300 GT altındaki turizm faaliyetlerinde gezi, spor ve eğlence amaçlı kullanılan gemi ve deniz araçları ile kabotaj seferi yapan ve kendine tahsisli kıyı tesislerine yanaşan balıkçı tekneleri bu hükümlerden muaf olacak.

 

Gemi yanaşma ve demirleme kuralları

Geliş bildirimi yapmakla yükümlü gemi ve deniz araçları, ordino almadan yanaşma, bağlama veya demirleme işlemi yapamayacak.

Kabotajda hat izinli çalışan gemi ve deniz araçları ile liman idari sahasında çalışan yolcu gemileri, yolcu motorları, kum istihsali yapan gemiler, arabalı vapurlar, günübirlik gezinti yapan tekneler, yüzergezer restoranlar, kıyı tesisleri hizmetinde kullanılan gemi ve deniz araçları, servis ve acente motorları ile bin GT'dan küçük yatlar, balıkçı tekneleri, deniz taksileri, tonajlarına bakılmaksızın kamuya ait tekneler yanaşma ordinosu almadan kendilerine tahsisli kıyı tesislerine yanaşabilecekler.

LPG, LNG ile yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı yük taşıyan tankerlerin gece kıyı tesislerine yanaşıp ayrılmalarına; seyir ve manevra sahasının elverişliliği, kıyı tesisinin konumu ve uygunluğu ile diğer şartlar dikkate alınarak, liman başkanlığınca uygun bulunması halinde yanaşma müsaadesi verilecek.

 

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri

Kıyı tesislerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak, 500 GT ve üstü tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları ile bin GT ve üzerindeki Türk bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile bin GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorunda olacaklar. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan alacaklar.

 

Tehlikeli yüklerle ilgili bildirim yükümlülüğü

Uluslararası sefer yapan ve tehlikeli yük taşıyan Türk veya yabancı bayraklı tüm gemiler, liman idari sahasına girmeden en az 24 saat önce, liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi 24 saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, Tehlikeli Yükler Manifestosu Formunu doldurup, ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına bildirecek.

Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve diğer tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepolar, kıyı tesisi işletmelerince belirlenecek. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip boşaltılması, bu iş için ayrılmış rıhtım ve iskelelerde yapılacak. Tehlikeli madde elleçlemesinde görevli kıyı tesisi personeli ve gemi adamları, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında koruyucu elbise giyecek.

Yat limanları ve balıkçı barınakları hariç kıyı tesislerinde aynı rıhtım veya iskele üzerinde art arda yanaşmış olan iki gemi ya da deniz aracı arasında uygun emniyet mesafesi bırakılacak.

Spor, gezi ve eğlence amaçlı tekneler, liman sahasındaki, mendireklerle sınırlı alan içerisinde ve koylarda diğer gemilerin ve deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyredecekler.

 

Liman başkanlığının iznine tabi diğer hususlar

Şamandıralanma, dalış, deniz dipi ve sualtı çalışmaları, deniz dibi tarama ve benzeri faaliyetler öncesinde liman başkanlığından izin alınacak. Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman idari sahasında yarış ve benzeri faaliyetler veya organizasyonlar düzenlenemeyecek.

Kılavuz kaptanlar, emniyetli olarak kılavuzluk hizmeti verilemeyecek gemilere kılavuzluk hizmeti veremeyecek. Bu gemiler liman başkanlığına bildirilecek ve emniyet tedbirleri alınacak.

Gümrük denetimine tabi olan gemi ve deniz araçlarından gümrük hizmeti verilen yerlere ya da bu yerlerden onlara; yolcu, yolcu eşyası, gemi personeli, malzeme, kumanya ve gemi ile ilgili kişiler ancak izin verilmiş hizmet tekneleri ile taşınabilecek. Bu teknelere liman başkanlığınca yazılı izin verilecek.

 

Bayrak çekme zorunluluğu

Liman sahasında bulunan yabancı bayraklı gemi ve deniz aracı güneşin doğuşundan batışına kadar ulusal bayrağı ile Türk Bayrağı, Türk bayraklılar ise sadece Türk Bayrağı çekecek. Seyir halinde bulunan gemiler ise güneşin batışından doğuşuna kadarki zaman diliminde bayraklarını çekili bırakabilecek.

Liman sahasında bulunan gemi ve deniz araçlarına su, yağ ve yakıt ikmali, liman başkanlığınca uygun görülen iskele, rıhtım ve demirleme sahalarında yapılacak.

 

İstanbul Liman Başkanlığı'na özel hükümler

İstanbul Liman Başkanlığı liman idari sahasını ziyaret edecek yabancı ve Türk askeri gemiler, gelişlerini Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na bildirerek, bu komutanlıkça liman başkanlığı ile sağlanacak mutabakata göre, Kızkulesi Feneri'nden geçen boylamın doğusu ile İnci Burnu ve Moda Burnu arasındaki alana demirleyebilecek.

Yolcu gemileri izin almak koşuluyla Dolmabahçe'ye demirleyebilecek. Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler, Anadolu ve Avrupa yakaları arasında, özel kaplar ve ambalajlar içinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak, taşıyan ve taşıtan tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bu işe ayrılmış yolcusuz araba vapuru, araba ferisi veya tren vapuru ile taşınabilecek. Bu taşıma 00.30-06.00 saatleri arasında yapılabilecek.

İstanbul Boğazı'ndan, hava çekimi 58 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasak olacak. Hava çekimi 54 metre ile 58 metre arasında olan gemi ve deniz araçları ise liman başkanlığının gerekli gördüğü sayıda ve güçte römorkörün eşlik etmesi şartıyla boğaz geçişi yapabilecek.

İstanbul Boğazı'nda trafik ayırım şeritleri içinde emniyet ve gümrük denetimleri yapılamayacak. Görüş mesafesi, İstanbul Boğazı ve Haliç için 200 metreye Marmara Denizinde 500 metreye düştüğünde liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulacak.

İzmit'te Körfez Geçiş Köprüsü'nden ise hava çekimi 60 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasak olacak.

 

28 yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, Aliağa, Ambarlı, Anamur, Ayvalık, Bandırma, Bodrum, Ceyhan, Çanakkale, Dikili, Enez, Fethiye, Gelibolu, Güllük, Hopa, İskenderun, İstanbul, Karadeniz Ereğli, Karasu, Karataş, Kefken, İzmit, Mersin, Rize, Silivri, Şile, Taşucu, Tekirdağ ve Tuzla liman yönetmelikleri yürürlükten kaldırıldı.

(denizhaber)
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat