Banner


Full Petrol’ün yüzde 60'ı Doğan Enerji'nin

Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Full Petrol ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinin yüzde 60'ını temsil eden hisse senetlerinin alımı ve devri konusunda "Hisse Alım ve Satım ve Şirketin Sevk ve İdaresine İlişkin Sözleşme" imzalandığını bildirdi.

 
full_dogan.jpg

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, sermayesinde yüzde 99,99 oranında pay sahibi oldukları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (Alıcı) ile Arista Yatırım ve Yönetim Holding AŞ arasında; bünyesinde 'mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait' 24 adet, 'işletmesi kendisine, mülkiyeti 3. kişilere ait' 21 adet ve 'Full' markası altında bayilik sisteminde faaliyet gösteren 9 adet olmak üzere toplam 54 adet istasyonu, 1'i akaryakıt ve LPG, 2'si sadece akaryakıt ve 2'si sadece LPG olmak üzere toplam 5 adet terminali barındıran (ikisi mülk, üçü kiralık) Full Petrol ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinin yüzde 60'ını temsil eden hisse senetlerinin alımı ve devri konusunda bugün "Hisse Alım ve Satım ve Şirketin Sevk ve İdaresine İlişkin Sözleşme" imzalandığını bildirildi.

 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alım bedeli, 'pazarlık usulü' kararlaştırılmış olup, devre konu hisse senetlerinin değeri 109 milyon dolar olarak belirlenmiştir. Arista Yatırım ve Yönetim Holding AŞ (Satıcı) en geç 'Kapanış' tarihine (28 Aralık 2012) kadar Full'ün sermayesinin 175 milyon dolar karşılığı Türk Lirası'na artırılmasını kabul ve taahhüt etmiştir.

Doğan Enerji, 'Full'ün 175 milyon dolar karşılığı Türk Lirası 'tamamı ödenmiş' sermayesini temsil eden hisse senetlerinin yüzde 60'ını (105 milyon dolar karşılığı Türk Lira'lık kısmını) 109 milyon dolar bedel üzerinden iktisap edecektir. Söz konusu hisse senedi devir bedeli, 'kapanış tarihi'nde nakden ve peşin olarak 'Satıcı' tarafa ödenecektir.

'Kapanış' işleminin tamamlanması ve hisse senedi alım/devir işlemlerinin gerçekleşmesi; diğer 'kapanış' koşullarının yanı sıra gerekli 'resmi' (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu) izinlerin alınmasına bağlıdır. 'Kapanış' tarihi 'Alıcı' tarafın onay vermesi halinde en çok 90 gün ertelenebilecektir.

Full Grubu'nun 01.01.2012-30.06.2012 ara hesap dönemine ait 'kombine' finansal tablolarına göre; 'Aktif Toplamı' yaklaşık 692,3 milyon TL, 'Satış Gelirleri' ise 649,1 milyon TL'dir. Konuya ilişkin olarak, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek bir gelişme olduğu takdirde, gerekli açıklamalar yapılacaktır."
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat