Banner


Tehlikeli maddelerin yönetiminde ‘tek’ noktadan ‘uzman ‘çözümler:

Tehlikeli Maddelerin Yönetimi’ne yönelik, 25 ülkede temsilciliği bulunan bir uzmanlar ağı olan DGM (Dangerous Goods Management) uzman çözümlerini Nisan 2011 tarihinden bu yana Türkiye’ye de taşıyor. 

dgm

DGM Türkiye

Paketleme, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile sektörün tehlikeli madde lojistiğine yönelik oluşan hizmet ihtiyacını karşıladıklarını söyleyen DGM Türkiye Eğitim ve Operasyon Direktörü Göksu Aktuğ Kaya, bu alanda son zamanlarda büyük değişiklikler gözlemlense de kaydedilen mesafenin uluslararası uyum açısından yeterli olmadığı görüşünde.

“Tehlikeli Maddelerin Yönetiminde Çözüm Ortağınız” sloganıyla Nisan 2011’de temelleri atılan DGM Türkiye’yi daha yakından tanıyabilir miyiz?
 

DGM Türkiye 2011 yılı Nisan ayından bu yana sektörde; eğitim, danışmanlık ve paketleme operasyon hizmetleri ile Tehlikeli Maddeler Çözüm Ortağı olarak faaliyet gösteriyor. Hizmetlerimiz, tüm kargo acentelerine, üretici ve ihracatçı firmalara ve genel olarak kimyasal madde lojistiğinde yer alan ve sorumlulukları tanımlanmış tüm firmalara yönelik... Lojistik süreçlerde karşılaşılan sorunlara kısa sürede çözümler üretebiliyoruz. Tüm modlar için oluşturduğumuz ve sürekli güncel tuttuğumuz kaynaklarımız ile oluşan kütüphanemiz ve tecrübemiz doğru ve etkin çözümlere ulaşmamızı sağlıyor.

IATA (Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği) Stratejik Ortağı olmamız, bize havacılık eğitimleri konusunda büyük bir avantaj sunuyor. Tüm dünyada geçerli sertifikalarımız, IATA ile eğitim işbirliklerimiz ve oluşturduğumuz sinerji, bizleri daha büyük projelere dahil olmamız yönünde cesaretlendiriyor. DGM, Tehlikeli Maddeler Eğitimleri konusunda dünya genelinde en büyük okul olma özelliğini taşıyor. DGM Türkiye de,  IATA ve SHGM tarafından onaylanmış bir eğitim kuruluşu.

Paketleme servisiyle özel taleplere hızlı çözümler

Tehlikeli maddelerin paketlenmesi ve yeniden ambalajlanması konusunda operasyonel hizmetler de veriyorsunuz. Bu hizmetiniz hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Dünyanın herhangi bir noktasına çok acil bir numune gönderimi ya da hammadde nedeniyle durmuş bir fabrika hattına acil bir kimyasal ürün tedariki… Paketleme operasyonu hizmetimiz, bu gibi özel taleplere hızlı ve güvenilir çözümler üretiyor. Havayolu başta olmak üzere, karayolu ve denizyolu için de sunduğumuz bu hizmetimizde gönderici firmaların taşınacak olan ürünü tanımlayabilmesi, SDS olarak adlandırılan Güvenlik Bilgi Formlarını oluşturması, paketleme operasyonu öncesi müşterilerimizin tamamlaması gereken bir süreçtir. SDS’i hazır olmayan gönderici firmalara, bu ve ilgili diğer konularda danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

Paket ve ambalajların tedariki konusunda da müşterilerinize alternatifler sunuyor musunuz?

Tehlikeli madde lojistiğinde ihtiyaç olan ambalaj, etiket ve yardımcı ambalaj malzemelerinin tedarikini sağlamaktayız. Maalesef yeterli talep olmaması nedeniyle bazı ürünlerin tedariki hala ithalat yoluyla yapılıyor. Yeterli talebe ulaştığımız ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için, yerli üretici firmalar ile sıkı işbirliği içerisindeyiz. Yakın zamana kadar ithal ettiğimiz ambalaj malzemelerinin Türkiye’de üretilmesi ve hatta bir adım ileri giderek ihracatına başlamamız bizleri gururlandırıyor.  

Paketleme hizmetimiz ile tanıştığımız müşterilerimize, kendi içlerinde bu operasyonları yapabilmeleri için danışmanlık da yapıyoruz. Böylelikle müşterilerimizin sıklıkla karşılaştığı hasar ile ilgili şikayetler de asgari seviyelere iniyor.

Dünyanın alanındaki en büyük okulu!

Aynı zamanda geniş bir eğitim yelpazeniz de bulunuyor? Bu programlara kimler katılabilir, şartları nelerdir? Hangi kurumlarla işbirliği yapıyorsunuz?
Havayolu için IATA ve SHGM tarafından onaylı olarak verdiğimiz Tehlikeli Maddeler Temel ve Tazeleme kurslarımız ile sektöre hizmet vermekteyiz. Özellikle operasyon ve danışmanlık bölümlerimiz ile geliştirdiğimiz eğitim faaliyetimiz, teorinin yanı sıra pratik uygulamalar da içeriyor. Karayolu ve denizyolu için ise firmaların ihtiyaç duyduğu tehlikeli maddeler kaynak kitap yönetimi, depolama, acil durum uygulamaları gibi pek çok faydalı konuda seminerlerimiz bulunuyor.

Üniversiteler ile ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla, öncelikle lojistik ve ilgili bölümlere devam eden ya da yeni mezun olmuş öğrencilere çok uygun şartlarda eğitim paketleri sunmaktayız.  

Yakın vadede hizmet portföyünüze ekleyeceğiniz yenilikler var mı?

2012 yılı ilk çeyreğinde, DGSA (Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanlığı) hizmetimiz başladı. Bu hizmetimiz; tehlikeli madde elleçleme, yükleme, boşaltma ve depolama yapan tüm üretici firmalar, kargo acenteleri, nakliyeciler, depo ve antrepolar, akaryakıt istasyonları, havayolları ve yer hizmetleri şirketlerine sunuluyor. ADR/IMDG/ IATA/ RID’e göre, tehlikeli maddelerin lojistik süreçlerinde, ulusal ve uluslararası karmaşık mevzuat yapılarına uyulması gerekiyor. Bu mevzuatın devamlı olarak güncel tutulması ve tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmalara doğru olarak aktarılması büyük önem taşıyor. DGSA hizmetimizi, 2013 yılı ilk çeyreği tamamlanmadan sektöre yaygın olarak sunmayı hedefliyoruz.

ADR sürecinde hızlı ama yetersiz yol alıyoruz!

Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığının bugün ulaştığı noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? ADR’ye yakın zamanda taraf olan Türkiye’de lojistik şirketleri ve diğer aktörler geçiş sürecinde en fazla hangi sorunlarla karşılaşıyor?

ADR konusunda Türkiye’nin, pek çok kişinin öngöremeyeceği hızda yol aldığını düşünüyorum. Fakat bu durumun, gelişmelerin yeterli olduğu yönünde algılanmaması gerekiyor. Diğer bir ifadeyle, uzun süre boyunca hiç bir gelişmenin görülmediği Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı konusunda son zamanlarda çok büyük değişiklikler gözlemlendi. Ancak bu uluslararası uyum için yeterli değildir.

Bunun yanı sıra, ihracatımızın devamı için motive olduğumuz ADR’ye uyum, Türkiye içindeki lojistik süreçlerde birçok firma tarafından önemsenmiyor. Yurtiçi ya da uluslararası trafik ayrımı olmaksızın kurallara uyulması ADR uyum sürecimizi büyük oranda arttıracaktır. Öte yandan tehlikeli madde ambalajlarının Türkiye’de test edilebiliyor ve sertifikalandırılıyor olması yaşanan sorunların çözümü için büyük katkı sağlayacaktır.

 

 

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat