Banner


Karayolu Taşımacılığı Sürdürülebilirliği Taahhüt Ediyor

Küreselleşen bir ekonomide, karayolu taşımacılığı sadece bir taşıma şekli değil; herşeyin ötesinde, her ülkenin sürdürülebilir ekonomik ve ticari kalkınmasında rekabet gücünü sağlayan hayati bir üretim aracıdır.

jens_huegel.jpg

Toplum içindeki rolüne bakıldığında, karayolu taşımacılığı sektörü en son araç teknolojilerine yatırım yaparak kendi sorumluluklarını üstlenmiş bulunmaktadır. Bu sayede, karayolu taşımacılığı sektörü zehirli ve zehirli olmayan gaz salınımlarını %98 gibi büyük bir oranda azaltmış olup, hava kalitesinin iyileştirilmesine destek sağlamıştır.  

Sektör halen süregelmekte olan CO2 salınımları meselesiyle mücadele etmektedir.
Bununla beraber, bir gerçeğin altını çizmekte özellikle fayda bulunmaktadır: Uluslararası bilimsel raporlara göre, genel olarak ulaştırma sektörü, dünyadaki CO2 salınımının %30’undan sorumludur. Ancak sorumluluğun çok büyük çoğunluğu özel binek araçlara aittir. Öyle ki; ticari karayolu taşımacılığı dünyadaki insan faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 salınımlarının sadece ve sadece %3’ünden sorumludur.

CO2 salınımında en iyi performans karayolunun!

Esasen, günümüzde karayolu taşımacılığı eşdeğer kapıdan kapıya taşımacılık hizmetleri esas alındığında, diğer taşıma türlerine kıyasla CO2 salınımı açısından daha iyi performansa sahiptir. Bütün bunlardan bağımsız olarak, karayolu taşımacılığı sektörü, düşük oranlı dahi olsa, sebep olduğu CO2 salınımını daha da düşürmeye çalışmaktadır. Nitekim sektör, proaktif bir yaklaşımla, 2030 yılına kadar karayolu ile ticari eşya/yolcu taşımacılığına ait CO2 salınımlarını %30 daha azaltmak gibi iddialı bir hedef belirlemiştir.

Bu cesur azaltma hedefi, aşağıdakiler gibi yenilikçi teknolojilerin ve örnek uygulamaların hayata geçirilmesiyle gerçekleştirilebilecektir:

 • ·         Yenilikçi motor teknolojilerine yapılan yatırımlar yakıt tüketiminde ve sonuç olarak CO2 salınımlarında ’dan fazla azalmaya katkı sağlayabilir.
 • ·         IRU Academy tarafından verilen sürücü eğitimleri gibi eğitimler, yakıt tüketimini sonucunda CO2 salınımlarını ’a kadar azaltabilir.
 • ·         Akıllı Ulaşım Sistemleri ve standart modüler kavram (daha uzun ve daha ağır taşıtlar) gibi, mevcut yükleme birimlerinin etkin kullanımına, mümkün olan durumlarda daha uzun taşıt kombinasyonlarının kullanımına ve gereken yerlerde daha kısa kombinasyonların kullanımına olanak sağlayan yenilikçi yeşil lojistik kavramları yakıt tüketimini ve CO2 salınımlarını ’dan fazla azaltabilir ve daha fazla taşıma yerine daha iyi taşıma sağlayabilir.

Bu iddialı salınım azaltma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yetkili merciler, altyapı planlayıcıları, taşıt ve lastik üreticileri ile Akıllı Ulaşım Sistemleri tedarikçileri başta olmak üzere tüm paydaşları kapsayan bütünleşik ve eşgüdümlü bir eyleme ihtiyaç vardır. Taşıt üreticileri, lastik üreticileri ve telematik tedarikçileri, birlikte işleyebilen sistemler sağlayarak ve daha hafif bina malzemeleri ve kullanımı zorunlu hale gelmeden de önce aero-dinamik bir tasarım gibi en son yenilikçi teknolojileri kullanarak, örneğin ürünlerinin yakıt tüketiminde ve CO2 salınımlarında asgari azalma sağlamalıdır.

Hedef ve stratejilerde başrol hükümetlerin

Ancak, hükümetlerin rolü belki daha da fazla önem taşımaktadır. Yenilikçi ulaşım teknolojilerinin, örnek uygulamaların ve eğitimlerin sektöre yerleşmesini kolaylaştırmak için gerçek ticari teşvikler sağlamaları gerekmektedir. İlave olarak, zehirli gaz salınımlarının azaltılmasını amaçlayan yeni yasalar önermekten vazgeçerek, daha çok yakıt tüketimini azaltmayı ve aynı zamanda da mümkün olduğunca, fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle üretilen hidrojen yakıtı gibi, alternatif enerji/yakıt kaynaklarının getirilmesini destekleyen mevzuata yoğunlaşmaları zorunludur.

Yetersiz karayolu altyapıları ağır bir ticari taşıtın yakıt tüketimini kolaylıkla 3 katına çıkarabileceğinden, hükümetlerin aynı zamanda darboğazları ortadan kaldırmak ve eksik bağlantıları tamamlamak üzere yeni altyapılara yatırım yapması da gerekmektedir.

İddialı hedeflere ulaşmak ancak işbirliği ile mümkün

Sonuç olarak, geçtiğimiz 20 yılda, karayolu taşımacılığı kendinden kaynaklanan zehirli gaz salınımlarının kayda değer oranda azaltılmasında ve süregelen CO2 salınımı meselesiyle yüzleşme konusunda önemli başarılar elde etmiştir. Karayolu taşımacılığı sektörü, dünya çapındaki karayolu taşımacılığı sektörü adına proaktif bir söz vererek 2030 yılına kadar CO2 salınımlarını %30 azaltmayı taahhüt etmiştir. Ancak, karayolu taşımacılığının daha da kolaylaştırılması ve desteklenmesi için, tüm kilit paydaşların sektör ile işbirliği içinde çalışarak bu iddialı CO2 salınımı hedeflerinin tam olarak gerçekleşmesini sağlamaları gerekmektedir.

“Günümüzde karayolu taşımacılığı eşdeğer kapıdan kapıya taşımacılık hizmetleri esas alındığında, diğer taşıma türlerine kıyasla CO2 salınımı açısından daha iyi performansa sahiptir. Bütün bunlardan bağımsız olarak, karayolu taşımacılığı sektörü, düşük oranlı dahi olsa, sebep olduğu CO2 salınımını daha da düşürmeye çalışmaktadır. Nitekim sektör, proaktif bir yaklaşımla, 2030 yılına kadar karayolu ile ticari eşya/yolcu taşımacılığına ait CO2 salınımlarını %30 daha azaltmak gibi iddialı bir hedef belirlemiştir.”

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

 • Otomotiv
 • Enerji
 • Gıda
 • Akaryakıt
 • Tekstil
 • Kimya
 • İnşaat
 • Lastik
 • İhracat