e
Banner


HAVAŞ, tehlikeli madde operasyonlarında riske yer bırakmıyor!
Tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığı için en önemli konunun eğitim olduğunu vurgulayan Havaş Antrepo Koordinatörü Turhan Yeşil, uygulamaya aldıkları IATA’nın “DG AutoCheck” programıyla 0 hata tespiti gerçekleştirerek operasyon öncesinde bertaraf ettiklerini ve hızı arttırdıklarını söyledi. 
havaÅ�HAVAŞ olarak tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığında öncelikleriniz neler? 
HAVAŞ olarak tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığı alanında süren çalışmalarımızda 2000 yılında büyük bir aşamaya geçiş yaptık. Daha önce dışarıdan eğitimle süreçleri yönetmeye çalışırken, 2000 yılı sonrası eğitmenlerimiz IATA’da “Professional Skills for DG Instructors” programlarına katılmaya başladı. Bu programla birlikte eğitimlerimizin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) onayına sunulup şirket içi eğitim olarak verebilmemizin kabulü sağlandı. Böylece tüm personelimize sınıf ortamında tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığı eğitimlerine başlamamızla büyük bir ivme kazandık.
Tehlikeli ve kimyevi kargo kabul aşamasında çok dikkatli ve titiz çalışmaya özen gösteriyoruz. Gelen her kargo paketi standart kabul işlemlerinden geçirilirken “Hidden” yani “Gizli” tehlikeli madde veya “Undeclerated” yani “Deklere edilmemiş” tehlikeli madde olabilme riskini muhakkak gözetiyoruz. Yaptığımız iş gereği bu durumlarla karşılaşma riskimiz yüksek. Göndericiler uçuş esnasında risk yaratabilecek bazı ürünleri farkında olmadan sevk için getirebiliyorlar. Havaş olarak bir diğer önemli görevimizde bu eşyaları tespit ederek güvenlik riskini önlemek. Ayrıca x-ray taraması yapan güvenlik personeline de eğitim vererek kargo tarama esnasında şüpheli bir içerik görüntüsü tespit ederlerse işletme olarak bizi bilgilendirmelerini sağlıyoruz. Şüpheli durum varsa gönderici ile temasa geçerek durumu iletip içeriğin kontrolünü birlikte sağlıyoruz ve yaptığımız risk değerlendirmesine göre uçuş emniyeti için gerekli aksiyonları alıyoruz.
Tehlikeli ve kimyevi madde olarak kabul edilen kargoların kabul işlemleri, gerekli eğitimi alan kalifiye personelimiz tarafından “IATA Tehlikeli Madde Yönetmeliği” koşullarına göre etiket ve işaretleme, paketleme, evrak kontrolleri ile gerçekleştiriliyor. Kargoların gideceği ülke koşulları ve taşıyıcı havayolunun koşulları kontrol edilerek tüm şartlar uygunsa ilgili depolarımıza alım yapılıyor. Depoya kabul sonrasında alınan tehlikeli maddelerin uygun şartlarda, ayrım koşulları gözetilerek depolanması gerekli. Bu amaçla inşa edilen özel alanlarda ilgili kargoları depolamaktayız. İlgili alanlar kamera kontrollü, herhangi bir olumsuzluk anında yanma, sızıntı gibi durumlara karşı belirli bir süre dirençli, alarm sistemleri ile ikaz üreten ve olumsuzluğu başlangıcı itibarıyla aktarıp önlem alma şansı veren alanlardır. Bu özel alanlar konuyla ilgili idareden işletme izni alınarak oluşturulup kullanılabilmektedir. 
havaÅ�Havaş olarak tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığının önemine ilişkin eğitim ve bilinçlendirmeye oldukça önem vermekteyiz. Tüm personelimiz görev alanına göre temel eğitimi zorunlu olarak almaktadır. Belirli periyotlarla tazeleme eğitimleri verilerek her personeli görev alanına göre bilmesi gereken bilgiyle donatmaktayız. 
Bu konuda önemli bir adım atıp IATA’nın oluşturduğu ve tüm hava kargo sektörüne sunduğu “DG AutoCheck” programını çalışma süreçlerimize 2019 yılında ekledik ve tüm süreçlerde bu programı kullanmaya devam ediyoruz. İlgili programı Türkiye’de uygulayan ilk işletme olarak, operasyonlar esnasında en çok karşılaşılabilecek insan faktörü kaynaklı hata olasılıklarını kontrollerimizle ortadan kaldırdık. Bu program kullanılarak gelen evraklar ve eşyalar, paket tipi/türü-işaret ve etiketler en güncel IATA Tehlikeli Madde Yönetmeliği koşullarına göre kontrol edilerek hatalar varsa en kısa sürede tespit edilmektedir. Böylelikle gözden kaçacak bir nokta kalmadan, 0 hata tespiti gerçekleşerek göndericilere bilgi verilip düzeltmeler yaptırılabilmektedir. Bu konuda emniyetli ve güvenli uçuş imkanını sağlayarak müşteri havayollarımıza iyi bir hizmet sağlamaktayız. İhtiyaçlarını anlayıp en önemli koşul olarak “Uçuş Güvenliğini” ilk sıradaki önceliğimiz olarak değerlendiriyoruz ve bundan dolayı çok olumlu yorumlar alıyoruz.
Yine IATA DG AutoCheck programını kullanarak manuel yapılan işlemlerden daha hızlı ve hatasız ilerleyerek göndericilere hata tespitlerinin düzeltilmesiyle ilgili fırsat sunuyoruz. Gönderici hızlı bir şekilde cevap alıyor, varsa hataları düzeltip revizelerini yapıyor ve daha hızlı bir şekilde ikinci kontrole getiriyor. Düzeltmelerden dolayı uzun beklemeler ve sonucunda kargonun gecikmesinin de önüne geçmiş oluyoruz.
 
TOPLAM HACMİN YÜZDE 3’ÜNÜ OLUŞTURUYOR  
Operasyonlarınızın yurt içi ve yurt dışı dağılım oranı nedir? 
Tehlikeli ve kimyevi madde işlemlerinin önemli bölümü yurt dışına sevk edilecek ihracat kargolarının kontrollerini kapsamaktadır. Bu kargolar toplam hacmin %2-3 civarı oranına sahiptir. Ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Uzak Doğu’ya tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığı yapılmaktadır.
İthalatta karşıladığımız ve depoya aldığımız kargolar içinde ise yaklaşık %3 oranında tehlikeli ve kimyevi madde taşıması yapılmaktadır. Özellikle son dönemde lityum batarya ve lityum batarya ile çalışan cihazların kullanımından dolayı söz konusu tipte kargoların oranlarında büyük artış gözlenmektedir. Ayrıca ilaç ve ilaç hammaddesi olarak bazı ürünler tehlikeli ve kimyevi madde olarak değerlendirilebilmektedir. 
Yurt dışına gönderilecek tehlikeli ve kimyevi madde kontrolleri ile depolanması aynı şekilde ithalatla gelen tehlikeli ve kimyevi maddeler için de geçerli olup ithalat kargonun kabulü, depolanması ve teslimi için de birebir koşullar tarafımızca sağlanmaktadır.
 
Tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığına yönelik gerçekleştirdiğiniz özel yatırımlar neler? 
Geçici Depolama Yeri açarken ilk konulardan biri de tehlikeli ve kimyevi madde depolama alanının uygun şartlarda inşa edilmesi ve düzenlenmesidir. Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda açma ve işletme ruhsatı alınabilir. Bizde tesislerimizde benzer her işletme gibi bu konuya büyük önem vermekteyiz.
Mevcut tesislerimizde ilgili alanlar öncelikle yangın, sızıntı, patlama gibi durumlara karşı güçlendirilmiş betonarme yapıyla oluşturulmaktadır. Giriş-çıkış yapılacak kapılar özel üretim olan “fire-proof” yani “yangın geçirmez” statüdedir. Yüksek ısıdaki bir yangına gerekli müdahale yapılmaya başlanana kadar riskli durumu yaklaşık 2 saat içeride tutacak şekilde üretilmiş kapılar kullanılmaktadır. Ayrıca tehlikeli ve kimyevi madde depolama alanındaki yangın söndürme sistemi ve kamera sistemi de benzer şekilde riskli durum başlayınca çalışacak ve müdahale sağlayacak “ex-proof” özelliktedir.  
Dökülme, saçılma gibi kazalara ilişkin ilk müdahaleyi yapmak üzere, profesyonel ekiplerin müdahalesine dek önlemleri almak için belirli bölgelerde konuşlandırılan “Atık/Döküntü Müdahale Ekipmanları” bulunmakta ve belirli periyotlarda tatbikatlar düzenlenerek personelin bilinçli ve farkında olması sağlanmaktadır.
Yine bir tehlikeli madde sınıfı olan radyoaktif maddeler için de özel alanlar oluşturulmuştur. Radyoaktif maddeler ışıma yoluyla yayılırlar ve tehlike arz edebilirler. Bu nedenle özel paketlerde ve ışımayı dışarıya aktarmayacak nitelikte üretilen kaplarda taşınması gerekmektedir. Bu tip tehlikeli maddelerin bekletilmesi için yine ışımayı oda dışına aktarmayacak nitelikte betonarme bir yapı oluşturulmuştur. Ayrıca kullanılan kapı ışımayı engellemek üzere kurşun levha kaplı özel bir üretimdir. Herhangi bir aksaklıkta kapalı tutulması halinde yayılan ışımayı engelleyecek ve profesyonel ekiplerin müdahalesine dek koruma sağlayacak özelliktedir.
Ayrıca belli periyotlarda Gaiger-Müller sayacı ile de ortam ölçümü yapılarak kontroller yapılmaktadır.
 
PAZARA GÖRE KONUMLANIYORUZ 
Büyüme ve yatırım planlarınız neler? 
Havaş olarak tehlikeli ve kimyevi madde hacmimizin gelişimine göre kendimizi geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Artışa ve büyümeye oranla ilave özel depolama alanlarının planlanması ve geliştirilmesi bizler için her zaman önemlidir. İhracat ve ithalatın rotası, üretimin ihtiyaçları, toplumsal konuların ve gelişmelerin tümü büyüme için birer etkendir. Hava kargoda yaşanacak her gelişim bizimde mutlaka uyumlanmamız gereken konulardandır. 
 
EN ÖNEMLİ KONU EĞİTİM!
 
Tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığında yaşanan sorunlar, çözüm önerilerinizi aktarır mısınız?
Tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığı için en önemli konu eğitimdir. Sektörde olan ve bu işle ilgilenen kuruluş personelleri, görev tanımına göre bilmesi gereken konulara hakim olmalıdır. IATA Tehlikeli Madde Yönetmeliğinde, lokal yönetmelik ve talimatlarda bu tanımlıdır. Paketleme aşamasından başlayarak kabul yapan, uçağa yükleyen ve boşaltan, depoya konumlandıran, yolda taşıyan personellerden, gönderici müşterilere kadar herkes gerekli eğitimi almalıdır.
Taşımacılıkta en çok karşılaşılan sorun gizli tehlikeli maddelerdir. Gönderici firmaların tehlikeli ve kimyevi madde bilincinde olmadan kargonun kabulü için gerekli emniyet ve güvenliği sağlamamaları biz işletmeleri sıkıntıya sokmaktadır. Bizler gibi bu konuda sıfır taviz ve anlayışla süreci yönetmek, tüm paydaşların ortak hedefi olmalıdır.
Yönetmelik ve talimatlar, sektör koşullarına da bakılarak mutlaka güncel tutulmalıdır. Deklere edilmemiş tehlikeli ve kimyevi madde içeren bir kargo tespiti tarafımızdan yapıldığında, bunun SHGM’ye bildirilme zorunluluğu vardır. Bu konuda herhangi bir inisiyatif veya taviz olmamalıdır. Bildirim sonrası yine yönetmelik gereği SHGM tarafından taraflara önemli yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu konuda çeşitli platformlarda tüm paydaşlara hatırlatma ve ikazlarda bulunmaktayız. Acente ve müşterilere, göndericiye eşyanın depoya ulaştığını bildirmeleri ve içeriği hakkında bilgi sahibi olmadan önce gözlem yapmalarını tavsiye ederek, olası riskleri önceden belirlemelerini ve önlem almalarını teşvik etmekteyiz. Bu süreçte her aşamanın büyük önemi bulunmaktadır.
 
“Paydaşların tehlikeli madde taşımacılığı konusunu maksimum düzeyde göz önüne alması, eğitimlerle, duyurularla, bültenlerle farkındalığı arttırması çok önemli. Tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığı konusunda gerekli önem gösterilmediğinde çok ciddi olumsuzluklar, kayıplar ve kazalar yaşanması kaçınılmazdır. Olumsuzlukların önüne geçebilmek için taşıma süreçlerinde yer alan her birim gerekli önemi göstermelidir.”
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat