e
Banner


Globelink Ünimar kadın çalışanların istihdamını destekliyor
İki yıldır üst üste Great Place to Work sertifikası alan Globelink Ünimar’ın çalışanlarının yarısını kadınlar oluşturuyor. Şirket, kız öğrencilere sağladığı burs imkanı ve hayata geçirdiği Unique Steps projesiyle kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini destekliyor. Globelink Ünimar’ın büyüme hikayesinde rol üstlenen kadın yöneticilerden İnsan Kaynakları Yönetim Müdürü Burcu Altaş, eşitliğe giden yolda en temel etkenin eğitim olduğunu vurgulayarak, bu alana yoğun mesai harcadıklarını söylüyor. 
globelink ünimarGlobelink Ünimar, kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda nasıl bir strateji izliyor?
 
Globelink Ünimar olarak, kadromuzun yaklaşık yüzde 50’si kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Açıkça ifade etmek gerekirse kadın çalışanlarımızın otuz yıla yaklaşan başarı yolculuğumuzdaki baş aktörler olduğunu söyleyebiliriz. Tüm kadın çalışanlarımız iş süreçlerimizde önemli bir yer tutuyor, her alanda ciddi katkılar sunuyorlar. Bu anlamda kadınların şirketimiz içerisindeki varlığını önemsiyoruz ve destekliyoruz. Halihazırda yönetim kadrolarımızın önemli bölümünde kadın yöneticiler görev alıyor. Değerli arkadaşlarımızın her biri yürüttüğümüz operasyonlarda ciddi sorumluluklar alıyor, önemli görevler üstleniyor. 
Bununla birlikte, ilerleyen dönemde kadın istihdamına ve fırsat eşitliğine katkı sağlayan şirketler arasındaki yerimizi sağlamlaştıracak projeler de geliştirmeye devam ediyoruz. Halihazırda yürüttüğümüz insan kaynakları politikaları sayesinde kurumumuzdaki cinsiyet dağılımının da dengeli olduğunu görüyoruz. Toplumumuzun kalkınması ve refah seviyemizin artırılmasında kadınların iş gücüne katılımı büyük önem taşıyor. Ancak burada izlenilen yöntemlerin ve bakış açılarının da kritik olduğunu düşünüyorum. Kadınların entelektüel birikimlerinin daha da artırılması ve sektörel ayrımcılıkların önüne geçilmesi adına eğitimin desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bu noktada, eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi hem toplumsal birlikteliğin inşasında hem de kadınların güçlendirilmesinde öncü rol üstlenecektir. Elimizdeki tüm imkânlarla eğitimi desteklemek ve fırsat eşitliği yaratmak adına kısa, orta ve uzun vadeli projeler üretmeye devam edeceğiz.  
 
KIZ ÖĞRENCİLERE DESTEK OLUYOR 
 
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hayata geçirdiğiniz ve desteklediğiniz projeler neler? 
 
Globelink Ünimar olarak, politikalarımız ve stratejilerimiz belirlenirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesini temele alıyoruz. Bu kapsamda, fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması adına geliştirilen projeleri istikrarlı biçimde destekliyoruz. Bu anlayışla ciddi sorumluluklar üstlenen sivil toplum kuruluşlarını da desteklemeyi sürdürüyoruz.
Öncelikli olarak, eğitime ve istihdam başlıklarına mesai harcarken, kadınların önünde duran engellerin kaldırılması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, öncelikli olarak kendi içimizde yenilikçi adımlar atıyoruz. Geliştirdiğimiz insan kaynakları politikaları ve stratejileri sonucunda iki yıldır üst üste Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazandık. Bu çizgide devam ederek, kurum kültürümüz ve çalışan deneyimimizle ekosisteme ve sektörümüze örnek olmaya ve öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz.
Türk Eğitim Vakfı iş birliği ile oluşturduğumuz Globelink Ünimar Burs Fonu aracılığıyla kız öğrencilere destek olmamız ve sektör ortalamasının çok üzerinde kadın çalışan istihdam etmemiz bu anlayışımızın ilk çıktıları arasında sayılabilir. 2022 yılında devreye aldığımız Unique Steps projesiyle de nitelikli iş gücünün sektörümüze kazandırılması adına önemli bir adım atarak, kadın istihdamı ve fırsat eşitliğini destekleyecek hamlelerimize bir yenisini daha ekledik. Unique Steps ile Atlas Lojistik Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’nün sahibi olurken, Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri’nde de Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği kategorisinde Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’nü almaya hak kazandık. 
 
Lojistikte kadın iş gücü nasıl artırılabilir?  
 
Kadınların lojistik sektöründeki varlığını artıracak projeleri oldukça kıymetli buluyorum. Sürdürülebilir bir ekosistem adına eşitlik adımlarının yerine getirilmesi ve kadın temsiliyetinin artırılması gerekiyor. Bu kapsamda Globelink Ünimar olarak devreye aldığımız projelerin olumlu sonuçlarını gözlemlerken sektörümüzdeki değerli paydaşlarımızın kıymetli projelerini de memnuniyetle takip ediyorum. Tecrübelerimiz kadın istihdamının artmasının ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının şirketlerde iş süreçlerinin ve fikir çeşitliliğinin olumlu yönde etkilendiğini gösteriyor. Tüm bunlar ışığında, kadınların sektörümüzdeki konumu, kurum içinde yenilikçi adımların ön plana çıkmasını sağlıyor. Farklı perspektifler yalnızca iş süreçlerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ekosistemin büyümesine öncülük ediyor.
Bununla birlikte, makro ölçekte şirketlere, mikro ölçekte bireylere çeşitli sorumluluklar düşüyor. Şirketlerin iş dünyasında kadınların yerini sağlamlaştırmak adına istihdam fırsatları yaratması ve eşitlikçi bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. Bireysel düzeyde de toplumsal bilincin gelişmesi adına konuya daha fazla dikkat çekilmesine ihtiyaç duyuluyor.
 
KADINLAR LOJİSTİĞİN HER ALANINDA BOY GÖSTERECEK 
 
Kadınlar sektörün gelişimine nasıl katkı sunacak? Hangi alanlarda öncülük yapmasını bekliyorsunuz?
 
Lojistik ve tedarik zinciri sektöründe kadın istihdamının istenilen düzeyde olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Women in Logistics and Transport (WiLAT) verilerine göre Avrupa Birliği’nde lojistik ve taşımacılık alanında kadın istihdamı oranının yüzde 22 iken Türkiye’de bu oranın yüzde 9,1 olduğunu biliyoruz. Bu oranın ilerleyen dönemde doğru adımlarla ve hızlı bir biçimde artırılması oldukça kritik. Dijitalleşmenin, dijital dönüşümünün hız kazanması ve yeni teknolojilerin kullanımı bu duruma olumlu olarak katkı sağlayabilir. Nitelikli iş gücünün öne çıktığı günümüzde, kadınların özellikle karar verme süreçlerinde daha aktif rol üstlendiğini gözlemliyoruz. Yüksek eğitim düzeyine sahip kadınların sayısının giderek artmasıyla sektörlerdeki cinsiyet dağılımının da dengeleneceğine inanıyorum. Bu noktada, spesifik alanlardan ziyade her alanda daha fazla kadının yer aldığını göreceğimizi umuyorum. SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat