e
Banner


Karınca Lojistik denizde hedef büyüttü
Karınca Lojistik, kapıdan-kapıya, kapıdan-limana, limandan-limana taşıma hizmetlerini depolama, stok tutma, sevkiyat, gümrükleme ve transit ticaret işlemleriyle desteklediği denizyolu taşımacılığında hedef büyüttü. Gerek insan kaynağı gerek altyapı alanında ciddi yatırımlar yapan şirket, 5 bin TEU’ya ulaşan taşıma kapasitesini bu yıl iki katına çıkarmayı hedefliyor. 
KarıncaKarınca Lojistik denizyolu taşımacılığında 15 yılı aşan tecrübesi ile Avrupa, Amerika, Uzakdoğu, Rusya, İsrail başta olmak üzere tüm dünya limanlarına, ithalat/ihracat konteyner taşımacılığı; kapı teslim ve depolama hizmeti, özel ekipman ve proje taşımacılığı, cross ve transit yükleme alanlarında hizmet sunuyor.  Şirket, dünya çapında uzun süreli işbirliğine dayalı acenteleri, armatörlerle kurduğu güçlü ilişkiler ve profesyonel kadrosu sayesinde denizyolu taşımacılığındaki beceresini, kara, hava taşımacılığı ile kombine ederek, depolama ve gümrükleme alanındaki uzmanlığı ile de destekliyor. Karınca Lojistik Denizyolu Müdürü Elif Alemdaroğlu, kullandıkları yazılım sistemiyle kurdukları entegrasyon sayesinde acenteleri ve müşterilerine kağıtsız, hızlı bilgi ve data transferi yapabildiklerini ve onların iş yükünü azalttıklarını söyledi. 2021 yılında denizyolu taşımacılığında büyüme planını devreye aldıklarını vurgulayan Alemdaroğlu, bu alanda sundukları hizmetleri ve ortaya koydukları hedefleri anlattı. 
 
Denizyoluyla hangi yükleri, hangi transit sürelerle, hangi limanlara ulaştırıyorsunuz? 
 
Karınca Lojistik olarak sahip olduğumuz geniş müşteri portföyü sayesinde; başta tekstil, otomotiv ve içecek olmak üzere tüm sektörlere denizyolu servisi sunmaktayız. Her ne kadar transit süreler varış destinasyonlarına göre farklılık gösterse de tüm taşımalarımızı anlaşmalı olduğumuz armatörlerin direkt servisleriyle organize ederek, düzenli olarak transit süre avantajı sağlıyoruz. Uzakdoğu ana limanlardan direkt servis ile 24/26 günde İstanbul / İzmit limanlarına varış sağlamaktayız. Yine aynı şekilde İstanbul / New York direkt servisimizin transit süreci 18 gündür. 
 
İŞ HACMİNİ İKİYE KATLAYACAK 
 
Denizyolunda nasıl bir kapasiteye ulaştınız? 2022 yılı için hedefleriniz nedir?
 
Karınca Lojistik, sektörde karayolu taşımacılığıyla bilinen bir firma. Ancak uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz denizyolu hizmetlerimizi  2021 yılında ön plana çıkartmaya başlayarak 5 bin TEU taşıma kapasitesine ulaştık. Bu başarıyı 2022 yılında da sürdürerek, mevcut olan projelerimizin devamlılığı ve yeni projelerimizin kazanımı sayesinde iş hacmimizin iki katına çıkmasını öngörüyoruz. Sadece 2022 için değil, gelecek 5 yıl için stratejik hedeflerimizi belirlemiş ve gerek insan kaynağı gerek diğer altyapı oluşumlarımızı planlamış bulunmaktayız. Bu 5 yıllık strateji planımız doğrultusunda yapılanmamızı organize etmeye başladık. 
 
Karınca Lojistik olarak denizyolu taşımacılığında yaşanan navlun ve ekipman bulamama krizini nasıl yönettiniz? 
 
Tabi ki, pandemi süreci ekipman ve yer sıkıntısı açısından zorlayıcı bir dönemdi. Bu dönemde sahip olduğumuz iş hacmi, yürüttüğümüz düzenli projelerin devamlılığı, güçlü acente ağımız ve armatörler ile mevcut kontratlarımız sayesinde ekipman ve yer konusundaki krizi yönetebilmeyi başardık. Dünya genelindeki bu durum, operasyonel süreçlerin ve transit sürelerin uzamasına, armatörlerin belirli destinasyonlar için yük alamaması nedeniyle servislerin durmasına, liman giriş ve çıkışlarında yaşanan ciddi yoğunluklara ve bunun gibi birçok aksamalara sebebiyet vermiştir. Bugün itibariyle baktığımızda yer ve ekipman sıkıntısının ciddi anlamda azaldığını görmekteyiz. 
Karınca Lojistik olarak tüm taşıma modlarında hizmet verdiğimiz için yaşanan bu gibi kriz durumlarında hızlı aksiyon alma yeteneğine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Örneğin; denizyolunda ekipman sıkıntısından kaynaklı transit sürelerde oluşabilecek bir aksaklığa karayolu ve konteyner + karayolu transit taşıma şekliyle rahatlıkla alternatif sunabiliyoruz. 
 
Denizyolu taşımacılığına yönelik büyüme planlarınız neler? Açılmayı düşündüğünüz yeni ülkeler var mı?
 
2021 yılında başlattığımız denizyolu hizmetlerimizi büyütme projesini, 2022 ve sonrası yıllar için stratejik planımıza dahil ederek en üst sıraya çıkarmış durumdayız. Sahip olduğumuz diğer hizmetlerimizle birlikte sadece kapıdan-kapıya, kapıdan-limana, limandan-limana şeklinde değil, aynı zamanda bir bütün olarak depolama, stok tutma, sevkiyat, gümrükleme ve transit ticaret işlemlerine yoğunlaşmış durumdayız. Özellikle Rusya, Amerika, Almanya, Hollanda, İngiltere, İsrail, Uzakdoğu hatlarında var olan kapasitemizi artırmak amacındayız.
 
FORWARDERLARIN REKABET GÜCÜ AZALDI 
 
Pandemi sonrası Türkiye için denizyolu taşımacılığında ortaya çıkan fırsatlar ve riskler neler? 
 
İçinde bulunduğumuz dünya konjonktürü ve politik durumlar sebebiyle pandemi neredeyse unutulmuş durumda. Bu sebeple mevcut durumu ikiye ayırmak gerekir:  
İlk olarak; hem pandemi sonrası gelişen dünya ticaret hacmi hem de ülkemizin mevcut coğrafik konumuyla birlikte Türkiye’nin üretim ve transit ticaret potansiyeli küresel piyasalarda daha fazla fark edilmeye başlandı. Bununla birlikte birçok ülke hacimlerini Türkiye üzerinden yönetmeye başladı, bu bizim için önemli bir fırsat. 
İkinci olarak; 2022 yılına damga vuran Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’yi, Avrupa-Rusya ve Amerika-Rusya ticaretinde önemli bir transit liman haline getirmiştir. Bu, krizin yaratmış olduğu lojistik bir fırsattır. Bununla birlikte bazı armatörler pandemi sonrası forwarderlar ile kontratlarını iptal etmiş ve direkt müşteri odaklı politika takip etmeye başlamışlardır. Bu da, forwarderların rekabet gücünün azalmasına sebebiyet verebilmektedir.
 
YATIRIMLAR HIZ KESMEYECEK 
 
Karınca Lojistik Denizyolu Müdürü Elif Alemdaroğlu, şirket olarak lojistik sektöründe öncü gelişmelere imza atmak adına yatırımları hızlandırdıklarını söyledi. Öncelik verdikleri alanları insan kaynakları, özmal ekipman, dijitalleşme ve yeşil lojistik yatırımları olarak sıralayan Alemdaroğlu, “Gelecek dönemde özellikle dijitalleşme ve yeşil lojistik olmaz ise olmazlar arasında yer alacaktır. Karınca Lojistik olarak bu alanlarda öncü hareket ederek hem müşterilerimiz hem acentelerimize zaman, maliyet tasarrufunu sunmak adına tüm teknolojik yenilikleri yakından takip etmekteyiz” dedi. 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat