e
Banner

Globelink Ünimar inovatif ve sürdürülebilir projelerle büyüyor
Dijitalleşme ve intermodal taşımacılık alanında inovatif projeleri hayata geçiren Globelink Ünimar, demiryolu taşımacılığında ise Türki Cumhuriyetler’de vagon ve konteyner taşımacılığı alanında faaliyet göstermeyi planlıyor. Şirket, depolama, e-ticaret lojistiği, yurtiçi taşımacılık & parsiyel dağıtım ile katma değerli servislere ağırlık verirken, yurt içi ve yurt dışında network ağını ve hizmet noktalarını arttırmayı hedefliyor. 
ünimarSingapurlu lojistik devi CWT Globelink ve Ünimar ortaklığıyla kurulan Globelink Ünimar, müşterilerine uçtan uca entegre lojistik çözümleri sunuyor. Pandemi dönemini dijitalleşmeye ve intermodal taşımacılığa yaptığı yatırımlarla başarıyla atlatan şirket, geliştirdiği inovatif projelerle puan toplamaya devam ediyor. Pandemi sonrası hayata geçirdikleri projeler ve 2022 yılı planlarını açıklayan Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi (Satış ve Pazarlama) Koray Çıtak, “Lojistik sektöründeki yerimizi her geçen gün bir adım öteye taşımak için müşterilerimizin istek, ihtiyaç ve taleplerini takip ederek faaliyet alanlarımızı güncelliyoruz. Pandemi dönemi ile büyük önem kazanan dijitalleşme olgusuna da önem veriyoruz. Globelink Ünimar olarak kurulduğumuz günden beri hedefimiz lojistik sektöründe en iyi hizmeti vererek müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir biçimde karşılamak. Bu doğrultuda hız kesmeden faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi. 
 
İNTERMODAL PROJELER HIZLANDI 
 
Covid-19 pandemisi lojistik tasarımlarında neleri ön plana çıkardı? Globelink Ünimar’ın bu doğrultuda geliştirdiği yeni çözümleri aktarır mısınız? 
 
2020 yılında başlayan pandemi süreci, tüketici davranışlarından iş yapış şekillerine kadar birçok alanda değişimi de beraberinde getirdi. Pandemi döneminde işletmeler için iki temel konunun odağa oturduğunu söyleyebiliriz: Küresel tedarik zincirine iyi entegrasyon ve rekabet gücünü artırmada dijitalleşmeye ağırlık verilmesi. Biz de Globelink Ünimar olarak, bu çok yönlü kriz karşısında kendi yol haritamızı çizdik ve çalışanlarımızın sağlığı başta olmak üzere şirketimizin, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın risklerini minimize etmeye çalıştık.
Pandemi, tüm sektörleri etkilediği gibi lojistik sektörünü de etkiledi. Özellikle pandeminin ilk döneminde yaşanan gelişmeler farklı taşıma modlarına sahip olmanın riski azaltmadaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu zorlu dönemde esnek, hızlı ve en az temasla taşıma yapmanın yollarından biri olarak intermodal taşımacılık ön plana çıktı. Pandemi ile beraber temasın en aza indiği taşımacılık modları, tedarik zincirinin devamlılığını sağlamaya yönelik talebin yanı sıra çevreci teknolojilerde yaşanan ivmelenme ile beraber daha da fazla ilgi gördü. Bu özellikleri sayesinde intermodal taşımacılık, yarattığı hız avantajı ve esnekliği sayesinde de kendisine olan ilgiyi artırmaya başladı. 
Globelink Ünimar olarak bu süreçte bölgesel ve global önlemleri yakından takip ederek hızlı bir şekilde adapte olduk ve intermodal taşımacılık faaliyetlerimize hız verdik. Sunduğumuz hızlı, güvenilir, doğa dostu ve esnek lojistik çözümlerimizle pandeminin yarattığı olumsuzlukları da azaltarak müşterilerimizin yüklerini istedikleri her noktaya güvenle teslim ettik. Yine bu dönemde dijitalleşme ve dijital dönüşümü odağımıza aldığımız ciddi yatırımları da hayata geçirdik. Geliştirdiğimiz çözümler sayesinde Globelink Ünimar olarak pandemi sürecine hızlı bir şekilde adapte olduğumuzu ve lojistik faaliyetlerimizi hızlı ve güvenli bir şekilde sürdürdüğümüzü söyleyebiliriz.
 
Dijitalleşme alanında hayata geçirdiğiniz inovatif projelerden söz eder misiniz?
 
Son iki yıllık süreçte tüketici alışkanlıklarından iş yapış şekillerine kadar birçok başlıkta ciddi değişimleri deneyimledik. Bu durumun ilerleyen dönemde de hızlanarak devam edeceğini öngörmek zor değil. Bu süreç bize her türlü riskin öngörülmesi, hesaplanması ve yönetilebilmesinde dijitalizasyonun önemini bir kez daha gösterdi. Sürdürülebilir büyüme ve kârlılığın yanı sıra daha rekabetçi bir yapıda kalmak için de teknolojik altyapınızı güçlendirmeniz gerekiyor. 
Teknolojinin gelişmesi ve müşteri istek ve ihtiyaçlarındaki değişimle birlikte daha da önem kazanan dijitalleşme olgusu tüm sektörlerin yeni gelişmeleri gündeme alması konusunda itici bir güç olmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayatımıza giren inovatif teknolojiler lojistik sektöründeki faaliyetlerin daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya devam ediyor. Globelink Ünimar olarak devreye aldığımız yeni sistemlerimizle birlikte tedarik zincirinin ve yönetiminin kusursuz işlemesi adına dijital gelişmelerden en üst seviyede faydalanmaya devam ediyoruz. 
Dijitalleşmeye verdiğimiz önem süreç planlamasından depolamaya, dağıtımdan katma değerli hizmetlere kadar olan tüm süreci kapsıyor. Bu gelişmelere ek olarak; tüm ödeme ağını tek bir sistem altında toplayarak devreye aldığımız sanal pos ödeme sistemini, ERP sistemimizin full entegrasyona geçiş sürecini, akıllı veri yönetimi çözümlerimizi, web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alma modülünü, takip sistemini ve verilerin analiz edilmesini sağlayan İş Zekası ve CRM uygulaması olan UNIBOX’ı örnek gösterebiliriz. Geliştirdiğimiz bu projelerle, Globelink Ünimar’ın büyüme hedeflerine ulaşmasına ek olarak müşteri memnuniyetimizin sürdürülmesi konusunda da önemli başarılar elde ettik. 
 
DEMİRYOLUNDA ROTA TÜRKİ CUMHURİYETLER 
 
Globelink Ünimar, ‘yeşil lojistik’ alanında ne tür adımlar atıyor? 
 
Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle lojistik ve tedarik zinciri sektörü karbon ayak izlerini azaltmanın yeni yollarını ararken, bu noktada en başarılı seçeneklerden biri olan intermodal taşımacılığın hızlı, esnek ve çevreci özellikleri her geçen gün daha fazla şirketin bu alana yatırım yapmasını sağlıyor. Diğer yandan siyasi otoriteler ve düzenleyici kurumlar da emisyon oranlarını azaltmak için çeşitli düzenlemeleri devreye alıyorlar. Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) da karbon ayak izini sıfırlama çabası ve bu doğrultuda daha yeşil bir ticaret ile taşımacılık yaratma isteği ile bunun en önemli örneklerinden. 
Globelink Ünimar olarak, dünyamızın deneyimlediği iklim değişikliği ve küresel ısınma başta olmak üzere çevresel sorunları yakından takip ediyor, sorunlarla mücadele edebilmek adına sürdürülebilirlik politikamız kapsamında çalışmalarımıza yön veriyoruz. Aynı zamanda siyasi otoriteler ve düzenleyici kurumların da emisyon oranlarını azaltmak için devreye aldığı Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi süreçleri de yakından takip ediyoruz. Lojistik faaliyetlerimizi planlarken doğaya ve çevreye mümkün olduğunca en az etkiyi yaratacak alternatifleri seçmeye özen gösteriyoruz. 
Bu kapsamda başarıyla sürdürdüğümüz intermodal taşımacılık çözümlerimiz ile tüm taşıma modlarına entegre olarak kesintisiz, hızlı, güvenli ve esnek hizmet sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin yüklerini, demiryolu, denizyolu ve karayolu servislerimiz ile entegre ederek başta İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa, İrlanda, İspanya ve İtalya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine gönderiyoruz. Diğer yandan demiryolu taşımacılığında Türki Cumhuriyetler’e olan ilgimizi de artırmış bulunmaktayız. İlerleyen dönemde yeni projelerimizle bu ülkelere gerek vagon gerekse konteyner taşımacılığı faaliyetlerimizle faaliyet göstermeyi planlıyoruz. Tedarikçi seçimlerimizde de sürdürülebilirlik politikamıza uyum sağlayan paydaşlarımızla çalışıyoruz.
 
YATIRIMLAR DEVAM EDECEK 
 
Globelink Ünimar’ın 2022 yılı için gündeminde neler var? 
 
Temel felsefemiz elbette müşterilerimize ihtiyaç duydukları tüm alanlarda esnek, hızlı ve güvenilir çözümler sunmak. Bu kapsamda değişen istek ve ihtiyaçlarla birlikte biz de kendimizi hızlı bir şekilde yenilemeye ve yeni çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde depolama, e-ticaret lojistiği, yurtiçi taşımacılık & parsiyel dağıtım ve katma değerli servislere ağırlık vermeyi, hizmet ağımızda bulunan uçtan uca çözümlerimiz ile potansiyel müşterilere erişerek müşteri ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Pandemi öncesinde başladığımız dijital dönüşüm projelerimize devam ederken mevcut hizmetlerimiz olan uluslararası denizyolu, havayolu ve karayolu taşımacılığı çözümlerimizde daha da etkin olacağız. Müşterilerimize kesintisiz hizmet sunabilmek adına network ağımızı genişletirken ülkemizde de hizmet noktalarımızı arttırmayı planlıyoruz.
 
YENİ BİR İŞ ZEKASI UYGULAMASI: UNIBOX
 
Bu dönemde hayata geçirdikleri inovatif teknolojilere veri madenciliği temeliyle geliştirilen UNIBOX projesini örnek gösteren Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi (Satış ve Pazarlama) Koray Çıtak, “UNIBOX, verinin analiz edilmesini sağlayarak süreç yönetimine katkı sağlıyor. KPI yönetiminden satış performanslarının artırılmasına, istatistik analizlerinden veri görselleştirmeye kapsamlı bir süreç yönetimi sunan UNIBOX’ın ilk fazını UNIBOX BI adıyla iş zekası uygulaması oluşturuyor. Çalışmaları devam eden ve UNIBOX CRM ismini taşıyacak bölümün ise teklif aşamasından talep yönetimine, raporlama ve satış sonrası hizmetler aşamasına kadar tüm süreçlerde müşterilere çözüm sunacak” dedi.  SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat