e
Banner

Avrupa'da yeni biyometan üretim hedefi
Avrupa Komisyonu, Rus gazına bağımlılığı kaldırmak ve AB’yi yeniden “güç”lendirmek için yeni bir biyometan hedefi belirledi.
ABBugün, Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar AB sınırları içerisinde 35 milyar metreküp biyometan üretme hedefini açıkladı. Avrupa’nın liderliğini gösteren bu tarihî adım, Rusya’dan ithal edilen doğal gazın %20’sini, sürdürülebilir, daha ucuz ve yerel olarak üretilebilen alternatif ile değiştirmeyi hedefliyor. Biyometan aynı zamanda üretim sürecinde çıkan yan ürünlerin, pahalı sentetik gübrelerin yerine geçmesiyle yiyecek fiyatlarındaki dalgalanmaların da önüne geçilmesine yardımcı oluyor.
 
Avrupa Biyogaz ve Ortak Gelecekler Birliğini oluşturan 30 kurum, geçen Aralık’ta Biyometan Bildirgesini yayınlamış, biyometan varlıklarını 35 milyar metreküpe çıkarma çağrısını yapmıştı. Bu hedefin parçası olarak AB, 2022 yılı içerisinde mevcut biyometan varlığını da iki katına çıkarmayı istiyor. Bu, hızlı bir biçimde adım atılmasını gerektirirken AB Yenilenebilir Enerji Direktifi başta olmak üzere çeşitli yasal süreçlere de entegrasyonunu zorunlu kılıyor. 
 
Sürdürülebilir biyokütle hammaddesini mobilize etmek ve yeni üretim kapasitesine yatırım yapmak
 
Hedefe ulaşmada atıklar ana kaynağı oluştururken ardıl ya da çift ekin ekim uygulamaları da yiyecek ve yem üretimi ile rekabet etmeksizin bir ek kaynak olarak düşünülebilir.
 
Bugün, AB 3 milyar metreküp biyometan üretmekte. Bunu 35 milyara çıkarmak, çoğunlukla atıklardan oluşan sürdürülebilir biyokütle hammaddesinin mobilizasyonunu ve 5 bin yeni biyometan tesisinin inşaatını gerektiriyor. Teknik açıdan bu, önümüzdeki 8 yıl içinde 80 milyar euroluk yatırımla uygulanabilir ve doğal gazdan belirgin derecede ucuz olacak biçimde biyometan üretimi gerçekleştirilebilir. Yeni entegre biyogaz – biyometan tesislerinin yanı sıra mevcut biyogaz tesislerine metanlaştırma üniteleri eklemek maliyet açısından olumlu olacaktır.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat