e
Banner


Lojistik kadınlarla güçleniyor!
Lojistik dünyasında üstlendiği farklı görevlerle sektörün gelişimine büyük katkı sağlayan kadın yöneticilerden ATC Grup Genel Müdürü ve UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşem Ulusoy, liderliğini üstlendiği Önce UTİKAD Ekibi ile derneğin yönetimine talip. Seçilirse UTİKAD’da ikinci kez kadın başkan dönemini başlatacak olan Ulusoy, lojistik sektöründe kadına duyulan güveni ve verilen değeri pekiştirecek. 
aysem ulusoyATC Grup Genel Müdürü ve UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşem Ulusoy, lojistik sektöründe 25 yıllık bir tecrübeye sahip. Sektörde profesyonel olarak işe başlayan Ulusoy, üstlendiği farklı görevlerle sektörün gelişimine katkı sağlayan deneyimli kadın yöneticilerden. Ayşem Ulusoy, şimdi ise UTİKAD’ın geçmişindeki deneyimlerini bugüne taşıyarak ve geleceğini sahiplenerek yola çıkan Önce UTİKAD Ekibi’nde üstlendiği liderlik göreviyle UTİKAD’ın yönetimine talip. Seçilirse UTİKAD’ın ikinci kadın başkanı olacak olan Ulusoy, erkek egemen bir sektör olarak tanımlanan lojistikte bu durumun tersine dönmeye başladığını söyledi. UTİKAD olarak yapacakları çalışmalarla bu pozitif durumu daha da ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Ulusoy, lojistik sektöründe kadının rolüne ilişkin sorularımızı yanıtladı, Önce UTİKAD’ın hedeflerini anlattı. 
 
Lojistik sektörüne nasıl adım attınız? 
Lojistik sektörü aslında benim için beklenmeyen bir plandı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Lojistik sektörü ile üniversitenin kariyer yönlendirme etkinliklerinden birinde tanıştım ve o etkinliğe konuşmacı olarak gelen isimlerden birinin firmasında sektöre “merhaba” dedim. Bölümde okurken akademisyenlik kariyeri düşünüyordum ama asıl istediğim farklı operasyonel süreçleri olan, zaman yönetimi yaptıran, sonuç odaklı bir meslekti.
1995 senesinde, okulu bitirdikten bir hafta sonra lojistik dünyasının içine girdim ve üzerinden 25 sene geçti. Bu çeyrek asırda, sektörün çok farklı evrelerine, gelişim süreçlerine tanık oldum. Fakslardan, telesekreterlerden dijital dönüşümün yaşandığı bir çağa geldik. Lojistik; aktif, dinamik, her daim aksiyonlarla dolu bir alan. Onunla beraber sürekli yenilenmeniz, gelişmeniz ve hedefçi olmanız gerekiyor. Tüm bu kararlı yapısı, beni kendi içinde tutmayı başardı ve iyi ki de kalmışım diyorum.
 
SEKTÖRDE ERİL YAPI ERİYOR 
 
Erkek egemen bir yapı olarak addedilen lojistik sektöründe, kadın olarak yer almanın avantaj ve dezavantajları nelerdir? 
 
Ben, bu bahsedilen hakimiyetin geçen 25 sene içinde kademeli olarak eridiğine tanık oldum. Elbette, kadınlar için zor tarafları hâlâ var ama bu diğer sektörlerde de olduğu kadar ve hep aynı şekliyle var. Lojistiğin yarattığı özel bir “erillik”ten bahsedilebileceğini sanmıyorum. Lojistiğin diğer sektörlerden ayrılmış tarafı, erkek unvanının verilmiş olması. Lojistik sadece kadınlar için değil, erkekler için de çok zor bir sektör ki, bana soracak olursanız, kadınlar bu alanda daha avantajlı. Detaycılık, planlı hareket etme, hızlı karar alıp hayata geçirme, sonuç odaklı olma, takım çalışmasına yatkın olma gibi vazgeçilmez özelliklerimiz, tüm bunları zorunlu kılan sektör için kadını ön plana çıkarıyor. Ben, bu alanda ve hatta genel olarak kadınları daha becerikli buluyorum. Kendim için de sektörde bu kadar uzun süre var olabilmemin ve yükselişimdeki temel avantajın kadın olmamdan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki, çoğu zaman eleştiri konusu olan kadının “anaç” tarafının sorunu çözmede büyük bir etkisi var. Biz, bu tarafımızla problem yaratmayı ya da büyütmeyi değil, sorunu çözmeyi sağlıyoruz. Sektörde şu anda üst düzey ve orta düzey kademelerde kadın yönetici sayısı hâlâ yeterli sayıya sahip değil; yüzde 18, ancak bu sayının özellikle lojistik bölümlerinden mezun olan kadınlarla birlikte gittikçe arttığını düşüyorum. Önemli olan pes etmemek, direnmek.
 
Kadın yöneticiler sektöre neler katıyor?
 
Lojistik; hayatın güzelleştirici, düzenleyici,  kolaylaştırıcı ve tamamlayıcı bir unsurudur. Hayatı düzenlemek, yönetmek, güzelleştirmek, detaylarla uğraşmak kadının doğasında olduğundan, sektörde yer almalarının pozitif etki yarattığını düşünüyorum. Daha inandırıcı ve güven verici bir yapıya sahip olmaları, işlerini sonuçlandırmada daha kararlı oluşları, süreçlerin takibi ve yönetimi açısından ciddi katkılar sağlamaktadır. Hayatın her aşamasında ve tabii lojistikte de kadın-erkek ayrımcılığına kesinlikle karşıyım. İş hayatında başarının kadın veya erkek olmaktan değil, işini iyi ve severek yapmaktan geçtiğine inanıyorum.
 
Sadece şirketinizi değil, sektörü ilgilendiren önemli çalışmalarınız var mı? 
 
Dijitalleşen dünyada özellikle ülkemiz lojistik sektörünün çağa uyum sağlayabilmesi, zaman kaybetmemesi, fırsatları ıskalamaması adına, özel ekibimle, sadece şirketimizi değil, tüm lojistik sektörünü kucaklayacak, software sistemimizin son teknolojik ve iş akışındaki gelişmelere uyumlu hale getirilmesi ve web tabanlı şekle dönüştürülerek Blockchain ile entegre çalıştırılması konularında çok önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı kısa süre içerisinde neticelendirmiş olacağız. Yakın gelecekte, insan kaynakları dahil, dijitalleşmenin getirdiği her pozitif durumu kabule geçmek zorunda kalacağız ve bunun için de çok hızlı hareket etmek zorundayız.  Aksi takdirde şirketlerimizin devamlılığında sorun yaşamamız kaçınılmaz olacaktır.
 
UTİKAD ROL MODEL ROLÜ ÜSTLENİYOR 
 
Yönetim Kurulu Üyesi olduğunuz UTİKAD’ın kadın erkek eşitliği konusundaki rolü nedir? 
 
UTİKAD her şeyden önce, kişilerin birbirini dinlediği ve görüşlere saygının duyulduğu bir yer. Biz eşitliğe, buradan başlıyoruz. Temel amacımız sektörün gelişimini ve ilerleyişini desteklemek, yol göstermek olsa da her anlamda örnek olmaya gayret gösteriyoruz, çünkü bir rol model olduğumuzun farkındayız. STK’lar içinde “işte eşit kadın” sertifikasını alan ilk kuruluşuz. Yönetim kademesinde çok sayıda kadın bulunuyor. Burada örnek olmak istediğimiz temel mevzu, yönetim kademelerindeki kadın sayısını artırmak ve bu artışın beraberinde getirdiği artıları canlı olarak göstermek.
 
önce utikadBu dönemde “Önce UTİKAD” ekibi olarak UTİKAD’ın yönetimine adaylığınızı açıkladınız. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
 
Yeni bir yıla hazırlanırken yeni bir heyecan içindeyiz. Lojistik sektörümüzün performans noktası olan UTİKAD’ın 38. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yönetime talibiz. Mevcut Yönetim Kurulu’nda yer aldığım ve aynı zamanda Karayolu Çalışma Grubu Başkanlığı’nı sürdürdüğüm için Derneğimizin her sene artarak devam eden başarısının sırrının “Önce UTİKAD, Önce sektör, Önce Türkiye” anlayışı olduğunu biliyorum.
UTİKAD’da biz hiçbir projeyi sonlandırmadan rafa kaldırmadık. Önceki Yönetim Kurulları’nın başlattığı projeler her zaman katlanarak büyüdü ve gelişti, sektöre fayda sağlayacak noktalara ulaştı. Önce UTİKAD Ekibi olarak önümüzdeki dönemde de bu geleneği sürdürmeyi hedefliyoruz. Her seçimde olduğu gibi Yönetim Kurulu listemizde yakından tanıdığınız Barış Dillioğlu, Cihan Yusufi, Cihan Özkal, Emre Eldener, Mehmet Özal ve Serkan Eren’in yanı sıra Arkın Obdan, İsmail Tekin, Serdar Ayırtman ve Sibel Gültekin Karagöz gibi yeni isimler bulunuyor. UTİKAD’ın devralıp sürdüreceğimiz projelerini ve özenle hazırladığımız yeni dönem projelerimizi www.onceutikad.org web sitemizde sektörün değerlendirmesine sunduk.
 
CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAVUNUCUSU OLACAĞIZ 
 
Önce UTİKAD Ekibi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hedefleriniz neler?
 
Lojistik şirket yönetimlerinde ve derneklerde eşit cinsiyet temsilinin toplumsal ve ekonomik faydası konusunda tüm paydaşlar nezdinde savunuculuk rolü üstlenmek ve kadınları bu yolda geliştirmek misyonu ile çalışmak istiyoruz.
● Çeşitlilik: Kadın erkeğin birlikte çalışması,
● Eşitlik: Türkiye’de toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeye katkı sağlamak ve bu amaçla iş dünyasında kadınlar için daha kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşım sağlanmasına çalışmak, 
● İşbirliği: Benzer tüm dernek, oluşum, programlara açık ve işbirlikçi bir yaklaşım içinde bulunma, fırsat eşitliliğini savunma, 
● Kapsayıcılık: Türkiye’deki farklı disiplinlerden, farklı birikimlere sahip girişimci kadınları, C LEVEL kadınlarımızı, sektöre yeni adım atacak gençlerimizi kapsama alma…
 
 
ÖNCELİĞİ SOSYAL İNOVASYON VE İNSAN KAYNAĞI 
 
Ayşem Ulusoy UTİKAD’a nasıl bir yenilik getirecek?
 
Sosyal İnovasyon: Sektörümüz ve içinde bulunduğumuz toplumla sosyal inovasyonumuzu arttıracak projeleri planlamak ve hayata geçirmek, hedeflerimizden biri olacak. Mesleki konularımızın yanı sıra lojistikle kesişen sosyal meselelere daha etkili, verimli, sürdürülebilir ve adil olan yenilikçi çözümler arayacağız. Bu çözümlerle yaratılan değerin özel kişilerden ziyade toplumun geneline ulaşmasını sağlamaya çalışacağız.
Mentör&Mentee Uygulaması: Mentör-Mentee Uygulaması ile arttığı gözlemlenen kurumsal verimliliğin sektörümüze yayılmasını sağlamak için UTİKAD çatısı altında Mentör-Mentee uygulamasını projelendireceğiz. Sektörümüzün duayen isimlerinin genç meslektaşlarımıza yol göstereceği bir yapı kuracağız.
Farklı Disiplinlerden İnsan Kaynağı: İnsan kaynaklarının hem mevcut durumda hem de gelecekte sektörümüzün kanayan yarası olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda dijitalleşme ile birlikte sektörümüzün bilişim, mühendislik gibi disiplinlerden de eleman ihtiyacı olduğunu öngörüyoruz. Bu noktada üniversitelerin kariyer odaklı birimleriyle daha yakın ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat