Banner


10 yıllık uygulama kaldırılıyor
Emre Eldener-UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Dünya genelinde etkilerini sürdüren COVID-19 salgınının tüm ülkelere olan ekonomik etkileri devam ederken, geçtiğimiz günlerde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından "2010/08 Sayılı Onayın 01.09.2020 Tarihinde Yürürlükten Kaldırılması" konulu bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda bağlantı gümrük idareleri ile sınırlı olmak üzere parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde 2 iş günü antrepoya konulabilmesine yönelik istisnai uygulama 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı bildirildi.
Bilindiği üzere, İstanbul’daki gümrük idarelerine bağlı antrepolarla sınırlı olmak üzere parsiyel taşınan eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde iki iş günü süreyle antrepoya konulabilmesine 2010 yılından bu yana izin veriliyordu. Bu uygulama birden fazla alıcıya ait eşyanın gümrük işlemleri sırasında taşıma aracının bekleme mecburiyetini ortadan kaldırıyor, bütün ithalatçıların birbirlerinin işlemlerine bağlı olmadan ithalat işlemlerini tamamlamasına da olanak sağlıyordu. Aynı zamanda geçici depolama yeri ile antrepo ve depolar arasındaki nakil işlemlerine de gerek kalmadığından ilave maliyetlerin oluşmasını engelliyordu. 
Söz konusu kararın dış ticarette rol alan tüm firmaları olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle UTİKAD olarak bu yürütmenin durdurulması ve 2010 yılından beri süregelen şekliyle devam etmesi için TC. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gerekli başvurularımızı yaptık. Aynı zamanda tüm sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız bir video ile de konu ile ilgili görüşümüzü net bir şekilde ifade ettik.
İlgili yazımızda özetle şu bilgilere yer verilmiştir:
Söz konusu uygulamanın sona erdirilmesi ile birlikte parsiyel araçlarla antrepoya indirilecek yüklerin antrepo beyannameleri tamamlanmadan aracın boşaltılması mümkün olmayacak ve bu da parsiyel araçların antrepolarda bekleme ve yığılmalarına sebebiyet verecek. Bu durumda araçların boşaltılmasının ve yüklerin müşterilere teslim edilmesinin günler sürebileceği göz önüne alınmalıdır.
Araç içerisinde bulunan tek bir parsiyel yük sahibinin çeşitli sebepler ile antrepo beyannamesi verememesi durumunda TIR’lar boşaltma işlemleri için beklemek zorunda kalacak ancak bu arada beyanname açmak ve yükünü boşaltmak için herhangi bir engeli bulunmayan firmalar da beyanname açamayan firmanın sorununun çözülmesini beklemek durumunda kalacak. 
Diğer yandan mevcut durumda bir parsiyel araç ithalatçıların anlaşmasına göre birden fazla antrepoya yük indirebilmektedir. Bu uygulamanın kaldırılması ile her antrepoda tüm beyannamelerin tamamlanmasının beklenmesi araçların verimsiz işletilmesine sebep olacak.
Uygulama ile getirilen zorunluluk diğer şehirlerde bir gümrük ve maksimum birkaç antrepoyu etkileyecekken İstanbul’da 200’ün üzerinde antrepo bulunmakta ve bu karar hem bu antrepoları hem de bu antrepolara yük indiren tüm firmaları etkileyecek.
Antrepoların kullanılamayacak olması durumunda, gümrük müdürlükleri içindeki geçici depolama yerleri kapasite açısından yetersiz kalacak ve bu durumdan hem TIR filoları hem ihracat yüklemesi yapmak için araç bekleyen ihracatçılar ve hem de ara mal ithalatını bitirip ihracatta kullanacağı malı bekleyen üreticiler olumsuz etkilenecek.
Bu doğrultuda yukarıda bahsedilen olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ülke olarak COVID-19 salgını sebebiyle geçirdiğimiz bu zor süreçte antrepo işletmelerinin iş akışlarının hızlandırılması ve ticaretin kolaylaştırılması adına 10 yıldır süregelen bu istisna uygulamanın aynı şekilde devam etmesini umuyoruz. 
Sağlıkla kalın…
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat