Banner


Demiryolu Sektöründe Verimlilik
Ali Ercan GÜLEÇ - Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
ali ercan gulecKapsamlı ve verimli demiryolu altyapısı, ekonominin etkin işleyişini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Çünkü demiryolu, bir ülke içinde gelişebilecek faaliyet veya sektör türlerini belirlemede önemli bir faktördür. İyi gelişmiş bir demiryolu altyapısı, bölgeler arasındaki mesafenin etkisini azaltarak ulusal pazarı entegre eder ve diğer ülkelerdeki ve bölgelerdeki pazarlara düşük maliyetle bağlar. Buna ek olarak, demiryolu altyapı ağlarının kalitesi ve yaygınlığı ekonomik büyümeyi önemli ölçüde etkilemekte, diğer taşıma türleri ile olan eşitsizlikleri de azaltmaktadır. İyi gelişmiş bir ulaşım ve iletişim altyapısı ağı, temel ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere erişiminin ön koşuludur. Etkili demiryolu ulaşım yolları girişimcilerin mal ve hizmetlerini güvenli ve zamanında piyasaya sürmelerini sağlayacaktır. 
Değer zincirini basit üretim süreçlerinin ve ürünlerinin ötesine taşımak, verimlilik içinde bir gelişme isteyen ekonomiler için kaliteli insan kaynakları ve bu insanları yetiştirecek kaliteli yükseköğrenim ve eğitiminin oluşturulması da çok önemlidir. Özellikle, bugünün küreselleşen ekonomisinin karmaşık görevleri de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle değişen ulaştırma, çevre ve üretim sisteminin gelişen ihtiyaçlarına hızla adapte olabilecek, verimliliğe uygun anlayışta olan iyi eğitimli insan kaynaklarının yetiştirilmesi gerekmektedir. 
İnsan kaynaklarının becerilerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için, birçok ekonomide ihmal edilen mesleki ve sürekli iş başında eğitiminin de önemi nedeniyle de dikkate alınmalıdır. Demiryolu işgücü piyasasının verimliliği ve esnekliği, çalışanların ekonomideki en etkin kullanımlarına tahsis edilmelerini ve işlerinde en iyi gayretlerini göstermeleri için teşviklerin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle demiryolu çalışanları, bir ekonomik faaliyetten diğerine hızla ve düşük maliyetle değiştirme ve çok fazla sosyal aksama olmaksızın ücret dalgalanmalarına izin verme esnekliğine sahip olmalıdır. 
Günümüzün küreselleşmiş dünyasında teknoloji, ulaştırma firmalarının rekabet edebilmesi ve gelişmesi için giderek daha önemli hale gelmektedir. Teknolojik hazırlık, demiryolu verimliliğini artırmak için mevcut teknolojileri benimsemelidir. 
Özellikle demiryolu ulaştırması sektörü, verimlilik ve inovasyon sağlamak için günlük faaliyetlerde ve üretim süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden tam olarak yararlanmalıdır. Demiryolu verimliliğini değerlendirmek için en basit yaklaşım da yayınlanmış verilerden temel performans göstergelerini türetmek olacaktır. Böylece demiryolu verimliliği hakkında bazı bilgiler üretmek için kullanılabilecek bir yaklaşımlar yaratılabilir.
Verimliliğin gerçekleştirilebilmesi kadar, verimliliğin analizi de önemli bir yer tutar. Hedeflerinize ulaşmak ve şirket/işletme içerisindeki birimlerin daha koordineli bir şekilde ilerleme sağlaması için verimlilik analizleri gereklidir.
Verimlilik konusu, demiryolu sektörünü oluşturan demiryolu altyapı işletmecileri, tren işletmecileri ile taşıma işler organizatörleri, çeken-çekilen araç üretenler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Demiryolunun altyapı geometrisinin düzeltilmesi, elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerinin tamamlanması, demiryolu güzergahlarının altyapı standartlarının yükseltilmesini müteakip altyapının tamamının verimliliğinin artırılması, Türkiye’nin gelişmesini sağlayacaktır.
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat