Banner

HAVA KARGO ve POSTA GÜVENLİĞİ TALİMATI
Mehmet Özal / UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Havayolu Çalışma Grubu Başkanı
mehmet_ozalYayınlanan yeni SHT-17.6 talimatı ile kayıtlı gönderici statüsünün kaldırıldığını, yetkili acentelerin ise A Grubu ve B Grubu olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Havayolu Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Özal, “A Grubu Yetkili Acente sertifikası almak isteyen firmalar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvurarak denetime girecekler. Yerinde denetim yapıldıktan sonra ilgili kuruluşlara uygunluğa bağlı olarak A Grubu yetkili acente sertifikası verilecek. A Grubu Yetkili Acente yetki aldıkları her bir tesiste, o tesis için sunulan güvenlik programının uygulanmasından sorumlu ve SHGM’den Güvenlikten Sorumlu Yetkili Yönetici onayı almış olan bir personel görevlendirecek. Bu hüküm B Grubu Yetkili Acente Sertifikası olan firmalar için de geçerli olacak. Ancak B Grubunda her tesis için yetki belgesi alınmadığı gibi tek bir GSYY yeterli olacak” dedi. 
 
Türkiye'de yürütülen kargo ve posta operasyonlarında ihtiyaç duyulan düzenlemeler kapsamında sektör ve ilgili kamu kurumlarının görüşleri doğrultusunda revizyonu yapılan SHT-17.6 talimatı 23 Mayıs’ta yayınlandı. SHT-17.6 talimatında yapılan revizyon ile kayıtlı gönderici statüsü kaldırılırken, yetkili acenteler A Grubu ve B Grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Talimatta B Grubu Yetkili Acentelerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden aldıkları tek onay ile Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösterebilecekleri, kargo ve postanın teslim edilmesi/alınmasında teslimatı yapan kişinin kimliğinin kontrol edilerek talimatın Ek-4B'sinde yer alan formun kullanılacağı ve söz konusu formun teslimatı alan yetkili acente tarafından muhafaza edileceğine yer verildi. UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Havayolu Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Özal, SHT-17.6 Talimatı’nda yapılan revizyonu 10 soruda özetledi. 
 
“B Grubu Yetkili Acente Sertifikası bulunan Taşıma İşleri Organizatörlerinin A Grubu Yetkili Acente sertifikası alması tabii ki mümkündür. Hatta yeni hükümlere göre; kargo posta taraması yapan veya güvenli tedarik zincirinde yer almak isteyen yetkili acente onayı olan kuruluşlar, bir yıl içerisinde A Grubu yetkili acente statüsüne geçmek zorundadır.”
 
1- SHT-17.6 nedir?
SHT-17.6; 4 Eylül 2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kargo ve Posta Güvenliği Talimatı’dır. Amacı, havayolu ile kargo ve posta taşımacılığının uluslararası standartlarda yapılmasını ve güvenliğini sağlamak üzere, havayolu işletmelerinin, güvenlik kontrollerini uygulayan entegre depolama ve nakil hizmetlerinden sorumlu lojistik sağlayıcıların, yer hizmetleri kuruluşlarının, hava kargo acentelerinin, göndericilerin ve tedarik zincirinde yer alan diğer kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile tedarik zincirinde çalışan personelin işe alımı, nitelikleri ve eğitimleri hakkında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
 
2- Talimatın yayınlanma gerekçesi nedir?
11 Eylül saldırıları sonrasında lojistik süreçlerin güvenlik perspektifiyle incelenmesi SHT-150.11'in revizyonunu gündeme getirmişti. SHT-150.11 Kargo Acenteleri Görev, Yetki ve sorumlulukları Hakkında Özel Hükümler olarak tanımlanmaktaydı. SHT-150.11 ile taşıma işleri organizatörleri iş yapış şekillerine yönelik talimatlara ulaşabiliyordu. SHT-17.6’da ise güvenlik önlemleri ön plana çıktı. Bu yeni talimat ile yetkili acente, bilinen gönderici ve kayıtlı gönderici terimleri de havayolu taşımacılığına eklenmiş oldu. 
 
3- Yetkili acente, bilinen gönderici ve kayıtlı gönderici nedir?
Bilinen Gönderici: Kendi hesabına kargo veya postayı üreten, meydana getiren ve prosedürleri, herhangi bir hava aracında taşıma yapmayı sağlayacak şekilde genel güvenlik kurallarını ve standartlarını karşılayan göndericidir.
Kayıtlı Gönderici: Kendi hesabına kargo veya postayı üreten, meydana getiren ve prosedürleri, sadece kargo hava aracında taşıma yapmayı sağlayacak şekilde genel güvenlik kurallarını ve standartlarını karşılayan göndericidir.
Yetkili Acente: Hava yolu taşımacılığı ile iştigal bir kuruluş ile iş ilişkisi kuran ve kargo veya posta güvenliği ile ilgili yetkili otorite tarafından kabul edilen veya istenen güvenlik kontrollerini sağlayan bir havayolu işletmesi, entegre depolama ve nakil hizmetlerinden sorumlu lojistik sağlayıcısı, yer hizmetleri kuruluşu veya hava kargo acentesidir.
 
4- SHT-17.6’nin revizyonuna neden gerek görülmüştür?
Ülkemizde hava kargo posta güvenliği ile ilgili faaliyetler 04.09.2015 tarihinde yayımlanan SHT-17.6 hava kargo ve posta güvenliği talimat kapsamında yürütülmekteydi. Uluslararası alanda hava kargo ve postaya ilişkin meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler ile ülkemizde yürütülen, kargo ve post operasyonlarında ihtiyaç duyulan düzenlemeler kapsamında SHT-17.6 talimatı sektör ve ilgili kamu kurumlarının görüşleri de yeniden ele alındı. Revizyon yapılan SHT 17-6 Hava Kargo ve Posta Güvenliği Talimatı 23.05.2018 tarihinde yayınlandı. Yayınlanan talimat ile havayolu ile kargo ve posta taşımacılığının ICAO, ECAC ve IATA tarafından belirlenen uluslararası standartlarda yapılmasını ve güvenliğini sağlamak üzere, havayolu işletmelerinin, yer hizmetleri kuruluşlarının, taşıma işleri organizatörlerinin, güvenlik kontrollerini uygulayan entegre depolama ve nakil hizmetlerinden sorumlu lojistik sağlayıcıların, göndericilerin ve tedarik zincirinde yer alan diğer kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile güvenli tedarik zincirinde yer alan personelin işe alımı, nitelikleri ve eğitimleri hakkında uygulanacak usul ve esasların düzenlenmesi amaçlandı.
 
5- Revize edilen SHT 17-6 Talimatı’nda göze çarpan ilk değişiklik nedir?
04.09.2015 tarihinde yayınlanmış olan SHT-17.6 talimatında yer alan ancak ülkemizde kullanılmayan kayıtlı gönderici statüsü 14-18 Mart 2016 tarihlerinde düzenlenen ICAO AVSEC Panel’de alınan karar gereği, revizyonu yayımlanan yeni Talimatla kaldırıldı. Kayıtlı gönderici, SHT 17-6 ile havayolu taşımacılığına eklenen yeni bir terimdi. Ancak ülkemizde işlevsel bulunmadığı için kullanımına gerek görülmedi. Dolayısıyla yeni talimatta yer almadı. 
 
6- Kayıtlı gönderici revize edilen yeni talimatta artık yer almıyor. Peki, bilinen gönderici hükümleri ile ilgili bir değişiklik mevcut mu?
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden “Bilinen Gönderici” onayı almak isteyen firmaların başvurularında, güvenlik uygulamaları ve “Acil Durum” prosedürlerine ilişkin güvenlik programı sunmaları gerekiyor. Ancak talimatta yer alan belgeler ile başvuru yapılmasının ardından onay alınabiliyor. 
 
7- Yetkili acenteler ile ilgili olarak da yeni hükümler yer alıyor mu?
Yeni talimat hükümlerine göre Yetkili acenteler, A ve B Grubu olmak üzere ikiye ayrılmış olup entegre depolama ve nakil hizmetlerinden sorumlu lojistik sağlayıcılar, havayolu işletmeleri, taşıma işleri organizatörleri ve yer hizmetleri kuruluşlarından, kargo ve postanın güvenlik kontrollerini yerine getiren, taramasını gerçekleştiren ve/veya güvenli tedarik zincirinde yer alanlara A Grubu yetkili acente, havayolu işletmelerinde, kargo ve posta teslim eden ancak kargo ve posta ile ilgili güvenlik uygulamalarını yerine getirmeyen, kargo ve posta taraması gerçekleştirmeyen taşıma işleri organizatörleri ise B grubu yetkili acente olarak onaylanacak. B grubu yetkili acenteler, sadece A Grubu yetkili acentelere kargo ve posta teslim edecekler ve güvenli tedarik zincirinde yer alamayacaklar. Hava kargoyu postamı güvenlik kontrollerini yerine getiren A Grubu yetkili acenteler faaliyet gösterdikleri, her bir tesis için Genel Müdürlüğümüze başvuru yaparak onay alacak havayolu işletmelerine, kargo teslim eden ve kargo taraması gerçekleştirmeyen B Grubu, yetkili acenteler ise Genel Müdürlüğümüze, tek bir başvuru yaparak, tek bir onay alacaktır ve başka bir onaya gerek kalmaksızın, ülkenin her yerine faaliyet gösterebilecekler. Revizyon önce bu hükümde B Grubu Acentelerin de her bir şubeleri için ayrı ayrı başvuru ve onay sürecinden geçmeleri gerekiyordu. UTİKAD Havayolu Çalışma Grubu’nda en çok üzerinde durulan konulardan biri olan her şube için yetki belgesi alınmasını sürecini böylelikle geride bırakmış olduk. 
 
8- Talimatın revize edilmesinin ardından acentelerin Yetki Belgesi için tekrar başvuru yapması gerekiyor mu?
Hayır talimat hükümlerinde gerek görülmediği açıkça belirtilmiştir. Buna göre; talimatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren daha önce yetkili acente onayı verilen bütün kuruluşlar B grubu yetkili acentesi statüsünde kabul edilecek, talepte bulunup bulunmaması durumunda B grubu yetkili acente yetkisi mevcut sertifikada bulunan son geçerlilik tarihine kadar devam edecektir. Taşıma İşleri Organizatörlerinin büyük çoğunluğu B grubu yetkili acente sertifikasına sahiptir. 
 
9- Taşıma İşleri Organizatörlerinin A Grubu Yetkili Acente sertifikası alması mümkün müdür? 
B Grubu Yetkili Acente Sertifikası bulunan Taşıma İşleri Organizatörlerinin A Grubu Yetkili Acente sertifikası alması tabii ki mümkündür. Hatta yeni hükümlere göre; kargo posta taraması yapan veya güvenli tedarik zincirinde yer almak isteyen yetkili acente onayı olan kuruluşlar, bir yıl içerisinde A Grubu yetkili acente statüsüne geçmek zorundadır.
 
10- Peki taşıma işleri organizatörlerini nasıl bir süreç bekliyor?
A Grubu Yetkili Acente sertifikası almak isteyen firmalar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvurarak denetime girecekler. Yerinde denetim yapıldıktan sonra ilgili kuruluşlara uygunluğa bağlı olarak A Grubu yetkili acente sertifikası verilecek. A Grubu Yetkili Acente yetki aldıkları her bir tesiste, o tesis için sunulan güvenlik programının uygulanmasından sorumlu ve SHGM’den Güvenlikten Sorumlu Yetkili Yönetici onayı almış olan bir personel görevlendirecek. Bu hüküm B Grubu Yetkili Acente Sertifikası olan firmalar için de geçerli olacak. Ancak B Grubunda her tesis için yetki belgesi alınmadığı gibi tek bir GSYY yeterli olacak. 
Bunun yanı sıra hava aracına yüklenmeden önce bütün kargo ve postanın, güvenlik kontrollerine tabi tutulması ve güvenli tedarik zinciri dışından gelen iç hat ve dış hat ayrımı olmaksızın bütün kargo ve postanın A Grubu yetkili acenteler tarafından taranarak, güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik, kargo antreposu bulunmayan ancak kargo kabulü ve hava araçlarını kargo yüklemesi yapılan bütün havalimanları için geçerlidir. Söz konusu havalimanlarında hava kargo ve posta taraması yapan kuruluşların veya havayolu işletmesinin veya havayolu işletmesi adına yer hizmeti faaliyetlerini yürüten kuruluşlardan en az birinin SHGM’den A Grubu yetkili acente onay alması gerekiyor. Bunun yanı sıra mutlaka hatırlatmak gerekir ki; havayolu işletmeleri gönderi teslim aldıkları yetkili acente, bilinen gönderici ve kayıtlı göndericilerin uyguladıkları güvenlik kontrollerini kalite kontrol kapsamında inceleyebilir hususunu belirtmekte fayda var, günün sonunda havayolu işletmesi sorumludur ve gerektiğinde ilave güvenlik tedbirleri alabilir güvenlik taraması yapabilir.
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat