Banner


DB Schenker Arkas 100 bin TEU’luk yükü denizden yürüttü
Denizyolu taşımacılığında tedarik zincirinin her aşamasında hizmet sunduklarını, E-Schenker uygulamasıyla izlenebilirlik imkanı sağladıklarını vurgulayan DB Schenker Arkas İzmir Deniz Nakliye Müdürü Ömür Deniz, “Geçen yıl yaklaşık 100.000 TEU’s yükü organize ettik. İzmir Deniz Nakliye Departmanı’nın Türkiye’nin toplam denizyolu hacminden aldığı pay %45 civarında oldu. Bu yıl Türkiye toplam hacminde aldığımız payda artış hedefliyoruz” dedi. 
db_schenker_12DB Schenker Arkas’ın denizyolu taşımacılığındaki yapılanması, sunduğu hizmetler hakkında bilgi verir misiniz? 
Alanında uzman 55 çalışanımız ile İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Mersin ofislerimizde değerli müşterilerimizin tedarik zincirlerine en uygun entegre nakliye ve lojistik hizmetleri sunmaktayız. Yaklaşık 2.000 noktada yer alan global acente ağımız ile kapıdan-kapıya, komple ve parsiyel konteyner taşımacılığı, intermodal taşımacılık, iç nakliye, gümrükleme ve depolama hizmeti veriyoruz, sektörlere özel sürdürülebilir çözümler sağlıyoruz. Global armatör anlaşmalarımız ve tedarikçilerimizden aldığımız güç ile rekabetçi fiyat avantajı yaratıyoruz. E-Schenker uygulamamız ile genel ya da müşteriye özel izlenebilir lojistik zinciri sunabilmemizin yanında, günümüzde müşterilerimiz için en önemli konu başlığı olan tedarik zinciri yönetiminde uzun süreli iş ortağı olarak sevkiyat planlaması, sipariş bazlı takip, uzun geçerlilikli fiyatlandırma gibi hizmetlerle müşterilerimizin yanındayız. 
 
Acente ağınızdan ve işbirliklerinizden söz eder misiniz? 
13 adet global armatör ve bölgesel spesifik ticaret rotalarında faaliyet gösteren 10 adet armatör, yıllık anlaşmalar ile global portföyümüz içinde yer almaktadır. Bu anlaşmalı gemi acentelerinin dışında yer alan acenteler ile müşteri ihtiyaçlarına paralel çalışmalarımız da bulunmaktadır. Hâlihazırda dünya çapında yaklaşık 130 ülkede 72.000 den fazla çalışanımız ile 2020 misyonumuza paralel sosyal, ekonomik ve çevre alanlarında en iyiyi sunmayı hedefleyen güçlü bir acente ağımız bulunmaktadır. 
 
TEDARİK ZİNCİRİNİN HER AŞAMASINI YÖNETİYOR 
Ağırlıklı olarak hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz? Gerçekleştirdiğiniz ilgi çekici projelerden örnekler verir misiniz?
Uzay-havacılık ve savunma, otomotiv, içecek, tüketim, elektronik, moda, sağlık, geri dönüştürülebilir malzemeler gibi dünya ticaret hacminin ana sektörlerine özel çözüm ve projeler ile hizmet veriyoruz. Global ağımızda ve Türkiye’de hem sektörlere hem de ürünlere özel hizmet sunan işlerinde uzman ekiplerimiz; depolama, siparişin sevk edilmesi, denizyolu nakliyesi, varış noktasında depolanması, ayrıştırılması ve nihai teslimat noktalarına sevk edilmesini de içeren tedarik zincirinin her aşamasını yönetmektedir. 
İzmir ofisimizde gerçekleştirdiğimiz uzun soluklu projeler arasında en önemlilerinden biri Traktör gibi tarım araçları ve iş makineleri üretiminde dünya lideri olan müşterimize sağladığımız yük takibi ve 3PL lojistik hizmetinde tüm dünya sevkiyatlarında DB Schenker acenteleri içinde merkez ofis olarak atanmamızdır. Ayrıca Ege Bölgesi’ndeki alüminyum jant taşımalarının yaklaşık %80’ninin saatlik teslimat performansı ile kapıdan kapıya taşınması, mermer ihracatlarına özel departman yapılanmamız, ilgi çeken operasyonlarımız arasında yer almaktadır. 
 
omur_denizDenizyolu taşımacılığı toplam iş hacminiz içinde nasıl bir pay alıyor? 2018 yılına ilişkin hedefleriniz neler?
2017 yılı sonuçlarına göre DB Schenker Arkas’ın toplam iş hacminin %41’ini denizyolu oluşturdu. DB Schenker dünya çapında 2.169.000 TEU’s, DB Schenker Arkas ise yaklaşık 100.000 TEU’s yükü organize etti. 2017 yılında İzmir Deniz Nakliye Departmanı’nın Türkiye’nin toplam denizyolu hacminden aldığı pay %45 civarında oldu. Bu hacmin yaklaşık %60’ı otomotiv, tarım ve maden sektörlerinden geldi. Global büyüme ve sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerimize paralel olarak 2018 yılında Türkiye toplam hacminde aldığımız payda artış hedeflemekteyiz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.
 
Türkiye’nin denizyolu taşımacılığı açısından avantajları, dezavantajları nelerdir? DB Schenker Arkas avantajları nasıl kazanıma çeviriyor?
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin, 8.333 km kıyı şeridi uzunluğu ve kıtalararası geçiş koridoru olması özelliği ile yüksek potansiyel taşıdığı aşikardır. Devlet limanlarının yanı sıra son yıllarda özel sektör limanlarının devreye girmesi ile ciddi seviyede kapasite artışı yaşandı ve bu durum alternatif servis, rotalar ile daha büyük gemilerin devreye girmesini sağladı. Ege Bölgesi bu gelişime en güzel örnektir. 2017 yılında 1 milyon 440 bin TEU konteyner elleçlenmiş, Aliağa limanlarının devreye alınmasından sonra kapasite 4 milyon TEU’ya ulaşmıştır. Halen ciddi ölçüde yatırıma ve geliştirilmeye ihtiyaç olsa da limanların üretim noktalarına demiryolu ile bağlanması ise denizyolu ile nakliyeyi diğer taşıma şekillerine göre avantajlı hale getirmiştir. Diğer yandan limanlarda verimliliğin arttırılması, özellikle devlet limanlarında gemi operasyon sürelerinin düşürülmesi, demiryolu yatırımlarının hızlandırılması ve artırılması, transit yükler için limanlarda gerekli altyapı düzenlemelerine hız verilmesi ve dijitalleşme, denizyolu taşımacılığında geliştirilmeye açık alanlar olarak görülmektedir. DB Schenker Arkas olarak müşterilerimize rekabetçi ve alternatif servisleri içeren fiyatlar ile tüm limanlardan bütünleşmiş lojistik çözümleri sunuyoruz. Tedarik zincirinin her aşamasında güvenilir tedarikçi ağımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına uyum sağlayabiliyoruz.   
 
EN BÜYÜK SORUN KALİFİYE PERSONEL 
Denizyolu taşımacılığında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz neler? 
Sektörde eğitimli, nitelikli ve yetişmiş personel bulma sıkıntısı en büyük sorunlardan biridir. Bu noktada denizcilik eğitimi konusunda ihtiyaca göre önlemler alınmalı ve çalışarak öğrenme esasına göre lojistik firmalarının da katkısı ile planlama yapılmalıdır. Diğer güncel problem ise lojistik şirketlerinin tek taraflı, taşıyıcı için ciddi seviyede risk içeren ihale şartnamelerine bilinçsizce imza atmasıdır. Bu konuda lojistik derneklerinin dönem dönem uyarılarına rağmen maalesef ortak bir noktada buluşulamamıştır. Lojistik firmalarının kontrolü dışında gelişen sorunların başında ise gümrük, yol, liman işletmeciliği vb. mevzuatlardaki ani değişiklikler gelmektedir. Bu nedenle hem lojistik firmaları hem de ihracatçı ve ithalatçı firmalar ciddi sıkıntılar ve süre kayıpları ile karşılaşmaktadır.
 
“Yakın gelecekte gemi acentesi pazarında olduğu gibi satın alma ve birleşmelerin forwarder firmalarında da yaşanmasını öngörüyoruz. Bu aşamada dijitalleşmeye önem veren ve müşterilerine farklı ürün gruplarında entegre çözüm sunabilen firmalar ayakta kalacaktır. DB Schenker Arkas olarak denizyolu taşımacılığında nakliyeci tanımının ötesinde müşterilerimizin ‘iş ortağı’ olarak, tam tedarik zinciri gereksinimlerini karşılayacak tecrübe, donanım ve standartlara sahibiz ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat