e
Banner

Mersin Limanı 30 milyon tonun üzerinde yüke ev sahipliği yaptı
2016’da Mersin Limanı’nda 30 milyon 287 bin 689 ton yük, 1 milyon 393 bin 441 TEU konteyner elleçlendiğini belirten Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, öncelikli projeler arasında sayılan Mersin Ana Konteyner Limanı projesinde ise adımların hızlandırılması gerektiğini söyledi. 
mersin_limanıMersin, gerek coğrafi konumu gerek ticaret yeteneğiyle denizcilik potansiyeli yüksek bir kent. Denizyolu taşımacılığı ve Mersin Limanı, kentin ekonomisinin itici gücü konumunda. Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Türkiye’nin en önemli dağıtım merkezlerinden biri olan Mersin’in sahip olduğu limanı ile İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yüklerine hizmet veren, bu bölgelerdeki üretim merkezlerini dünya pazarlarına açan kent konumunda olduğunu söyledi. Mersin’in aynı zamanda Ortadoğu ülkelerinin ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun da transit merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Lokmanoğlu, “Kent, coğrafi konumu itibariyle Kuzey-Güney, Doğu-Batı ulaştırma akslarında önemli bir noktada bulunmaktadır. Mersin Limanı coğrafi açıdan avantajlı konumu ve sahip olduğu potansiyel nedeniyle TEN-T projesi 2020 yılı A kategorisi limanlar kapsamına alınmıştır. TRACECA Projesi'ne ülkemizin de dahil edilmesinin ardından temelleri atılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının, Akdeniz'e açılan kapısı yine Mersin Limanımız olacak” dedi.  
 
MEGA GEMİLERİ AĞIRLIYOR 
Mersin Limanı’nın 2007 yılında özelleştirildiğini hatırlatan Cihat Lokmanoğlu, özelleştirme sonrası geçen 10 yıllık süreçte kargo elleçleme miktarında %72, konteyner hareketinde ise %80 oranında artış yaşandığını söyledi. Limanın, lojistik, tarım ve gıda sektörlerinin odak noktası olduğunu vurgulayan Lokmanoğlu, “Mersin Limanı tüm yük tiplerini elleçleyen genel bir limandır. Özelleştirmenin ardından işletici firma MIP, limanın iş hacmini ve verimliliğini artıracak saha ve ekipman yatırımlarına hız vermiş, özellikle konteyner alanında yaptıkları yatırımlarla yeni hatların Mersin'e gelmesini sağlamıştır. Konteyner taşımacılığında uzmanlaşan liman,  aylık yanaşma penceresi uygulaması ile geliş programını bildiren konteyner gemilerinin programlarının her ay başında onaylanması, diğer gemilerin kalan boş rıhtımlara alınması yoluyla ‘genel liman’ özelliğini devam ettirebilmiştir. Türkiye’de Ro-Ro elleçleme kapasitesi en büyük liman olan Mersin Limanı, Ambarlı bölgesinden sonra ülkemizin ikinci büyük konteyner limanıdır. İşletici firma tarafından 2014 yılında başlanan genişleme projesi tamamlanmış Mersin Limanı bugün 18 bin TEU kapasiteli, 59 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 16 metre drafta sahip mega gemilerin uğrak yapabileceği bir liman haline gelmiştir”   diye konuştu. 
 
cihat_lokmanogluTOPLAM YÜKÜN % 7’Sİ MERSİN LİMANI’NDA ELLEÇLENDİ 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre 2016 yılında Türkiye limanlarında 430 milyon ton civarında yük denizyolu ile taşındı. Mersin Deniz Ticaret Odası istatistik servisi kayıtlarına göre ise 2016’da Mersin Limanı’nda; 11 milyon 513 bin 437 ton yükleme, 18 milyon 774 bin 252 ton boşaltma olmak üzere, toplam 30 milyon 287 bin 689 ton yük elleçlendiğini aktaran Cihat Lokmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu değerler, 2016’da ülkemizde elleçlenen toplam yükün %7’sinin Mersin Limanı’nda elleçlendiğine işaret etmektedir. ÖTV’si indirilmiş yakıt uygulamasına rağmen kabotaj taşımalarında %4,3 oranında bir azalma yaşandı, bir önceki yıla göre ihracatta %7,7, ithalatta %1,9 oranında düşüş kaydedildi. Transit taşımacılıkta ise, 2016’da bir önceki yıla göre %23’e yakın bir oranla artışla en yüksek seviyeye ulaştı ve 3 milyon 326 bin 680 ton olarak gerçekleşti. 2016’da limanımızda 4 bin 166 adet gemi ticari operasyon yaptı. Yine Odamız kayıtlarına göre Mersin Limanı’nda konteyner taşımacılığında 2009 yılından itibaren düzenli artışlar kaydedildi. 2014 yılında 1 milyon 470 bin 798 TEU ile en yüksek değere ulaşıldı. 2016 yılında ise 693 bin 674 TEU yükleme, 699 bin 767 TEU boşaltma olmak üzere toplam 1 milyon 393 bin 441 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleştirildi ve bir önceki yıla göre %2’lik bir düşüş kaydedildi. Bu verilere göre ülkemiz limanları toplam konteyner elleçlemesinin ’sı Mersin Limanı’nda gerçekleşti. Son dönemde gerek tonaj gerek TEU bazında kaydedilen kısmi azalmanın, bölgede yaşanan karışıklık, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve Rusya ile yaşanan gerginlikten kaynaklandığı düşünülmektedir.” 
 
YENİ LİMAN İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILMALI 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “3 Denize 3 Büyük Liman” hedefiyle Akdeniz, Karadeniz ve Ege’de büyük liman projelerinin gündeme alındığını hatırlatan Cihat Lokmanoğlu, bu kapsamda yapımı planlanan Mersin Ana Konteyner Limanı’nın Ortadoğu ve Orta Asya orijinli yüklerin Akdeniz’e çıkışında önemli bir ana liman görevi üstleneceği ve tamamlandığında yıllık 12 milyon TEU ilave kapasite yaratarak, sektöre güç katacak projelerden biri olarak değerlendirildiğini söyledi. Lokmanloğu, ancak ön fizibilite çalışmaları, Avrupa Birliği normlarına göre detay fizibilite ve ÇED çalışmaları tamamlanan ve öncelikli projeler arasında sayılan bu limanla ilgili şu anda herhangi bir gelişme yaşanmadığına dikkat çekti. 
 
YATIRIMLAR TEŞVİK EDİLMELİ 
Dünya ticaretindeki gelişmeler, değişen teknoloji ve artan yük oranlarına paralel olarak limanlara uğrak yapan gemilerin tonajlarının ve boyutlarının da sürekli büyüdüğünü belirten Cihat Lokmanoğlu, limancılık sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin ise şunları belirtti: “Mega gemiler taşıma maliyetlerini düşürmekte ancak limanlar açısından elleçleme maliyetlerini arttırdığı gibi altyapının ve ekipmanların yenilenmesi ve sahanın genişlemesi zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu durum rekabetçiliğini korumak isteyen birçok liman için yenileme ve kapasite artışlarına yönelik ek yatırım ihtiyacı doğurmaktadır. Limancılık sektörü temsilcileri bu noktada mali yüklerin azaltılması ve yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Limanlar, işletme ve yatırım süreçleri açısından çok sayıda kurumun yetki ve sorumluluk alanına girmektedir. Limanların özelleştirilmesi ile birlikte diğer kurumların da bu hıza ve gelişmeye uyum sağlayabilecek yapıya getirilmesi ihmal edilmemelidir. Sektördeki yetki karmaşasının önüne geçirilmesi, mevzuatın birbirine uyumlu hale getirilerek sadeleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması gerek liman işletmelerinin gerek liman kullanıcılarının etkinliği açısından faydalı olacaktır. Liman içerisinde yürütülen her iş, farklı mesleki bilgi ve beceri gerektirmektedir. Limanların otomasyona geçmeye başlamasıyla kalifiye eleman ihtiyacı da artmaktadır. Denizcilik ve limancılık sektöründe hizmet kalitesinin artması için sektörün istek ve ihtiyaçlarına uygun, vasıflı elemanlar yetiştirilmesi, bu alanda gereken eğitilmiş işgücü talebinin karşılanabilmesi için önemlidir.” 
 
“Sektördeki yetki karmaşasının önüne geçirilmesi, mevzuatın birbirine uyumlu hale getirilerek sadeleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması gerek liman işletmelerinin gerek liman kullanıcılarının etkinliği açısından faydalı olacaktır.” 
 
 

MERSİN LİMANI YÜK HAREKETLERİ

 

REJİM

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

  2015

2016

ORAN

DAHİLİ

1.431.042

1.483.597 

1.246.818

1.053.481

1.064.881

1.035.862

791.650

733.473

702.027

-%4,3

İHRACAT

7.114.182  

7.877.050  

9.402.253   

8.466.394     

9.105.729

10.801.901

10.913.848

11.015.231

10.159.679

-%7,7

İTHALAT

9.228.793 

10.100.61 

11.914.321  

12.039.811    

13.351.290

15.122.287

16.956.049

16.409.605

16.099.304

-%1,9

TRANSİT

2.083.406  

 1.962.073  

1.756.137    

2.037.466     

2.330.224

2.400.787       

2.665.280

2.707.589

3.326.680(*

%22,86

TOPLAM

19.857.422

21.423.331 

24.319.530

23.597.152     

25.852.123

29.360.836

31.328.827

30.865.898

30.287.689

-%1.9

DEĞİŞME

.9      

%7.8       

+.5

-%3

% 9.6

.6

 

%6.7

-%1,5

-%1,9

 

 

Kaynak: MDTO İstatistik Servisi (*) Transite transshipment  de dahil edilmiştir(Transshipment:1.377.309 Ton)

 

YÜKLEME

 

BOŞALTMA

Genel Yük (Karışık Yükler)

 İtalya, Amerika, Nijerya

 

Petrol Ürünleri

 İsrail, Hindistan, Amerika

Maden

Çin, Kanada, Yunanistan

 

Genel Yük (Karışık Yükler)

Arjantin, Amerika, Çin

Gıda Maddeleri

Sudan, İsrail, Amerika

 

Kimyasallar

Belçika, Güney Kore, Hindistan

Çimento

İsrail, Belçika, İtalya

 

Baklagiller

Kanada, Amerika Rusya

Kimyasallar

Belçika, Suudi Arabistan

 

Bitkisel Yağ

Rusya, Malezya, Ukrayna

 

 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat