e
Banner

Türk unu Uzakdoğu mutfağına denizyoluyla ulaşıyor
2016 yılında Türkiye’den Uzakdoğu’daki 12 ülkeye yaklaşık 300 bin ton un ihracatı gerçekleştirildiğinin bilgisini veren TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “Gerçekleştirilen ihracatın tamamında denizyolu kullanılmıştır. Bu sene de Uzakdoğu’daki tedarik payımızı arttırmayı, tonaj ve değer bazında %5-10 civarında bir ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz” dedi. 
zirve_banner
 
 
erengunhanulusoyTürkiye’de yılda yaklaşık 12 milyon ton civarında un üretiliyor. 2003'ten itibaren un sektöründe ihracatın "inanılmaz" şekilde yükselmeye başladığını vurgulayan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un fabrikalarının da limanlara yakın bölgelerde kurulduğunu söyledi. Türkiye’den 156 ülkeye un ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Ulusoy, Uzakdoğu’nun da sektörün büyümeye geçtiği pazarlar arasında yer aldığını söyledi. Un sanayicisinin Uzakdoğu’ya yaptığı ihracatta denizyolunu tercih ettiğini vurgulayan Ulusoy, en büyük sıkıntının ise sürekli değişen navlun fiyatları olduğunu belirtti. 
 
TÜRKİYE UN İHRACATINDA DÜNYA REKORU KIRDI
Türkiye’nin un ihracatı ne durumda? Dünya un ticareti içerisinde Türkiye hangi konumda?
Türkiye 156 ülkeye un ihracatı gerçekleştiriyor. Söz konusu ülkelerde yaşayanların toplamı dünya nüfusunun %90'ını geçiyor. Halihazırda Türk unu dünya nüfusunun %90'ına hitap ediyor. 2004'te 300 bin ton un ihraç ederken, 2016 yılı için belirlemiş olduğumuz 3,5 milyon tonluk ihracat hedefimize yılsonu itibariyle ulaşmış bulunuyoruz. 2015'e göre ise miktar bazında %25, değer bazında ise artış var. Dünya un ticaretinde liderliğini açık ara devam ettiren un sanayicilerimiz, 2016’da ülke kasasına da yaklaşık 1.1 milyar dolarlık bir girdi sağlamıştır. Un ihracatının 1 milyon 291 bin 162 ton ile %40,2'si Irak'a yapıldı. Irak'ı ,2 payla 519 bin 590 ton ihracatın yapıldığı Sudan izledi. Suriye ise 343 bin 823 tonluk un ihracatı ile ,7'lik paya sahip oldu. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise; Angola, Filipinler, Madagaskar, Endonezya, Benin, İsrail ve Gana oldu. Uluslararası Tahıl Örgütü (IGC) verilerine göre 2015/16 sezonunda toplam un ihracatının %30’unu tek başına gerçekleştiren Türkiye, 2016/17 sezonunda toplam satıştaki payını %32,5’e yükseltecek. 
 
Uzakdoğu’da başlıca ihracat yaptığınız ülkeler hangileri? 
Türkiye için önemli bir pazar olan Uzakdoğu pazarının 2016 ihracatımızdaki payı yüzde 9’a yakındır. Özellikle Endonezya ve Filipinler önemli ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. Bu iki destinasyona 2016 yılında yaklaşık 190 bin ton un ihracatı gerçekleştirdik. Uzakdoğu pazarımızın yüzde 65’ini iki ülkeye yapılan ihracat oluşturmaktadır. Ayrıca Çin ihracatta büyüdüğümüz bir başka pazar. 2016 yılında un ihracat ettiğimiz ülkelerde en hızlı yükseliş Çin'de görüldü. Söz konusu ülkeye yapılan ihracatımız 2015'e göre 0 artış kaydetti.
 
UZAKDOĞU İÇİN HEDEF BÜYÜME 
Uzakdoğu pazarına yönelik 2017 yılı hedefleriniz neler? 
Geliştirilebilir destinasyonlarımız arasında bulunan Uzakdoğu pazarında yer alan ve ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin sayısını ve mevcutta ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerdeki payımızı arttırmayı hedefliyoruz. 2016 yılında Uzakdoğu’da 12 ülkeye un ihracatı gerçekleştiren un sanayicilerimiz, yaklaşık 300 bin ton satış yapmış, gerçekleştirilen ihracatın tamamında denizyolu taşımacılığı kullanılmıştır. Bu sene de Uzakdoğu’daki tedarik payımızı arttırmayı, tonaj ve değer bazında %5-10 civarında bir ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz. 
 
Uzakdoğu’ya yapılan ihracatta lojistik şirketlerinin hizmet kalitesini yeterli buluyor musunuz? 
İhracatını gerçekleştirmekte olduğumuz ürün stratejik bir öneme sahip olduğu kadar, müşteriye ulaştırılması konusunda da son derece özenli çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Sevkiyatın minimum 20 gün sürmesine neden olan mesafe uzaklığı ve insan sağlığı açısından ürünün hiçbir dış etkenden etkilenmemesinin gerekliliği, lojistik firmalarının üstüne düşen görevi arttırmakta. Ayrıca hizmet kalitesinden de ödün vermemeleri gerektiğini ortaya koymakta. Un ihracatçıları olarak ürünümüzü müşterilerimize ulaştırmamızda bizlere yardımcı olan lojistik firmalarının hizmetlerinden memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Sanayicilerimiz sorunlarla karşılaşmıyor değil. Ancak gerçekleştirilen işin zorluğu ve önemini dikkate alırsak, genel anlamda lojistik firmaları iyi iş çıkarıyorlar diyebiliriz.
 
“NAVLUN FİYATLARI STABİL HALE GETİRİLMELİ” 
Lojistik alanda devletten ve şirketlerden temel beklentileriniz neler? 
Endonezya ve Filipinler’de Türkiye aleyhine açılan anti damping davaları, uygulamaya alınan kota ve safe guard uygulamaları ile Türkiye’nin bu bölgeye yaptığı ihracata engel olunmaya çalışılıyor. Bu konuda kumadan ihracatçıya destek olunmasını, daha kuvvetli lobi çalışması yürütmesini bekliyoruz. Ayrıca 2016 yılının sonlarında konteyner hatlarının Uzakdoğu limanlarına navlunlarında büyük artışlar yaşandı. Gemi bazında navlun çalışmaları başladı. Eskiden çok stabil olan navlunlar, bugünlerde her an, her gemi seferinde farklılık göstermeye başladı. Bir diğer önemli konu ise yeterli sayıda ekipmanın olmaması. 2016 sonlarında başlayan bu sıkıntı halen devam etmektedir. 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat