Banner

Çalışanların işe bağlılığı nasıl sağlanır?
Kadri Demir / Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü

businessŞirketlerde mutlu, işinden memnun ve motive çalışanların her zaman daha verimli, üretken ve kalıcı olduklarını belirten Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü Kadri Demir, eleman sirkülasyonunu azaltmanın yollarını ise şöyle sıralıyor: “Çalışanlarda güven duygusu oluşturacak süreçler dizayn edilmelidir. Çalışanın işini daha iyi yapabilmesi için fiziksel koşullar oluşturulmalı ve mevcutlar daha da iyileştirilmelidir. Çalışanların birbirleri ile sosyalleşmeleri için etkinlikler düzenlenmelidir. Kişilere hedefler verilerek prim ve ödül gibi uygulamalarla teşvik edilmelidir.” 
 
1. Yüksek eleman sirkülasyonunun şirkete maliyeti nedir?  
Şirketlerde ihtiyaca göre açılan pozisyonlara yeni insanların istihdamı ve eleman sirkülasyonu şirketlerde insan kaynakları yönetimi olarak büyük sorun oluşturmaktadır. Bunun için şirketler eleman sirkülasyonunu kontrol altına almak istemektedirler. Yüksek eleman sirkülasyonu şirketin bulunduğu sektör ve şirket içindeki kişinin yapmış olduğu göreve göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin perakende sektöründe üst düzey yöneticilerin sirkülasyonun az olması istenmekte birlikte buna rağmen mağaza ve satış personeli sektörden dolayı sirkülasyon yüksektir. İşten ayrılan bir çalışanın işyerine maliyeti, çalışanın şirketteki kıdemi ve yaptığı işe göre değişkenlik göstermektedir. 
 
2. Eleman sirkülasyonunu azaltmanın yolları nelerdir?
Şirketlerde mutlu ve işinden memnu olup motive çalışanlar her zaman daha verimli ve daha üretken olup, şirketlerine daha fazla bağlılık gösterirler. Şirkette daha kalıcı olurlar. Bunun karşılığında şirketlerde hedeflerine doğru ilerlerken, bu hedeflere taşıyan çalışanlarını memnun etmek ister. 
Çalışanları memnun etmek, şirketlerin çalışanlarına yaklaşımları ve iletişim ile mümkündür. Bu süreç her şirket için farklı işleyebilir. Şirkete bağlı çalışanlar çalışan devir oranının düşük olmasını sağlayacaktır. Bu durum kurum imajını yükseltirken işin kalitesi, çalışan verimliliğinin yüksek olması, müşteri memnuniyeti ve karlılığa olumlu yönde etki yapacaktır.
Ana başlıklar ile neler yapılmalıdır ? Çalışanlarda güven duygusu oluşturacak süreçler dizayn edilmelidir. Çalışanın işini daha iyi yapabilmesi için fiziksel koşullar oluşturulmalı ve mevcutlar daha da iyileştirilmelidir. Çalışanların birbirleri ile sosyalleşmeleri için etkinlikler düzenlenmelidir. Kişilere hedefler verilerek prim ve ödül gibi uygulamalarla teşvik edilmelidir.
 
kadir_demir3. Çalışanların işe alım ve uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar nelerdir?
İnsanlar birbirleri ile aynı fikre ve düşünceye sahip kişilerle birlikte olmayı tercih ederler. Birbirlerine yakın hisseden kişiler arasında böylece gruplaşmalar başlar. İşyerinde başlayan gruplaşmalar zaman içerisinde şirket dışında bireysel veya aile olarak birlikteliklere kadar gidebilir. Çalışanlar arasındaki bu ilişkilerin bilinmesi çalışanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır.
Şirketlerde ortalama kıdem yıllarına göre incelendiğinde beyaz yakalı çalışanların mavi yakalılardan daha uzun çalıştıkları gözlemlenmektedir. Bununla beraber yönetici ve idari pozisyonda çalışanlar şirketlerine bağlılığı daha fazla olmaktadır. Bunun sebebi olarak çalışma koşulları, ücretlendirme, kariyer gelişim imkanlarının sağlanması gibi başlıklar sıralanmaktadır.
Çalışan bağlılığı ve sürekliliğini kılmak için en kritik adım olarak doğru işe alım ile olmaktadır. Özverili, istekli, hevesli, heyecanlı ve şirketinin hedef ve misyonuna uygun kişiler ile çalışmak çok önemlidir. İşe alırken adaylardaki beklentiler iyi analiz edilerek doğru pozisyona, doğru kişi istihdam edilmelidir. Daha sonrasında bu kişileri tutmak için, kendilerine değer verildiği hissettirilmeli ve çalışan bağlılığı ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 
 
4. Çalışanların iletişimini güçlendirmesi ve iş motivasyonunun sağlanması için altın kurallar nelerdir? 
Çalışan bağlılığını arttırmak için yapılabilecek uygulamaları aşağıda sıralanmaktadır.  
Çalışanın yaptığı işe göre rahat kıyafet giyebilmesine izin verilmesi. Bazı şirketlerde haftanın belli günleri örneğin cuma günü serbest kıyafet günü olarak uygulanması,
Özellikle Y kuşağı için işini aksatmayacak şekilde Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının kullanımına imkan verilmesi,
İşini yapabilmesini sağlayacak teknolojik cihazların (cep telefonu, tablet bilgisayar, laptop vb.) şirket imkanlarına göre en iyisinin sağlanması,
Çalışanların kişisel yeteneklerini ortaya çıkararak bunları kullanabilecekleri uygun projelerde yer almalarına imkan verilmesi,
Kişisel gelişimlerini sağlayarak yaptıkları işlerde fayda sağlayacak eğitimlere katılmalarına teşvik edilmesi,
Çalışanların doğum günleri veya özel günlerinin (5 yılını, 10 yılını vb. dolduranlar) hatırlanması önemlidir. Bunun kutlama mesajı olarak kendisine gönderilmesi veya tüm çalışanların katıldığı bir ortamda kutlanması şeklinde yerine getirilmesi,
Çalışma ortamı ve uygun atmosferin oluşturulması. Ofis dekorasyonun renkli ve sıcak bir atmosferde olması, yaz ve kışa göre ofis ortamında ideal sıcaklığın sağlanması, ergonomik çalışma ortamının yaratılması,
Çalışanları birbirleri ile kaynaşmalarını sağlayacak futbol, basketbol, bowling gibi spor turnuvaları, happy hour, piknik, tiyatro, sinema, şirket yemeği, günü birlik veya hafta sonu konaklamalı doğa ve kültür gezileri gibi etkinlikler düzenlenmesi.
 
5. İş – özel yaşam dengesini koruma adına uygulanabilecek İK yaklaşımları neler olabilir?
Bireyler kendilerine ait zamanlarını en fazla işyerlerinde geçirmektedirler. Bu sebepten çalışanlar ne kadar çok motive olarak çalışır iseler, işin verimliliğinin o derece artacağı görülmektedir. Ayrıca yüksek motivasyona sahip çalışanların firmanın başarısına daha fazla katkıda bulundukları bir gerçektir. Birey hem kendine hem de yaptığı işe değer verildiğini gördüğünde kendini farklı hissedeceklerdir. Bu olumlu yaklaşım kişinin önce kendisine sonrasında etrafındakilere yansıyacaktır.
 
6. Çalışan bağlılığını tesis etme adına İK otomasyon çözümleri ne sunuyor?
Çalışan memnuniyeti faktörlerinden biri de kişilerin katılımını sağlamaktır. Katılıma sağlamak için önce kişileri dinlemeli, fikir ve düşüncelerine değer verilmesidir. Çalışanların karar alım sürecine katılmaları, saygınlıklarını arttırma ve kendilerini kabul ettirdikleri duygusunu hissetmeleri açısından oldukça önemlidir. Çalışanlara kendilerini rahatça ifade edecekleri uygun denetim süreçlerinin kurulduğu çalışma ortamının yaratılması daha yaratıcı ve daha verimli işlerin yapılmasını sağlayacaktır. Bireylere, onları motive ederek gelişmelerini sağlayacak yapıcı eleştiriler yöneltilmelidir.
Bunları yerine getirmek içinde şirketlerde çalışan bağlılığını ve memnuniyeti ölçecek sistemler kurulmalıdır. En çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi çalışan bağlılığını ölçen “çalışan memnuniyeti anketi” uygulamalıdır. Bu anketler isimsiz olarak, anketi dolduranın kim olduğu bilinmeden internet ortamında yapılmaktadır. Anketi dolduracak kişiye bir tane link gönderilmekte ve bu link üzerinden anketi doldurması istenmektedir.
 
7. Performans yönetim sistemleri çalışan bağlılığını nasıl etkiliyor?
Ne yazık ki bir kurumda tüm çalışanlar aynı performans seviyesini gösteremezler. Çalışanların göstermiş olduğu performansı onun kişiliğiyle, sahip oldukları yetenekleriyle ve işe göstermiş olduğu ilgiyle yakından ilişkilidir. Çalışanın kişiliği ve doğuştan gelen yeteneklerini değiştirmemiz mümkün olamayacağına göre ancak onun işe olan ilgisini ve yaklaşımını arttırarak performansını arttırma yoluna gidebiliriz. Bunun içinde kişiyi motive edecek, işi sahiplenmesini sağlayacak çeşitli metod ve yöntemler kullanarak çalışan bağlılığını etkisini sağlayabiliriz.
 
8. Çalışan bağlılığında maaşın ve yan hakların etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şirket kültürüne ve imkanlarına göre çalışanların memnuniyeti ile motivasyonlarını arttıracak maddi ve maddi olmayan araçları şirket olarak geliştirmemiz önemlidir. Bu araçları birer insan kaynakları uygulamaları olarak hayata geçirilmesi çalışan bağlılığını arttıracağını, işe önemli katkı ve fayda sağlayacağını düşünerek planlamalar yapılmalıdır. Çeşitli ödüllendirme sistemlerinin kurulması, şirketin ekonomik durumuna göre çalışanlarına duruma göre yakınlarına yan hakların sağlanması, şirket içinde öneri sisteminin oluşturulması, aynı ilgi alanlarına sahip kişilerin hobilerini gerçekleştirmelerini yerine getirebilmeleri için sosyal kulüplerin oluşturulması, boşalan pozisyonlarda önceliği şirket çalışanlarına verilerek terfi etmelerini imkan verilmesi ile birlikte yetenek ve kariyer yönetimi sistemlerinin kurulması çalışan bağlılığında önemli başlıkları teşkil edecektir.
 
9. İdeal terfi süresi ne olmalı?
Terfi süreleri kişinin yaptığı işe, performansına ve kariyer planlamasına göre değişkenlik göstermektedir. Tüm bu süreçleri yerine getirilmesi için şirketlerde çalışanların performansını ölçecek sistemler kurularak, çıkan sonuca göre çalışanların gelişim planları ve kariyer haritaları oluşturulmalıdır.
Çalışan bağlılığı şirketlerde doğru bir kadro, düzgün sistematik bir altyapı, iyi belirlenmiş insan kaynakları politikaları, bağlılığı yüksek çalışanların korunmasını ve gelişmelerine imkan sağlayacaktır. Yüksek çalışan memnuniyeti ayrıca eleman alım maliyetlerini düşürecektir. 
 
10. Çalışan bağlılığını sürekli kılmak adına neler yapılmalı?
Günümüz koşullarında çalışanlar iş hayatına profesyonel bakış açısı ile bakmaktadırlar. Bir işyerinde uzun yıllar çalışmak yerine artık en iyi fırsatı sunan yere gitmeyi profesyonellik olarak görmektedirler.
Şirkete bağlılığı arttırmak için yapılacak çalışmalar maliyet oluşturmaktadır. Buna rağmen çalışan bağlılığın düşük olduğu şirketlerde yüksek eleman sirkülasyonu, verimsizlik, kalite gibi sorunlarla birlikte direkt veya dolaylı daha yüksek maliyetler yaratmaktadır. Çalışan bağlılığında X ve Y Kuşak farklılıkların beraber çalışması hem işverenler hem de çalışanlar için insan kaynakları süreçlerini zorlayacak konular arasında yer almaktadır. 
Her bir bireylerin kişilik yapısı farklı olduğu için, motive edici unsurlarda değişiklik gösterecektir. Çalışanlar için yüksek motivasyon gösterebilecekleri bir çalışma ortamı nitelikli çalışanların firmada tutulabilmesi için önemli bir faktör olacaktır.
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat