Banner

Antalya’ya liman yatırımı çağrısı
Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Bekir İnanç Kendiroğlu, Antalya’nın deniz ticaretindeki gücünün artırılması için mutlaka yeni liman yatırımı yapılması gerektiğinin altını çiziyor. 
bekir_inanç_kendirogluAntalya deniz ticaretinde nasıl bir yere sahip? Bu payın artırılması için neler yapılması gerekiyor? 
Liman sayısı yetersiz olduğu için ne yazık ki Antalya, deniz ticaretinden çok fazla bir pay alamıyor. Bölgemizde bir liman var, onun da kapasitesi belli. Draft dediğimiz derinliği 10 metrenin altında olduğu için 25-30 bin tonun üstünde gemiler limana yanaşamıyor. Ayrıca maksimum kapasite kullanılmaya çalışılsa dahi liman işletmecisinin uyguladığı fiyat politikalarından dolayı büyük sıkıntılar yaşanmakta. Yüksek fiyat politikaları nedeniyle ticaret iyice durmuş bir vaziyette. İhracatçılarımız daha ekonomik olduğu için Mersin’e ve İzmir’de bulunan limanları kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle Antalya daha çok deniz turizminde öne çıkan bir bölge. Yatçılık ve su sporları bölgemizin ikinci büyük sektörüdür. Bu alanda Türkiye’de birinci, dünyada ilk 3 içindeyiz. Antalya Serbest Bölgesi’nde yat üretimi yapılmaktadır. 
Antalya'yı Akdeniz ve Türkiye’de deniz ticaretinde önemli bir nokta haline getirmek ana hedefimiz. Ancak mevcut liman ve liman isletmecisiyle bu hedefimize ulaşmamız mümkün görünmüyor. İvedi bir şekilde Antalya’ya yeni bir liman yatırımı yapılması ve bunu doğru işletecek bir liman işletmeciliğinin kazandırılması, söz konusu hedefimize ulaşmamızı mümkün hale getirecektir. 
 
Antalya Limanı’nda 2015 yılında ne kadarlık yük elleçlendi? Geleceğe dönük hedefleriniz neler? 
Antalya Limanı’nda 2015 yılında toplam ihracat 3.107.729 ton, toplam ithalat miktarı 2.825.065 ton ve toplam transit miktarı 1.278.652 ton olarak gerçekleşti. 2016 yılına ilişkin ise geçen yıllara göre kıyasladığımızda ihracat ve ithalat oranlarında çok fazla artış veya düşüş yaşanmayacak. Biz Akdeniz Havzası’nda Antalya Limanı’nın önemli hale gelmesini hedefliyoruz. Bunun deniz turizmini ve deniz temizliğini olumsuz etkilememesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamak ana misyonumuzdur. 
 
LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE 
CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR 
Türk limancılık sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz neler? 
Türkiye'de özel sektöre geçen limanların birçoğu işletme ve yatırım konusunda yetersiz kalmaktadır. Yıllar önce özel sektöre geçmesine rağmen hala uluslararası standartlarda hizmet veremeyen limanlar, bölge işadamları tarafından pahalı, köhne ya da küçük olmakla eleştiriliyor. Sektörün gelişiminin önündeki en büyük engelin limanlarda gerçekleşen terminal, elleçleme ve ardiye hizmetlerinde oluşan yüksek maliyetlerin yanı sıra kapasite ve ekipmanlardaki yetersizlik olduğu zaman zaman dile getiriliyor.
Sonuç olarak, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de liman işletmeciliği konusunda hala ciddi sıkıntılar yaşanıyor, zayıf lojistik altyapısı, eski makine teçhizat kullanımı ve bölgesel talebe göre hareket edememe gibi nedenlerden dolayı, Türkiye’nin limanları Karadeniz ve Akdeniz’deki rakiplerine göre geriden gitmektedir. Kısaca limanların etkin ve verimli çalışması limana yapılan doğrudan yatırımlar ve modern işletmecilik anlayışı ile ilişkilidir. 
 
Ulusal liman politikamız, ilgili mevzuat ve bürokrasi gözden geçirilmelidir,
Sektörün yönetimi ve denetimi yeniden düzenlenmelidir,
Liman yönetim modeli oluşturulmalı ve hayata geçirilmelidir, 
Limanlar Master Planı uygulanmalıdır,
İç taşımacılık (kabotaj) artırılmalıdır,
Transit konteyner deniz taşımacılığı geliştirilmelidir,
Özel limanların ulaşım/altyapısı, karayolu/demiryolu bağlantı olanakları geliştirilmelidir,
Limanların geri saha sorunları çözülmelidir,
Limanların ve deniz yaklaşım kanallarının su derinlikleri arttırılmalıdır,
Limanlar üzerindeki mali yükler azaltılmalıdır,
Gümrük işlemleri hızlandırılmalıdır,
Liman yatırımları ve işletmelerine teşvikler getirilmelidir,
Liman personeli için çeşitli eğitim faaliyetleri ve ara eleman sağlayacak eğitim kurumları açılmalıdır,
Römorkaj ve kılavuzluk sistemi gözden geçirilmelidir.
 
Denizyolu taşımacılığı, ağırlık ve hacim olarak bir kerede en fazla yükün taşınabilmesine imkan sağlayan taşımacılık türüdür ve diğer taşımacılık türlerine göre ucuzdur. Denizyolu taşımacılığının öne çıkan özelliği, çok yüksek miktarlarda malın, düşük maliyetle fakat daha uzun sürelerde taşınmasının gerçekleşmesinden dolayı, hem karayolu hem de demiryolu taşımacılığına oranla daha uygundur. Diğer özelliği ise, sanayi ham maddesini oluşturan büyük miktardaki yüklerin bir defada bir noktadan diğer noktaya taşınması imkânını sağlamasıdır. Denizyolu taşımacılığında tipik olarak petrol, kum, çakıl, madenler, kömür taşınmaktadır. Bununla beraber konteyner taşımacılığı ile taşınan ürünler çok çeşitli hale gelmektedir.
Antalya, Isparta ve Burdur illerinde taş ve taş ocakçılığı ihracatı büyük önem arz etmektedir. Özellikle Burdur’un ihracatında taş, kum, kil, taş ocakçılığı/çimento ve kireç/alçının payı %89,3’tür. Isparta’da bu ürünler ihracatın yaklaşık üçte birini oluştururken,  Antalya’da kum, kil ve taş ocakçılığı ihracatı meyve ve sebze ihracatından sonra en önemli üçüncü ihraç kalemini oluşturmaktadır. 
Bu ürünlerin ihracatı ise büyük oranda limanlar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Antalya ve hinterlandı için Antalya Limanı, bölgenin ihracata açılan kapısı konumundadır. Ancak, Antalya Limanı tarife ücretlerinin yüksekliği, bölge ihracatçılarını İzmir ve Mersin limanlarına yönlendirmektedir. Özellikle Mersin ve İzmir limanları ile kıyaslandığında Antalya Limanı’nda uygulanan tarifeler yüksektir. Bu nedenle:
Yatırımlarını Mersin ya da İzmir’e taşıyan firmalar vardır,
Özellikle mermer ve krom sektöründe Mersin ve İzmir Limanlarının kullanımı arttığından Antalya-Burdur-Isparta bölgelerinde ihracat ve ithalat olumsuz etkilenmektedir, 
Mobilya sektöründeki büyük firmalar Antalya Bölgesi’nde yatırım yapmaktan kaçınmaktadır,
Firmaların maliyetleri artmakta, uluslararası pazarda rekabet güçleri azalmaktadır. 
Uygulanan yüksek tarifeye rağmen Antalya Limanı’nda verilen hizmet kalitesi düşüktür. Limanın fiziki yapısı yetersizdir, kavşak düzenlemesine ihtiyaç vardır.
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat