Banner


CEO’lardan TZY süreçleri için dijitalleşme çağrısı
Satın alma kararlarının şirket başarısına ve ekonomilere etkisini değerlendiren Finansbank, BOSCH ve Siemens Yönetim Kurulu Başkanları dijitalleşme vurgusu yaptı. Başkanlar, başta tedarik zinciri süreçleri olmak üzere, Türkiye’de bu alanda biran önce adım atılması gerektiğinin altını çizdi. 
tedarSürdürülebilir ekonomiler yaratmada tedarik zincirinin üstlendiği rol, Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği  (TEDAR) tarafından düzenlenen I. Tedarik Zinciri Yönetimi Konferansı’nda masaya yatırıldı. Finansbank'ın ev sahipliğinde Kristal Kule’de yapılan konferansın moderatörlüğünü TEDAR Başkanı Tuğrul Günal yaptı. Toplantıda Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO’su Ömer Aras, Siemens Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ve Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young değerlendirmelerde bulundu. 
 
TZY’DE EN ÖNEMLİ FAKTÖR İNSAN 
Tuğrul Günal açılış konuşmasında TEDAR’ın amacına ve çalışmalarına değinerek, geçmiş ve gelecek dönem faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca dünyada tedarik zinciri yönetimi fonksiyonunun önemini, tedarik zinciri konusunda yapılan araştırma sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Günal, tedarik zinciri yönetiminin; satış süreci, üretim, stok yönetimi, malzeme temini, dağıtım, tedarik ve müşteri hizmetleri gibi pek çok alanı içine alan, şirketlerin pazar paylarının artışına, genel masraflarının düşürülmesine, müşteri memnuniyetinin yükselmesine ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde doğru partnerlerin bulunmasına etki eden en önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi. Tedarik zincirinin projeden satın almaya, planlamaya kadar şirketin kılcal damarlarının toplandığı bir fonksiyon olduğunu vurgulayan Günal,  sözlerini şöyle sürdürdü: “Tedarik zinciri sürçlerinin başarılı olması, şirketlerin başarılı olmasıyla birebir ilişkilidir. Yine müşteri memnuniyeti artırılmak isteniyorsa tedarik zincirine bakmak gerekir. İyi tedarikçiler seçilir ve doğru şekilde yönetilirse, mutlaka müşteri memnuniyeti de artacaktır. Sürdürülebilirlikte de tedarik zinciri yönetimi kritik rol oynuyor. Tedarik zinciri süreçlerinde sürdürülebilirlik sağlanırsa, şirketin sürdürülebilirliğine çok önemli katmadeğerler sunabilir. Tedarik zinciri yönetimi, şirketlerin en üst seviyesine fonksiyon olarak raporlanmalıdır. Siemens gibi kurumsal şirketlerde bu böyle, ama Türkiye’deki genele baktığımızda birkaç kişi satın alma yapıyor, ama bunu ne kadar profesyonelce yapıyor, yetki sorumlulukları nedir? Bunlar gelişmeye açık konular” dedi. 
Yapılan araştırmalara göre farklı halen tasarruf etmenin satınalma ve tedarik zinciri yöneticilerinin %42’sinin en önemli önceliği olduğunu belirten Günal, “Ancak satınalma liderleri tasarrufların, değer yaratma ve süreçlerin otomatikleşmesinin yanı sıra, yeni fikirlere, işbirliklerine, görünür olmaya ve hızlı atak girişmelere odaklanıyor. Yine Arden Parners tarafından yapılan bir araştırmaya göre ortalama bir satınalma departmanının şirket harcama bütçesinin %61,4’ünü yönetiyor. Yine araştırma satınalma yöneticileri yapılan çalışmaları yeterli görmüyor ve bu alanın gelişmeye açık bir alan olduğunu düşünüyor” dedi. Satın almada fiyatın göz ardı edilemeyeceğini, ama en önemli faktör olmadığını, tüm maliyete bakılması gerektiğinin altını çizen Günal, ama Türkiye’de hala “ucuza alma” yaklaşımının hakim olduğunu ve bunun mutlaka aşılması gerektiğini söyledi. Tedarik zincirinde insan faktörünün çok önemli olduğunu vurgulayan Günal, “En değerli varlıklar çalışanlardır. Eğer çalışanlar alanında yetkin ise tasarruf sağlanır, süreçler iyileşir, yenilikçiliğe açık olunur” dedi. 
 
YENİ TREND SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
Siemens Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, ise “Eskiden satın almadan bahsederdik. Şimdi tedarik zincirinden bahsediyoruz. Eskiden bir şey almak isterken kriterlerimiz kalite ve ucuzluktu. Şimdi kalite, verimlilik, sürdürülebilirlik, güven üzerine gidiyoruz. Çünkü artık her şeyi kendimiz yapmak istemiyoruz, partnere ihtiyacımız var. Verimlilik için güvenilir tedarikçilere ihtiyacımız var. Partnerlerle ilişkilerin uzun dönemli olması da çok önemli. Tedarikçilerle birlikte büyümek gerekiyor” dedi. Dijitalleşmenin önemli bir trend haline geldiğine vurgu yapan Gelis, şunları ekledi: “Dijitalleşme bizim için çok önemli. 4.0’dan bahsediyoruz. Tedarik zinciri bu konuda çok önemli bir rol oynayacak. Ancak Türkiye’deki tedarikçiler altyapı olarak buna hala hazır değil. Bunun için yatırım yapılması gerekiyor. Bu konuda gelişmeyi kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. Her şirketin bir değer zinciri vardır, tedarik zinciri ise bunun en önemli halkası. Bu zincirin daha yüksek seviyelere getirilmesi gerekiyor.” Siemens olarak önümüzdeki yıllarda KOBİ’lere daha fazla destek vereceklerini belirten Gelis, “Türkiye ekonomisi deyince aklımıza büyük şirketler geliyor ama aslında ekonomiyi sırtlayan KOBİ’ler. Belli standartlara gelmeleri için onlara destek vereceğiz” dedi. 
 
BOSCH BAŞKANI’NDAN DİJİTALLEŞME UYARISI
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, satın alma biriminin bir şirket içerisinde çok önemli bir çark olduğunu söyledi. Young, mevcut süreçlerin ve iş yapma alışkanlıklarının iyileştirilmesinde, gelişimin, proaktif yaklaşımın ve özeleştirinin değişim için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı. Ayrıca Young’ın konuşmasında dijitalleşme öne çıktı. Young şunları söyledi: “Şirketin içeride ve dışarıda ortakları vardır. Tedarikçilerimizi de iş ortağı olarak görürsek daha rekabetçi olabiliriz. İş ortakları olarak tedarikçilerin ve bizlerin aynı dili konuşmamız lazım. Tedarikçilerimizi bu yönde eğitmemiz gerekiyor. Başarılı olmak için bizimle aynı kurumsal değerleri yakalamalarını sağlamalıyız. Bu noktada dijitalleşmeye yeniden bakalım. Türkiye tedarik zincirinde 4.0 teknolojisini bilmiyor. Bizim halihazırda en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa ise hızla dijitalleşiyor. Bu, bizim de hızla adapte olmamızı gerektiriyor. Aksi halde onlarla yakında aynı dili konuşamayacağız. Tedarikçilerimiz bizimle aynı dijital platformu kullanırsa kazanırız. Ve bölge ülkeleri içinde de öne geçerek bu tehlikeyi fırsata dönüştürebiliriz. Biz Alman firmaları ile Türkiye tedarikçilerimizin bu yöndeki farkındalığını artırmak için 2016’da özel çalışmalar yapacağız. TEDAR’ın da bu farkındalığı artırmaya yoğunlaşması gerektiğine inanıyorum.”
 
DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİK
Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO’su Ömer Aras ise konuşmasında satın alma bölümünün önemine değindi. Aras, Finansbank olarak Satınalma Birimi’nin Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde temsilini sağladıklarını ve satın alma işlemlerine bankacılık işlemlerindeki gibi analitik yaklaştıklarını belirtti. Şirketlerin sürdürülebilirliği yakalamasında tedarik zincirinin önemli rol üstlendiğini ve bu süreçte dijitalleşmenin öne çıktığını belirten Aras, “Teknolojinin, dijitalleşme sürecinin yakalanması gerekiyor. Türkiye bankacılık sektörüne 2004-2010 arasında çok fazla yabancı oyuncu geldi, ama hiçbiri teknoloji getirmedi. Çünkü biz onlardan daha öndeydik. Finansbank olarak dijitalleşme adımlarımızın en önemlisini de banka içinde banka diyebileceğimiz Enpara.com’u kurarak attık” dedi. Aras ayrıca, TEDAR’ın sektörde eğitim konusunda öncü olmasını istedi.
Panelden sonra Deloitte Türkiye Tedarik Zinciri Hizmetleri Direktörü Murat Kılıç ise, “Satın almanın Yarını, Trendler ve CPO’ların Gündemi” konulu bir sunum yaptı. Sunumunda, geleceğin tedarik zincirleri için ne gibi farklılıklar getireceği, satınalma profesyonellerinin bu değişime nasıl cevap verdikleri ve gelecekte satınalmanın rolünün nasıl olmasının beklendiği gibi konularda Deloitte Türkiye tarafından yapılan araştırma sonuçlarına yer verdi.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat