Banner


Dünya otomotiv pazarı 2023’te 131,5 milyona ulaşacak

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), akademisyenlerle işbirliği yaparak hazırladığı ‘Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası Talep Tahminleri’ raporu ile otomotiv sektörünün önümüzdeki 4 yıllık falına baktı. Yüksek oranlı vergilerin, özellikle de ÖTV oranlarının talep artışını engellediği belirtilen raporda, ÖTV'nin oranında uygulanması halinde toplam otomobil satışlarının 2016'da 1 milyon 16 bin 168 adede, %27'ye düşürülmesi durumunda ise 1 milyon 326 bin 966 adede ulaşacağı öngörülüyor.

hayri_ece_oddODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, otomotiv sektörünün 2011’de ulaştığı rekor adetlerin ardından 2012 yılını da 817 bin 620 adetlik toplam pazar, 19,3 milyar dolar civarında ihracat ve 1 milyon adedin biraz üzerinde bir üretim ile tamamladığını söylüyor. Gerek Avrupa pazarlarında yaşanan olumsuzluklar gerekse de ekonomide yumuşak inişi sağlamak amacıyla 1 yıl önce alınmaya başlanan mali önlemler ve vergi artışlarının olumsuz etkilerinin pazarda sektörün yoğun çabaları ile 2012 yılında çok fazla hissedilmediğini vurgulayan Erce, “Türkiye’de 2012 yılı toplam iç pazar satışları; 556 bin 280 adet otomobil, 221bin 481 adet hafif ticari araç ve 39 bin 859 adet de ağır ticari araç olmak üzere, toplam 817  bin 620 adede ulaştı. Türkiye 2012 yılı toplam satışlarıyla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 5. sırada yer aldı” diyor.

FAİZLER OLUMLU,
DÜŞÜK BÜYÜME OLUMSUZ ETKİLİYOR
2013 yılının ilk altı ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının bir önceki yılın aynı dönemine göre ,07 artarak 381 bin 743 adet olarak gerçekleştiğini belirten Erce sözlerini şöyle sürdürüyor: “2013 yılının ilk altı ayı içerisinde; ekonomi gündemini kredi kuruluşlarının not artırımları ve TCMB’nin faiz indirimleri oluşturdu. Tüketici güven endekslerindeki toparlanma, Haziran ayına kadar devam etti. 2013 yılının ilk çeyreğine ilişkin veriler büyümenin %3 olduğunu göstermekle beraber, toparlamanın 2. çeyrek ve sonrasında belirginleşmesi beklenmektedir. Düşük faiz ortamı otomobil pazarını olumlu etkilemeye, düşük büyüme süreci ise ticari araç pazarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Haziran ayında; yurtiçinde yaşanan olaylar, Amerikan Merkez Bankası FED’in 2014 yılı içerisinde tahvil alımlarını durdurma ihtimali, kur ve faizdeki seviye ve hareketliliğin artması, güven endekslerindeki düşüş etkili oldu.”
Erce, ACEA’nın en son açıklanan verilerine göre Türkiye’nin Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 2013 Ocak-Mayıs döneminde 6. sırada yer alırken, aynı dönemde Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. sırada hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. sırada yer aldığını söylüyor.
Erce, sektöre yönelik uygulanan vergi oranlarının Avrupa ülkelerine kıyasla çok yüksek olduğunu söylüyor. Pazarın gerçek potansiyelinin hala çok gerisinde bulunduğuna dikkat çeken Erce, “Örneğin otomobil sahipliği Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde. Son verilere göre Batı Avrupa’da otomobil sahipliği oranı bin kişide 613, Doğu Avrupa’da 328 adet seviyesindeyken, Türkiye’de bin kişide 151 adet seviyesinde. Gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alan ülkemizde, ekonomik göstergelerdeki seyrin olumlu yönde sürdürülebilirliği açısından iç tüketim dinamiklerini harekete geçirmenin önemini bir kez daha vurgulamakta yarar var” diyor.

YÜKSEK VERGİLER TALEBİ DÜŞÜRÜYOR
Dr. Hayri Erce, dernek olarak akademisyenlerle işbirliği yaparak otomotiv sektörünün önümüzdeki 4 yıllık yol haritasını ve talep tahminlerini ortaya koyduklarını söylüyor. Hazırlanan “Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası Talep Tahminleri” raporuna göre, 2018 yılında toplam iç pazarın yaklaşık 1,5 milyon adede ulaşmasının öngörüldüğüne dikkat çeken Erce, sektörün geleceğine ışık tutacak öneriler ve tespitler içeren rapora ilişkin şu bilgileri veriyor: “Çalışmamızda ortaya çıkan esneklik katsayıları gösterdi ki kısa ve uzun dönemde otomotiv talebi, gelir ve kredi hacmi ile pozitif ilişkiliyken fiyatla negatif ilişki içerisinde. Esneklik katsayıları bakımından fiyatlarda gelen birim değişmelerin talebe etkisi bakımından yapılan değerlendirmede %5,5 gelir artış seviyesinde mevcut durumda 2016 yılında otomobil satışlarının yıllık 850 bin adede, toplam otomotiv satışlarının da 1 milyon 250 bin adede ulaşması bekleniyor. Çeşitli sebeplerle yapılan fiyat artışları talebi olumsuz etkiliyor. Raporda da açıkça vurgulandığı gibi öncelikli olarak ele alınması gereken konuların başında, vergi oranlarının yüksekliği geliyor. Özellikle ÖTV oranları, talep artışını önemli ölçüde engelliyor. Eklenmesi gereken diğer bir konu da ülkemizde yaşlı araç parkının gençleştirilmesi gerektiğidir. Sektör için önem taşıyan pazarda 1 milyon adetlik eşiğin de 2014 yılında aşılacağını düşünüyoruz.” Rapora göre ÖTV'nin yüzde 18 oranında uygulanması halinde otomobil satışlarının 2016'da 1 milyon 16 bin 168 adede, toplam otomotiv satışlarının ise 1 milyon 412 bin 252 adede olacağı tahmin ediliyor. ÖTV'nin yüzde 27'ye düşürülmesi durumunda ise otomobil satışlarının 930 bin 682 adet, toplam otomotiv satışlarının ise 1 milyon 326 bin 966 adet olması öngörülüyor.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇLARIN
YARISI 12 VE ÜZERİ YAŞTA
Dr. Hayri Erce, sektör açısından önemli bir sorunun da araç parkının yaş ortalaması olduğunu söylüyor. 2012 yılı sonu verilerine göre, Türkiye’deki araç parkının %32’sinin 16 yaşın, %21’inin ise 20 yaşın üstündeki araçlardan oluştuğu bilgisini veren Erce, şunları aktarıyor: “Son dönemde gündemde olan, Maliye Bakanlığımızın çevreyi daha az kirleten araçlardan daha düşük vergi alınması ile ilgili bir hazırlık çalışması yürütmesini de olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de, hurda teşviki kapsamına alınması planlanan 20 yaş üzeri araç sayısının Türkiye’de 2 milyon civarında olduğunu, çevreci olmayan araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) yükselten ve çevreci araçların ise vergisini düşüren bir yol izleyebileceklerini, teşvik edici sistem kapsamında ise hurda araçlara bir bedel ödeyeceklerini belirttiler. Bahsi geçen bu vergi düzenlemesinden hızlı sonuç alınabilmesi için mutlaka hurda teşviki ile birlikte, tüm araç parkını kapsayacak şekilde ve sürekli olarak uygulanacak üç ayaklı bir programa ihtiyaç var. Öncelikle hurda araçlarını teslim edenlerin birikmiş vergilerinin affı gerekiyor ki, bu adım atıldı. Maliye Bakanlığı hurda araçlarını teslim edenlere vergi affı uyguluyor ancak bu yeterli olmuyor. İkinci olarak MTV yapısı değişmeli. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin, karbondioksit salımı seviyesi veya benzer kapsamda çevresel etkiler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Bu düzenlemelerin de hurda teşvik programı ile güçlendirilmesi gerekiyor. Sisteme işlerlik, ancak hurda aracını getirip teslim edenlere aracın ekonomik bedeli gözetilerek bir bedel ödenmesi ile kazandırılabilir.”

2023 İÇİN İÇ PAZARI GÜÇLENDİRMELİYİZ
Türkiye’nin 2023 vizyonu ve hedeflerinde lokomotif sektör konumundaki otomotiv sanayinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Erce, “2023 için Türkiye’nin makro hedeflerini, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak, 2 trilyon dolar GSYİH’ya ve 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak ve orta ve ileri teknoloji sektörlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak olarak sıralayabilirim. 2023 Otomotiv İhracat Stratejisi’nde ise, 75 milyar dolar ihracat, 4 milyon adet üretim ve 3 milyon adet ihracat hedefi yer alıyor. 2023 yılı hedeflerine ulaşmak istiyorsak, güçlü bir iç pazara ihtiyacımız olduğu gerçeğini unutmamalıyız.”

DÜNYA OTOMOTİV PAZARI
2023’TE 131,5 MİLYONA ULAŞACAK
ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, araştırma kuruluşu LMC Automotive’nin 2013 yılı 1. Çeyrek itibariyle dünya otomotiv pazarı revize tahminlerine göre, bu yıl dünya toplam otomotiv pazarının geçen yıla oranla %2,9 artışla, 86 milyon adet, 2014 yılında ise bir önceki yıla göre %6,9 artışla 92 milyon adede ulaşmasının beklendiğini söylüyor. Yine LMC Automotive’nin 1. Çeyrek sonuçlarına göre, 2013 yılı dünya toplam otomotiv üretiminin geçen yıla oranla %2,3 artışla 87 milyon adede, 2014 yılında ise bir önceki yıla göre %6,4 artışla 93 milyon adede ulaşacağının altını çizen Erce, “LMC’nin uzun dönemli 2023 tahminlerine bakacak olursak dünya otomobil pazarının 104 milyon, hafif ticari araç pazarının 22,5 milyon, ağır ticari araç pazarının ise 5 milyon araç civarında olması beklenmektedir. Bu durumda toplam dünya otomotiv pazarının 131,5 milyon adet civarında olacağı tahmin ediliyor. Tüm dünyada arabalarla entegre olabilen yeni teknolojiler, akıllı telefonunuzun arabanıza entegrasyonu ve benzeri gelişmeler sektörün yeni sınırlarını oluşturuyor. Endüstrimizde meydana gelecek önemli ilerlemeler olacağını düşünüyorum”  diyor.


 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat