e
Banner


Dünya ekonomik merkezi Türkiye’den Çin-Hindistan’a kayıyor
DHL’nin bu yıl ikincisini yaptırdığı Global Connectedness Index 2012 araştırması Türkiye’nin çekiciliğinin arttığını ortaya koysa da dünyanın ekonomik merkezinin 2008 yılından bu yana Türkiye’den uzaklaştığını ve 2050 yılına yaklaşırken merkezin Çin-Hindistan sınırına yaklaşacağını öngörüyor.
turkey00DHL’nin yaptırdığı Global Connectedness Index 2012 araştırması 144 ülkenin dünya ile ticari, finansal, teknoloji ve insan gücü kriterleri açısından bağlantılarını ve buna bağlı olarak küreselleşme açısından fırsat ve zorlukları gözler önüne serdi. Araştırmada dünyanın da 2007 yılına oranla artık daha az küresel olduğunun altı çizildi. Global Connectedness Index’de değinilen görüşlerden biri de BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerindeki artan maliyetler ve yavaşlayan büyüme nedeni ile gözlerin artık  MIST ( Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye) ülkelerine çevrildiği oldu. Ancak Türkiye’nin parlayan bir yıldız olması dünyanın ekonomik merkezinin Çin-Hindistan sınırına doğru kaymasına engel olamıyor.

Türkiye-Meksika öne çıkıyor
Araştırmada ülkelerin dünya ile ilişkilerinin artmasının küresel ekonomik büyümeyi hızlandıracağı üzerinde durulurken, bu büyümeyi sağlayacak ülkeler arasında Türkiye ve Meksika öne çıkıyor. Araştırmanın fırsatlar ve olası zorluklar bölümünde Goldman Sachs’ın deneyimli ekonomisti Jim O’Neill, dikkatlerin BRIC ülkeleri olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’de yavaşlayan büyüme ve artan maliyetler nedeni ile MIST ülkeleri olarak adlandırılan Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye’ye kaydığını ifade ediyor. Aynı zamanda O’Neill bu ülkeler arasında da en yüksek potansiyele sahip olan ülkelerin Türkiye ve Meksika olduğunun da altını çiziyor.

Türkiye Rusya, Meksika ve Çin’i geçti
Araştırmaya göre Türkiye’nin 2005-2009 yılları arasında yükselen bir grafik sergileyen küresel bağlantıları, son iki yıldır da istikrarlı bir çizgiye sahip. Bu yılın Global Connectednes Index 2012 sonuçlarına göre Türkiye,  genel sıralamada 56. sırada yer alıyor. Sıralamaya göre Türkiye, Rusya ( 68.sıra), Meksika (84.sıra), Çin (74.sıra)’i geçti.

Türkiye’ye ilginç konumlandırma
Ülkemiz araştırmada 12 ülkenin yer aldığı güney ve merkez Asya bölgesinde yer alıyor. Güney ve merkez Asya en az bağlantıya sahip iki bölge. Alt Sahra ülkeleri bu ülkeler arasında en sonlarda bulunuyor. Türkiye bölgede yer alan 12 ülke arasında 2. sırada bulunmasıyla lider ülkelerden biri konumunda. Bu bölgede ilk sıradaki üç ülke Kazakistan, Türkiye ve Hindistan olarak sıralanıyor. Sıralamanın en sonundaki ülkeler ise Kırgızistan, Tacikistan ve Nepal.

İhracat, ithalat ve sektörler bazında Türkiye
Türkiye’nin temel ihracat pazarları yüzdelik oranlarına göre şöyle sıralanıyor: Almanya (), Irak (%6), Birleşik Krallık (%6), İtalya (%6), Fransa (%5), Rusya (%5), ABD (%4), İspanya (%3), Birleşik Arap Emirlikleri (%3), İran (%3). En çok ihraç edilen ürünlerse konfeksiyon, gıda, tekstil, madeni ürünler, nakliye ekipmanları.

2011’de Türkiye gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)’sının yalnızca yüzde 17’si oranında ürün ve yüzde 5’i oranında hizmet ihraç etti. Bilişim alanında internet bant genişliği sıralamasında ülkemiz 41. sırada yer alıyor. Yapılan uluslararası görüşmelerde kişi başına düşen dakika bazında ülkeler arasında 95. sıradayız. Tüm ülkeler arasında, yurtdışında yaşayan nüfus, yani dışarıya verilen göç sıralamasında 82. ülke olurken, gelen ve giden turist rakamlarına bakıldığında sıralamada 58. sırada yer alıyoruz.

1 milyondan fazla veri incelendi
DHL tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Global Connectedness Index 2012 Araştırmasını dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Pankaj Ghemawat ve Steven A. Altman hazırladı. Harvard Business School’un okul tarihinde en genç yaşta profesörlük unvanını verdiği Prof. Ghemawat, bu yılki araştırma için 1 milyondan fazla veri noktasının incelendiğini belirtti.
Global Connectedness Index 2012 Araştırmasının ortaya koyduğu en can alıcı sonuçlardan biri dünyanın 2007 yılına oranla daha az küresel olduğu. Bu sonuç özellikle yaşanan son küresel ekonomik kriz ardından ülkeler arasındaki ticaret, yatırım, teknoloji ve insan gücü ilişkilerinin beklenenin aksine artmadığını yani azaldığını gösteriyor. Bu dört eksende uluslararası ilişkiler, küresel seviyeden daha fazla bölgesel düzeyde artış gösteriyor. Bu anlamda dünyadaki diğer ülkeler ile arasındaki ilişkilerin en gelişmiş olduğu bölge Avrupa bölgesi. Ayrıca araştırma dünyanın ekonomik merkezinin 1980’lerde Atlantik’ten Türkiye’ye kaydığını, 2008 yılına kadar burada kaldığını ve 2050 yılına yaklaşırken merkezin Çin-Hindistan sınırına yaklaşacağını öngörüyor.
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat