THY işçileri demokratik hakkını kullandı

305 THY İşçisinin eylemi ile ilgili bilirkişi heyeti raporunu açıkladı: İşçiler demokratik haklarını kullandı.

thy_iscileri.jpg

Yedi buçuk ay önce, hava iş kolunda grev yasağı getiren ve toplu iş sözleşmesindeki hak kayıplarına karşı başlattıkları direniş nedeniyle 305 THY çalışanı işten çıkarılmıştı.

Bu süre zarfında "Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu" ile havacılık hizmetlerine getirilen grev yasağı kalktı. Ancak bu hak için direnen işçiler işe geri alınmadı.

İşten çıkarılan THY işçilerinden 30 tanesinin Bakırköy 10. İş Mahkemesi'nde devam eden davasında bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

Raporda, işyerinde yapılan eylemde anayasanın grev ve lokavtı düzenleyen 54 maddesi ve 90. maddesindeki uluslararası normlar uyarınca demokratik bir hakkın kullanımının söz konusu olduğu belirtildi.

 

Hava İş: Eylemin yasadışı olmadığı tespit edildi

Raporda, yasadışı eylemin yapıldığının iddia edildiği gün davacıların raporlu olduğu, görüntülerde işe yönelik bir engellemenin mevcut olmadığı, davacının CD'lerde görüntüsünün bulunmadığı, doktor raporunun geçersizliğinin somut biçimde ispat edilememesi halinde, rapora değer verilerek davacının rahatsızlığı nedeniyle işe gelmediğini kabulün yerinde olacağı, fesih için disiplin kuruluna başvurulması gerekirken disiplin kurulu kararı alınmamış olduğu ve de haklı veya geçerli fesih nedeninin ispatlanmamış bulunduğu belirtildi.

Hava İş, bu raporla işçilerin yasadışı eylem veya yasadışı grev yapmadığının, aldıkları raporların geçerli olduğunun ve feshe konu edilemeyeceğinin açıkça tespit edildiğini belirtti.

Daha önce de işten çıkarılan işçilerden işe iade davasını kazananlar oldu.
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat