Banner


İhracat ve lojistikte başarı için LOJİSTİK KANUN
2012 yılında Cumhuriyet tarihinde yeni bir rekora imza atan ihracatçıların lojistik ibresi yeni açılımları işaret ediyor. Lojistik sektörünün dış ticaretteki artış hızına yetişememesinin ihracatçılar için büyük bir sorun oluşturduğunu düşünen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye göre ise başarının formülü apaçık ortada.
mehmet_buyukeksiTürk ekonomisinin 2012 yılında bir adım daha ileriye gitmesine önemli katkı sunan ihracatçılar 2013’e de yeni umutlarla girdi. Dünyanın ekonomik kaosa girdiği, AB için kayıp bir yıl olan 2012’de yatırım yaparak, istihdam üreterek cari açıkla mücadelede ön saflarda yer alan ve ekonomiyi sırlatmaya devam eden ihracatçılar, 151 milyar 860 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.
Türkiye’nin daha da büyüyeceği 2013 yılında tüm aktörlere ihracata destek olma çağrısı yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, “500 milyar dolarlık ihracat hedefimize sağlayacağı katkılar nedeniyle lojistik sektörü, önümüzdeki dönemde üzerine önemle eğilmemiz gereken en önemli paydaşlarımızdan birisi. Dolayısıyla 2023 hedefine ulaşmada lojistik sektörünün büyük katkıda bulunmasını bekliyoruz” diye konuşuyor. Büyükekşi, ‘geri dönülemez bir yol’ olarak tarif ettiği bu başarıya ulaşmak için ihracat ve lojistiği aynı kulvarda koşturacak bütüncül bir stratejiye ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.

Sayın Büyükekşi, öncelikle Türkiye ihracatının 2012 yılı performansını değerlendirir misiniz?
2012 yılının tamamında ihracatımız yüzde 12,57 artışla 151 milyar 860 milyon dolar seviyesinde gerçekleşerek bir rekor kırdı. Otomotiv sektörümüz 19 milyar dolar ile ihracat şampiyonu oldu. İkinci sırayı 17,5 milyar dolar ihracatla kimyevi maddeler sektörü, üçüncü sırayı ise 16,1 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon aldı. Bu sektörleri, çelik, elektrik-elektronik, tekstil, demir ve demir dışı metal, hububat, makine, ve madencilik sektörleri takip etti. Yıllık bazda ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 43 ile savunma sanayi oldu. Bu sektörü yüzde 42 artışla mücevher, yüzde 25 artışla tütün sektörü takip etti. Bölge bazında bakıldığında 2012 yılında AB’ye ihracatımız yüzde 7 düşerken, Ortadoğu’ya ihracatımızda yüzde 12, Afrika’ya ihracatımızda yüzde 27 artış gerçekleşti.

İHRACATTA 2013 HEDEFİ: 160 MİLYAR DOLAR
Sizce 2013 küresel ekonomi ve bu bağlamda Türkiye açısından nasıl bir yıl olacak? İhracatta hedefler neler?

Yeni yılda küresel ekonominin daha ılımlı bir seyir izleyeceğine inanıyoruz. Avrupa Bölgesi’nde kısmi bir toparlanma olasılığını yüksek görüyoruz. 2012 yılında yüzde 0,4 küçülmesi beklenen AB’nin 2013 yılında yüzde 0,2 büyüyeceği tahmin ediliyor. Biz bu durumun ihracatımıza olumlu yansımasını bekliyoruz. Amerika tarafında da ılımlı büyüme temposunun devam edeceği düşünülüyor. Gelişen ülkelerin büyüme temposu hız kesmeden devam ediyor. 2012 yılında gelişen ülkelerin büyüme beklentisi yüzde 5,1. Bu rakamın 2013 yılında yüzde 5,6’a yükseleceği tahmin ediliyor. Sonuç olarak dünya ticareti için 2013 yılı daha olumlu koşulları barındırıyor. Biz de bundan Türkiye olarak en iyi şekilde yararlanacağız. İhracatta 2013 hedefini 160 milyar dolar belirledik.

LOJİSTİK KANUNU’NA İHTİYAÇ VAR!
İhracatta 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasında lojistik sektörünün katkıları neler olacak? Bu bağlamda TİM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Lojistik Konsey, hem ihracatçılar hem de lojistikçiler için nasıl bir yol haritası çizilmesi gerektiğini düşünüyor?
Lojistik sektörünün 2023 hedeflerine ulaşmada beklenen katkıyı sağlayabilmesi için atılması gereken adımlar var. Öncelikle altyapı ve lojistik ihtiyacının tamamlanması, gerekli karayolu demiryolu, liman ve kargo terminali kapasitelerinin ihtiyaca uygun planlanması gerekmekte. Altyapı/üstyapı yatırımlar projelerinin kamu-özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması büyük önem taşıyor.
Lojistik Konsey de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, 2023 yılı hedeflerine ulaşılması için lojistik sektörünün katkısını artırmaya çalışmakta. Lojistik Master Planı’nın hazırlanmasına öncülük etmek üzere bir Lojistik Strateji Belgesi hazırladık ve Ekonomi Bakanlığımıza sunduk. Lojistik Konseyi olarak Türkiye’nin bir Lojistik Kanunu’na kavuşması için de gereken çabaları gösteriyoruz.

Mevcut durum itibariyle değerlendirdiğinizde ihracatçıların lojistik talepler listesindeki satır başları neler?
Türkiye’de lojistik sektöründe en büyük sıkıntılardan biri dış ticaretin artışına paralel olarak maalesef lojistik sektörünün aynı oranda gelişememesidir. Bunun için öncelikle lojistik konusunun bir bütünlük içinde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için Türkiye’nin bir Lojistik Master Planı’na ihtiyacı var. Şimdi çalışmalar dört bir koldan ilerliyor.
Bu çerçevede lojistik merkezler, yük trafiğinin geçtiği yerlerde o bölgenin dış ticaret, iç tüketim ihtiyacına paralel olarak, hava, kara, demiryolu, liman bağlantıları ve içerisinde gümrük idaresinin olduğu ulusal ve uluslararası bir strateji bütünlüğü içerisinde planlanmalıdır. Ayrıca demiryolu taşımacılığının aldığı payın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor.  

HEDEF PAZARLARDA LOJİSTİK KİLİT ROLDE
Orta ve uzun vadede ihracatın ibresi hangi pazarları işaret ediyor? Türk ihracatçıların yeni pazarlara yönelik açılımlarında ‘lojistik avantajlar’ nasıl bir rol oynayacak?
AB bizim her zaman önemli bir pazarımız ve öyle kalmaya devam edecek. Ortadoğu ve Afrika pazarları ise öncelikli hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Zaten bu bölgelere ihracatımız hızlı bir şekilde artıyor. Bunun en büyük sebebi de lojistik anlamında bu bölgelere ihracatın daha kolay olmasıdır. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi lokasyon, dış ticaretin gelişimi noktasında Türkiye’ye büyük avantajlar sağlamakta. Bunun yanı sıra Türkiye’nin karayolu taşımacılığında sahip olduğu gelişmiş altyapı ile denizyolu ve demiryolları entegrasyonunun hızla gelişmesi, çevre ülkelere erişimi gittikçe kolaylaştırıyor.

YURTDIŞINDAKİ LOJİSTİK MERKEZLER İHRACATIN CAN DAMARLARI OLACAK
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçıların zorlu pazarlarda elinde güçlendirmek adına Ekonomi Bakanlığı’nın yurtdışında hayata geçireceği lojistik merkez yatırımlarına da tam destek veriyor. “Bu tür çalışmaları olumlu karşılıyoruz, çünkü lojistik merkezleri özellikle KOBİ ve küçük ölçekli firmaların hedef pazarlara mallarını en güvenli ve hızlı şekilde yollama imkanının önünü açmaları, hedef ülkede iç piyasaya malların dağılımını kolaylaştırmaları, güvenlik risklerini en az indirmeleri ve pazarda fiziksel bulunurluğu arttırmalarından dolayı büyük fayda sağlayacaklar” diyen Büyükekşi, Çin, Rusya Irak, ABD, Mısır başta olmak üzere Afrika, Ortadoğu ve Amerika gibi öncelikli pazarlarda lojistik merkezlerin ihracatçılara büyük avantajlar sağlayacağını ifade ediyor.
 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat