Banner


Devlet nereye, ne kadar harcadı?

Devlet, 2012 bütçesiyle 696,9 milyon lira giyecek, 1 milyar 895,9 milyon lira yiyecek, 97,6 milyon lira da içecek alımında bulunurken, kamu kuruluşlarında yaklaşık 129 milyon liralık telefon görüşmesi yapıldı.

tomar_para.jpg

Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 1 milyar 523 milyon 290 bin lira, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) 351 milyon 681 bin lira, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 31 milyon 799 bin lira görev zararı çıkardı.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2012 yılında yapılan toplam 352 milyar 626 milyon 872 bin lira tutarındaki bütçe harcaması içinde en yüksek kalemlerden birini yaklaşık 74,8 milyar lira ile personel harcamaları oluşturdu.

Personel harcamalarının da önemli bölümünü zam, tazminat ve sosyal haklar meydana getirirken, milletvekilleri de zam, tazminat ve diğer ödenekler için bütçeden 92 milyon 472 bin lira pay aldı. Milletvekillerinin Sosyal Güvenlik Kurumu primi ödemeleri de 2 milyon 47 bin lira olarak belirlendi. Milletvekili tedavi ve sağlık malzemesi giderleri 7 milyon 142 bin lira, ilaç giderleri de 459 bin lira oldu.

Bütçeden, diğer tedavi ve sağlık malzemesi giderleri için bütçeden 322 milyon 508 bin lira, diğer ilaç giderleri için de 181 milyon 259 bin lira çıktı.

Kamunun toplam cenaze gideri 414 bin lira, mezar ve şehitlik yapım-bakım gideri de yaklaşık 7 milyon 307 bin lira olarak gerçekleşti.

 

Suya 411 milyon lira

2012 yılında devlet 554 milyon 598 bin lira kırtasiye ve büro malzemesi alımında bulunurken, su gideri olarak 411 milyon 67 bin lira, temizlik malzemeleri için 104,8 milyon lira ödedi.

Kara taşıtı (zırhlı taşım alımı dahil) alımı için Hazine'den 305 milyon 183 bin lira, demiryolu taşıtı alımı için 64 bin lira, deniz ve su yolu taşıtı alımı için 5 milyon 487 bin lira, havayolu taşıtı alımı için de 84 milyon 708 bin lira çıktı.

Bütçeden 1,2 milyar lira yakacak, 1 milyar 460 milyon 53 bin lira akaryakıt ve yağ, 919 milyon 892 bin lira da elektrik harcaması yapıldı. 1 milyar 895 milyon 935 bin lira yiyecek, 97 milyon 605 bin lira içecek gideri bulunan 2012 yılında, kişisel kuşam ve donanım dahil giyecek harcamalarının bütçeye faturası da 637 milyon 264 bin liraya ulaştı. Giyim ve kuşam alımları içinde 41 milyon liralık spor malzemeleri alımı, 1 milyon 117 bin lirası tören malzemesi, 3 milyon 20 bin lirası da bando malzemesi alımı gerçekleştirildi. Hayvanların kuşamı için de bütçeden 289 bin lira ödendi.

Kamunun 2012 yılında haberleşme gideri 622,9 milyon lira olurken, bunun 264 milyon 626 bin lirasını posta ve telgraf gideri, 129 milyon 25 bin lirasını telefon abonelik ve kullanım ücreti, 162 milyon 790 bin lirasını bilgiye abonelik gideri, 57 milyon 703 bin lirasını da hat kira gideri oluşturdu.

Geçen yıl bütçeden yaklaşık 7,5 lira tarımsal amaçlı tranfer yapıldı. Bu transferlerde 800 milyon lira ile en büyük payı kütlü pamuk desteği ödemeleri aldı.

Yolcu taşıma için 688 milyon 682 bin lira, yük taşıma için de 61 milyon 629 bin lira harcama yapılırken, gizli hizmet giderleri 1 milyar 169 milyon 363 bin lirayı buldu.

 

Sosyal yardımlar ve görev zararları

2012 bütçesinden Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 3 milyar 242 milyon 708 bin lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 593 milyon 359 bin lira, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 2 milyar 623 milyon 143 bin lira, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne 1 milyar 236 milyon 799 bin lira Hazine yardımında bulunuldu.

Kar amacı gütmeyen dernek, birlik, kurum, kuruluş sandık gibi kuruluşlara 354 milyon 139 bin lira, vakıf üniversitelerine 7 bin lira, kamu işveren sendikalarına 766 bin lira, Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtım Giderlerine 26 milyon 336 bin lira transfer edildi.

Siyasi partilere geçen sene 129 milyon 154 bin lira katkı sağlandı.

Görev zararı ödemeleri kapsamında da Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) 1 milyar 523 milyon 290 bin lira, TCDD'ye 351 milyon 681 bin lira, Tarım İşletmeleri'ne 5 milyon 482 bin lira, TEKEL'e 5 milyon 756 bin lira, TTK'ya 31 milyon 799 bin lira, Tarım ve Kredi Kooperatiflerine 25 milyon 581 bin lira aktarıldı.

2012'nin bazı giderleri

2012 bütçesinden bazı kalemler için yapılan harcama tutarları şöyle;

 

Harcamalar                                  Tutar (bin TL)

----------------------------------            --------------

Personel giderleri                                74.775.599

-Zamlar ve tazminatlar                        29.201.495

-Milletvekili zam ve tazminatları                  30.587

-Milletvekili ödenekleri                              61.885

-Milletvekili tedavi ve sağ. mal. gid.              7.142

-Milletvekili ilaç giderleri                                459

-Cumhurbaşkanı ödeneği                               402

-İstihbarat personeli giderleri                    493.603

Kırtasiye ve büro malz. alım.                     554.598

-Kırtasiye alımları                                    230.482

-Büro malzemesi alımları                            10.927

-Periyodik yayın alımları                              3.467

-Su ve temizlik malz. alımları                    515.893

-Su alımları                                           411.067

-Temizlik malzemesi alımları                      104.826

-Enerji alımları                                     3.650.317

-Yakacak alımları                                 1.255.009

-Akaryakıt ve yağ alımları                      1.460.053

-Elektrik alımları                                     919.892

-Yiyecek, içecek ve yem alımları            2.002.488

-Yiyecek alımları                                 1.895.935

-İçecek alımları                                       97.605

-Giyim ve kuşam alımları                          696.964

-Giyecek alımları                                    637.264

-Spor malzemesi alımları                            41.042

-Tören malzemesi alımları                            1.117

-Bando malzemesi alımları                            3.020

-Hayvan kuşamları                                        289

-Güvenlik ve sav. yön. malz. ve hiz. al.    3.867.434

-Silah, araç, gereç ve savaş teç. al.        1.762.036

-Mühimmat alımları                                  310.444

-Güven. ve sav. yönelik ar-ge giderleri        304.101

-NATO giderleri ile gayr. alım ve kam. gid.      51.271

-Arkeolojik kazı giderleri                                  552

-Restorasyon ve yenileme giderleri                    386

-Kültür varlıkları alımı                                    1.372

-Sergi giderleri                                              116

-Gizli hizmet giderleri                               1.169.363

-Haberleşme giderleri                                  622.986

-Posta ve telgraf giderleri                           264.626

-Telefon abonelik ve kul. ücretleri                129.025

-Bilgiye abonelik giderleri                            162.790

-Uydu haberleşme giderleri                            6.942

-Hat kira giderleri                                       57.703

-Taşıma giderleri                                      972.098

-Yolcu taşıma giderleri                              688.682

-Yük taşıma giderleri                                  61.629

-Kiralar                                                  418.768

-Taşıt kiralaması giderleri                             89.721

-Hizmet binası kiralama giderleri                   114.837

-Lojman kiralama giderleri                            21.570

-Hava taşıtı kiralaması giderleri                       3.187

-Cenaze giderleri                                         7.721

-Cenaze giderleri                                            414

-Mezar ve şehitlik yap. ve bak. gid.                 7.307

Cari transferler

-Görev zararları                                     21.820.392

-TCDD'ye                                                 351.681

-Tarım işletmelerine                                       5.482

-Toprak Mahsulleri Ofisi                            1.523.290

-TEKEL                                                       5.756

-Türkiye Taşkömürü Kurumu                          31.799

-Tarım ve Kredi Kooperatifleri                        25.581

Hazine yardımları

-TÜBİTAK                                                 508.174

-Kredi ve Yurtlar Kurumu Gen. Müd.             3.242.708

-Gençlik ve Spor Gen. Müdür.                       443.629

-Devlet Tiyatroları Gen. Müd.                       143.245

-Karayolları Genel Müdürlüğü                      2.623.143

-DSİ                                                     1.236.799

-Dernek, birlik, kurum, kuruluş...vs                 354.139

-Kamu işveren sendikaları                                  766

-Siyasi partiler                                           129.154

-Memurun öğle yemeği                                  76.271

-Tarımsal amaçlı transferler                        7.557.371

-Doğrudan gelir desteği ödemeleri                     8.947

-Mazot desteği ödemeleri                              600.000

-Gübre desteği ödemeleri                              710.000

-Kütlü pamuk desteği ödemeleri                     800.000

-Buğday desteği ödemeleri                           609.800

-Süt desteği ödemeleri                                437.240

-Fındık üreticileri alan baz. gel. des.               710.000

Borç verme                                             6.744.300

-TCDD'ye                                                3.580.031

-Tarım işletmelerine                                     220.000

-Çay-Kur                                                   180.000

-TTK                                                         464.361

---------------------------------------------------

TOPLAM HARCAMA:                                 352.626.872

 

(haber7)
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat