Banner

Yazıcı: Ro-Ro seferleri ticareti geliştirecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Kapılardan doğrudan doğruya Suriye halkına, ya da Suriye üzerinden transit olarak körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ticari aktivitenin alternatifini oluşturmaya çalıştık. O alternatif güzergahlardan bir tanesi İskenderun Limanı'dır, diğeri de Mersin'' dedi.

hayati_yazici_ro_ro.jpg

Yazıcı, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile birlikte katıldığı, Limak-Port İskenderun Limanı'nda Ro-Ro seferlerinin başlaması dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşmasında, Türkiye'nin bölgesel ve küresel entegrasyonda merkezi bir rol oynayan, batıyı doğuya, kuzeyi güneye bağlayan önemli bir enerji, ticaret ve ulaştırma ağlarına sahip ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, doğu ve batı arasındaki yaklaşık 1 milyar dolarlık ticaret hacminin dağıtım merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu anlatan Yazıcı, ''Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya ve Ortadoğu gibi dünya ekonomisinin geleceği açısından ciddi açılımlar vaat eden bölgeler arasındaki mal ve hizmet akışlarının bağlantı merkezinde bulunmaktayız'' dedi.

Türkiye'nin stratejik konumunu ve Akdeniz'in tarihteki önemini de anlatan Yazıcı, verdiği örneklerle lojistiğin ticaret hayatındaki önemine değindi.

Yazıcı, hükümetin bir potansiyeli keşfedip onun aktif hale getirilmesini sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

''Kamunun yapması gerekeni kamu yapıyor, özel sektörün yapması gerekende de özel sektörü destekliyor, onların önündeki engelleri kaldırıyoruz. Türkiye'yi 10 yıldır yönetirken, o günden bugüne getirirken her alanda bu ülkeye sağladığımız katma değerin altında bu düşüncemiz yatıyor. Bir zamanlar Türkiye'de kamuya ait her şeyin, her ne pahasına olursa olsun korunmasının ve muhafaza edilmesinin milliyetçilik olarak telakki edildiği bir dönem ve süreç vardı. Bir de bunları hizmete dönüştürmek var. İnsanımızın hayat standartlarını yükseltmek ve Türkiye'de gayri safi milli hasılayı artırmak, fert başına milli gelirimizi daha üst seviyelere taşımak için potansiyeli harekete geçirmek var. Bunu anlamaktan uzak duruyorlardı. Böyle bir sürecimiz vardı.''

Verdiği örneklerle geçmişte yaşanan sıkıntıları anlatan Yazıcı, süreçlerden herkesin ders alması gerektiğini söyledi.

Yazıcı, herkesin Türkiye'nin büyümesine katkı sağlaması gerektiğini belirterek, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne giderken Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

 

İskenderun Limanı'nın önemi

Limanın bu hedeflere katkı sağlayacağını anlatan Yazıcı, lojistik sektörünün son yıllarda yüzde 20 büyüme sağladığını bildirdi.

Çevremizdeki ülkelerde çok önemli sorunlar yaşandığını anımsatan Yazıcı, şöyle devam etti:

''En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye. Suriye ile aramızdaki sınır üzerinde 8 adet kara gümrük kapısı bulunuyor. Bunlar hukuken açık ama fiilen durumu biliyorsunuz. Suriye'de bu güvensiz ortam başladığında ilgili bakan arkadaşlarımızla oturup konuyu değerlendirdik. Gerek Suriye'ye sözünü ettiğim kapılardan doğrudan doğruya Suriye halkına, ya da Suriye üzerinden transit olarak körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ticari aktivitenin alternatifini oluşturmaya çalıştık. O alternatif güzergahlardan bir tanesi de İskenderun Limanı'dır, diğeri de Mersin.

İnşallah bu liman ve bu liman vasıtasıyla Türkiye'nin ticareti eski günlerine erişecek ve onu da aşacağız. Bu potansiyel var. Müteşebbisimiz risk almasını biliyor, risk alıp ticaretini öyle takip ediyor. Bunu sağlayan güven ve istikrar. Hükümet olarak Başbakanımızın öncülüğünde, bakanlıklarımızdaki üst düzey yöneticileri koşturan, coşturan, gece gündüz demeden sinerji veren şey aziz milletimizin sağladığı güven ve istikrardır. Millet sağladı, biz de sürdürüyoruz. Tüccarımız, sanayicimiz de aynı doğrultuda gece gündüz demeden koşturuyor.''

Yazıcı, bakanlığıyla ilgili bir sorunun iletilmesi halinde onu zamana terk etmeden en kısa sürede çözüme kavuşturmanın millete olan kamusal sorumluluklarının gereği olduğunu söyledi.

Yazıcı ayrıca, İskenderun Limanı'nın bölge barışına katkı vermesini diledi.
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat