Banner

Lojistik devine 'şirket boşaltma' davası !

Yarı hissesini aldıkları milli binici Mustafa Ülkan Delikan’a ait De-Ka Gümrük Müşavirliği’ni, hileli fatura keserek zarara uğrattıkları gerekçesiyle, iş adamı Kamil Barlın’ın sahip olduğu ve Türkiye’nin en büyük lojistik şirketlerinden biri olan Barsan Global A.Ş’nin yönetim kurulu üyeleriyle denetçileri hakkında ”sorumluluk” davası açıldı.

lojistik_devi.jpg

Adı, bir süre önce İstanbul 14. Aile Mahkemesi tarafından boşandığı eşi Nesrin Barlın’a toplam 1 milyon lira maddi-manevi tazminat ödemesine hükmedilmesiyle gündeme gelen iş adamı Kamil Barlın ile Balkan Şampiyonluğu bulunan, Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi milli binici Mustafa Ülkan Delikan, sahip oldukları gümrük şirketlerinin birleşmesi sonrasında yaşandıkları sorunlar nedeniyle karşı karşıya geldi.

Davacı De-Ka Gümrük Müşavirliği A.Ş’nin paydaşı olan Mustafa Ülkan Delikan’ın avukatı İbrahim Özel tarafından İstanbul 41. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Kamil Barlın’ın sahibi olduğu Barsan Global A.Ş’nin Genel Müdürü Sadi Vatan, yönetim kurulu üyeleri Ülkü Duyar, Cuma Uysal, Yasemin Özen, İdris Can İpek ve Ali Rıza Akkoca ile murakıplar Asuman Yıldırım ve Ayfer Çinko ”davalılar” olarak gösterildi.

 

‘Şirket çalışanı adına 2,5 milyon avroluk hisse’

Davacı Delikan’ın, gümrükçülük hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere 19 Aralık 2002 tarihinde De-Ka Gümrük Müşavirliği A.Ş’yi kurduğu ve şirketin dünya çapında faaliyet gösteren büyük yerli, yabancı firmalara hizmet verdiği belirtilen dilekçede, Delikan’ın ciddi cirolara ulaşan ve sektörün tanınan firmalarından biri haline gelen şirketin yüzde 49’luk hissedarı olduğu bilgisi verildi.

Davalı Barsan Global Lojistik ve Gümrük Müşavirliği A.Ş’nin sahibi Kamil Barlın’ın, tamamı 5 milyon Avro olarak belirlenen De-Ka hisselerinin yüzde 51’ini 2 milyon 550 bin Avro fiyatla 25 Temmuz 2007’de aldığı ve sözleşmeye göre alması gerekirken kalan yüzde 49 hisseyi ise almadığı kaydedilen dilekçede, davacı Delikan’ın hisse devir sözleşmesine uyulacağına olan inançla 5 Şubat 2008’de yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği ve yönetime karışmayarak sadece şirketin hissedarı olarak kaldığı da dile getirildi.

 

‘Hileli işlemli faturalarla De-Ka’nın içi boşaltıldı’

Kamil Barlan’ın satın aldığı hisseleri daha sonra kendi şirket çalışanı Ayfer Çinko’nun üzerine muvazaalı olarak devrettiği vurgulanan dilekçede, ”Kamil Barlın’ın hakim ortağı olduğu şirkette çalışan Ayfer Çinko’nun 2 milyon 550 bin Avro verip hisse satın alması, hayatın olağan akışına aykırıdır” denildi.

Dilekçede, şu ifadeler kullanıldı: ”De-Ka’nın yönetim kurulu üyeleri davalılar, özen ve sadakat yükümlülüğüne uymayarak, Kamil Barlın’ın sahibi ve hakim ortağı olduğu Barsan Global Lojistik ve Gümrük Müşavirliği A.Ş, sanki hizmet vermiş gibi hileli işlemlerle fatura keserek De-Ka’nın zarara uğratılmasını, içinin boşaltılmasını sağlamışlardır. Murakıplar da buna göz yummuştur.” Barlın’ın sahibi ve hakim ortağı olduğu 4 şirketin sıralandığı dilekçede, bu şirketlerinin çeşitli tarihlerde birleştiği ve davalıların da söz konusu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve murakıpları olduğu ifade edildi.

Davalı De-Ka şirketiyle, davalıların yönetim kurulu ve murakıbı oldukları Barlın’a ait 4 şirket arasında kurulan organik bağın tespiti için, söz konusu şirketlerin ticaret sicil dosyalarının İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) istenmesine karar verilmesi talep edilen dilekçede, ”Kamil Barlın’ın hakim ortağı ve sahibi olduğu şirketlerle müvekkilin ortağı olduğu De-Ka Gümrük Müşavirliği A.Ş’nin yönetim kurulları, ortak kişilerden oluştuğu belirtilerek, ”Aynı yerde faaliyet göstermektedirler. Ancak fikir birliği içinde ve organik bağ ile De-Ka’yı zarara uğratmak için hareket ettikleri açıktır” denildi.

 

Kesilen 20 milyon TL’lik fatura

Davalıların şirketlerdeki görevlerinin ayrıntılı olarak yazıldığı dilekçede, yönetim kurulunun De-Ka’yı sürekli borçlandırdığı ve kar halindeki şirketin batak hale getirildiği öne sürülerek şu ifadeler kullanıldı: ”Müvekkilin yönetim görevlerinden 5 Şubat 2008 tarihinde istifa etmesi üzerine, Barlın’ın sahibi olduğu Barsan Global Lojistik ve Gümrük Müşavirliği A.Ş, De-Ka’ya hizmet vermiş gibi 6 Mart 2008 tarihinden başlamak üzere bugüne kadar yaklaşık olarak 20 milyon TL fatura kestiği, De-Ka’nın kazancının aktarıldığı, bunun yönetim kurulu vasıtasıyla yapıldığı, murakıpların göz yumduğu öğrenilmiş, buna ilişkin Zeytinburnu ve Beyoğlu noterliklerinden ihtarnameler gönderilmiş, yönetim ve denetim kurulu göreve çağrılmıştır. Ancak yönetim kurulu ve denetim kurulu, görevlerini yapmamış, hiçbir inceleme yapılmadığı gibi bilgi de verilmemiştir. Şirket kayıtları incelenememiş, bilgi alınamamıştır. Müvekkil, şirketin içinin boşaltıldığını anlaması üzerine tamamen dışlanmıştır.” Kesilen faturaların içeriğine göre yeniden yapılandırmanın faiz olarak kesildiğinin öğrenildiği ve belgelerin temin edilmesi durumunda bu kayıtların bilirkişi marifetiyle incelenebileceği hatırlatılan dilekçede, ”2008 yılında her ay 600 bin TL ile 236 bin TL arasında, 2009 yılında her ay 236 bin TL, 2010 yılında her ay 236 bin TL ile 472 bin TL arasında, 2011 yılında hr ay 472 bin TL’lik faturaların kesildiği öğrenilmiştir. Bu şekilde şirketin karlılığı engellenmiş, şirketin kazancı Barsan Global’e aktarılmıştır” denildi.

Dilekçede, faturaların örneklerinin dosyaya sunulduğu da belirtildi.

 

2 milyon 750 bin TL’lik kardan, 5,5 milyon TL’lik zarara

Gerçeğe aykırı belgeler nedeniyle Vergi Usulü Kanunu gereğince De-Ka’nın ciddi şekilde vergi cezasıyla muhatap kalacağı belirtilen dilekçede, en son 2011 yılında şirketin 5 milyon 678 bin 477,97 TL zararda olduğunun öğrenildiği ve kesilen faturalarla daha önce 2 milyon 752 bin 59,78 TL karda görülen şirketin batık hale getirildiği de aktarıldı.

”Şirketin müşteri portföyü, çalışması gayet iyiyken şirketin bir anda batık hale gelmesi, giderlerinin artması, yönetim kurulunun görevini kötüye kullanmasından kaynaklanmaktadır. Yönetim kurulu De-Ka’nın menfaatlerini koruyacağına, üçüncü bir şirkete 20 milyon TL para aktarmıştır” ifadesi kullanılan dilekçede, davacı Mustafa Ülkan Delikan’ın yanı sıra, devletin de zarara uğratıldığı iddia edildi.

Dava dilekçesinde, davalı şirketin yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu’na aykırı olarak başka şirkette de görev aldığı ve görev aldıkları şirkete De-Ka’nın kazancını aktardığı belirtilerek, yönetimsiz bırakılan ve batırılan De-Ka şirketine kayyım tayin edilmesi ve zarar tespitiyle birlikte şimdilik 100 bin TL’nin davalılardan alınarak De-Ka şirketine verilmesine karar verilmesi talep edildi.

İstanbul 41. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davaya ilişkin, davalıların dava dilekçesine cevap dilekçeleri sunması bekleniyor.

(milliyet)
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat